Hopp til innhold

Cicero: Regjeringen driver med tallmagi

Forskningsdirektør i Cicero Steffen Kallbekken er ikke imponert over at klimaminsteren sier at Norge skal ta to tredeler av kuttene her hjemme. I dag la Vidar Helgesen frem stortingsmeldingen som viser hvor store utslipp som må kuttes her i landet de neste 13 årene.

Steffen Kallbekken

CICERO: Ikke store kutt

Foto: Eivind Molde / NRK

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Meldingen klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) la frem i dag gjelder tiltak i den sektoren som ikke er kvotepliktig: transport, landbruk, avfall, bygg. Han sier at Norge må kutte 30 millioner tonn innen 2030. To tredeler av dette skal tas i Norge, sier han.

Av 30 millioner tonn vil Regjeringen bruke EUs kvotesystem til å dekke mellom 5,5 -11 tonn, noe som betyr at Norge kjøpe seg fri fra en del av kuttene.

Dette er tallmagi, sier forskningsdirektør i Cicero Steffen Kallbekken til NRK. I realiteten skal Norge kutte bare 13-14 prosent.

Han viser til at 2/3 tas av halvparten av kuttene som skal gjøres i den sektoren som ikke er kvotepliktig, det vil si transport, landbruk, avfall og bygg.

Lars Haltbrekken

SVs STORTINGSKANDIDAT: Savner nye tiltak

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Også SVs førstekandidat i Sør-Trøndelag Lars Haltbrekken er kritisk.

- Det er alvorlig at klima- og miljøministeren ikke presenterer nye tiltak for å kutte utslippene av klimagasser i Norge. Han mener Helgesen villeder med tall, og savner nye tiltak i klimameldingen.

Vi hadde ingen forventninger og vi går hjem skuffet, sa generalsekretær i Naturvernforbundet Maren Esmark, som etterlyser flere nye klimatiltak.

Vil kutte i landbruk og transport

Klima- og miljøministeren sa på pressekonferansen i dag at regjeringen vil invitere landbruksorganisasjonene til forhandlinger om hvordan de skal kutte. Landbruket står i dag for 17 prosent av klimagassutslippene, bare overgått av transport som står for 38 prosent.

Vi skal ikke forby bensinbiler, men har et arbeidsmål om å kutte 35–40 prosent i transportsektoren innen 2030, sier Helgesen til NRK.

Klimaministeren foreslår ikke nye tiltak for å nå målet. Tvert imot viser Miljødirektoratets beregninger at det kan nås ved at Norge ganske enkelt gjennomfører den politikken som allerede er vedtatt.

De viktigste grepene innen transportsektoren

  • Alle nye personbiler og lette varebiler må være utslippsfrie fra 2025.
  • Bybusser skal bli utslippsfrie i 2025
  • Andelen biodrivstoff må trappes opp til 20 prosent i 2020.
  • Persontransporten med bil kan ikke øke i byområder.
  • Halvparten av nye lastebiler i 2030 skal være elektrifisert eller på hydrogen

Av andre virkemidler for å få ned utslippene nevnte Helgesen CO2-avgift som et hovedvirkemiddel. Han pekte også på støtteordinger for utvikling av teknologi.

Stor usikkerhet

Høyre-statsråden understreker at tallene i stortingsmeldingen må tas med en klype salt. Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak, men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.

– Vi skal komme tilbake til Stortinget når EU-prosessen er ferdig. Den tar lengre tid enn vi trodde. Likevel har vi konkludert med at vi syns vi vet nok, både om hva vi kan vente, og om hvor mye vi må kutte i Norge framover, til at vi kan legge fram en strategi, sier klima- og miljøministeren.

– Dette blir en slags løypemelding, sier han.

Så blir det opp til Stortinget som samles til høsten å ta stilling til om dette er den riktige strategien.

AKTUELT NÅ