Kloakk går rett i drikkevannet

Det norske rørledningsnettet er så gammelt og dårlig at kloakk lekker rett ut i vannrørene.

Vannkran
Foto: Scanpix / Scanpix

- Noe av det som er problemet, er at ledningsnettet vårt noen steder er opptil 150 år gammelt, forteller Per Henriksen i stiftelsen Rent Norsk Vann.

- En stor del av rørene er lagt i åren etter krigen, og man har brukt ulike materialer. Det gjør at man har en meget stor lekkasjeprosent, både i vann- og avløpsrør.

Men det er ikke bare alderen på rørene som er problemet. Mange steder er gamle vannrør gravd ned rett ved siden av kloakkrør.

Når rørene ruster og sprekker, kan det lett komme bakterier og parasitter i drikkevannet.

- Den verste konsekvensen er at du blir syk og får diaré, blødninger, oppkast eller - enda verre - en parasittinfeksjon, slik vi så i Bergen i 2004, sier Henriksen.

Han anslår at opptil 50 prosent av det norske vannforsyningsnettet har lekkasjer. 

Ett av to vannverk ikke godkjent

Torsdag fikk en halv million innbyggere i Oslo beskjed om at de må koke vannet sitt, i verste fall fram til nyttår.

Les også: - Ikke drikk vann fra springen

Les også: - Muligens ikke trygt før neste år

Det er ikke bare rørene som ikke er bra nok. Nesten halvparten av vannverkene i Norge er ikke godkjent av Mattilsynet. Først neste år blir det største vannverket i Oslo godkjent.

Men det hjelper uansett lite å pumpe rent vann ut i et gammelt nett, der det blir skitnet til, mener Henriksen, som mener man nå må øke utskiftningstakten på ledningsnettet.

I dagens tempo vil det nemlig ta 200 år før man har byttet ut alle de gamle rørene.

Oset vannrenseanlegg

Torsdag fikk Oslos innbyggere beskjed om at de må koke vannet sitt. Årsaken er frykt for Giardia-smitte i vannet som kommer fra Oset vannrenseanlegg.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

SISTE NYTT

Siste meldinger