– Det skal ikke stå på penger

Opprydningsarbeidet etter storflommen i Sør-Norge er bare så vidt kommet i gang. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa garanterer at det er nok penger til arbeidet.

Magnhild Meltveit Kleppa

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil gjøre alt som står i hennes makt for å utbedre de veiene som nå er ødelagt.

Foto: NRK

– Her skal alt gjøres som kan gjøres for å utbedre disse veiene. Vi skal stille opp og det skal ikke stå på penger. Det skal heller ikke gå ut over andre prosjekter, sier Kleppa.

Veiene har forsvunnet

Flere steder i Gudbrandsdalen er veiene rett og slett druknet etter den største flommen på mange år.

Ved Rosten på E6 gjennom Gudbrandsdalen var det lite som minnet om en hovedfartsåre i lørdag kveld. Ras har revet med seg både vei, autovern og trær. Nå jobber Statens Vegvesen på spreng for å åpne veiene som er stengt av ras.

Jord- og leireras over E6 i Gudbrandsdalen

Ved Rosten ble E6 delt i to etter et ras.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

– Det er mye vann. Vi bruker helikoptre for å fly våre geologer opp i fjellsidene. I tillegg bruker vi gummibåter, gummistøvler og så videre for at våre folk skal kunne komme ut og inspisere broene, brofundamentene, stikkrenner og alt det som må sjekkes, sier Kjell Bjørn Vinje, pressetalsmann i Statens Vegvesen.

E6 er nå åpnet ned til Harpefoss i Gudbrandsdalen. I tillegg er det mulig å ta seg fra vestsida av Lågen og ned til Lillehammer. Men politiet ber folk om å bruke sunn fornuft.

– Vi har fullt trøkk på dette arbeidet. Vi har alt disponibelt mannskap, ikke bare fra Vegvesenet, men også fra veientreprenører ute for å forsøke å åpne de veiene som er stengte, så fort som mulig, men også for å hindre at nye veier blir stengt, sier Vinje.

Bygget for lavt

Veisjefen i Oppland, Arild Evensen, innrømmet i går at nye E6, som har kostet flere milliarder og som skal ferdigstilles 2013, er bygget for lavt i terrenget.

Video 8a05b540-47ab-4f91-8d80-b04256709905.jpg

Video: Veisjefen i Oppland innrømmer at deler av E6 er bygget for lavt.

– Slik situasjonen er nå, er det klart at E6 skulle ligget høyere, sier Evensen, som tilføyer at dette nå vil bli tatt opp til diskusjon.

– Vi har fremdeles tid til å justere høyden litt, men i utgangspunktet skal dette være riktig. Vi forholder oss til anbefalinger fra NVE, sier prosjektleder Øyvind Moshagen i Statens vegvesen til VG.

NVE har anbefalt at veien skal ligge én meter over vannlinjen fra flommen i 1995, opplyser Moshagen.

Statens vegvesen tilføyer at strekninger som i dag står under vann, vil ligge høyere når overbygning og dekke er på plass.

Mjøsa vil stige

I alt er 217 personer evakuert i området. Flest evakuerte er det i Midt-Gudbrandsdal, som omfatter Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. I denne regionen er i alt 128 mennesker evakuert. I tillegg er elleve personer evakuert i Gausdal, fem i Øyer, 37 i Sel og 36 i Vågå.

I løpet av morgentimene på søndag skal situasjonen ikke ha endret seg stort i de flomrammede områdene.

Flom i Kvam i Gudbrandsdalen

Skadene på hus er store enkeltesteder i Gudbrandsdalen. Her fra Kvam.

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

– Vannstanden er gått noe ned i nord, men noe opp i området sør for Øyer, sier operasjonsleder Atle Obstfelder i Gudbrandsdal politidistrikt til NTB.

I Gudbrandsdalslågen er det ventet økt vannføring i løpet av søndag. Dette fører også til at vannstanden i Mjøsa kommer til å stige betraktelig de nærmeste dagene. NVE venter at vannstanden i Mjøsa kommer til å stige til cirka sju meter i løpet av neste uke, og havne én meter under 1995-flommen.

Vegmyndighetene anbefaler folk om å holde seg unna de flomutsatte områdene, og har satt opp anbefalinger for alternative ruter gjennom flere av de mest utsatte områdene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger