Hopp til innhold

Kraftig økning av fattige barn i Norge

Det er 78.200 barn og unge som lever i fattigdom i Norge, viser nye tall. Det er en klar økning fra tidligere år, og det er innvandrerbarn som står for nær hele økningen.

En bamse på Fattighuset i Oslo

Et økende antall barn vokser opp i fattigdom i Norge, samtidig som at gjennomsnittsnordmannen har mer å rutte med. Mange tyr til for eksempel Fattighuset i Oslo for å kunne gi barna klær, utstyr og leker, som denne bamsen.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

NRK Detektor har faktasjekket disse tallene. Det finnes ingen offentlig fattigdoms-statistikk i Norge. Det finnes oversikter over lavinntektsfamilier.

– Etter flere år med stabile tall, var det en klar økning i 2012, sier Mads Ivar Kirkeberg i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ni år er gått siden den rødgrønne regjeringen ville avskaffe fattigdommen. Ser man på fattige barn i Norge, har det bare gått én vei siden den gang – og det er ikke i retning avskaffelse.

  • Se faktaboks om hvordan fattigdom defineres.

Det er blitt langt flere barnefamilier som ikke klarer å holde tritt med den generelle inntektsveksten i samfunnet.

4300 flere fattige barn på ett år

Etter flere år med mindre økninger i antall fattige barn, var det et klart hopp i 2012, viser nye tall fra SSB. Mens gjennomsnittsnordmannen fikk mer å rutte med, ble det flere som lever under den norske fattigdomsgrensen.

– Barnefamilier i bunnen av inntektsfordelingen er i større grad avhengig av ulike stønader som barnetrygd og kontantstøtte, og greier ikke å holde tritt med inntektsveksten i perioder hvor inntektene øker raskt, slik de gjorde i 2011 og 2012, sier Kirkeberg.

Det har gjort at det blant de aller yngste av oss, barn og unge under 18 år, er 78.200 som lever i fattigdom i Norge.

Det er 4300 flere enn året før.

Antall fattige barn i Norge

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

67.300

70.000

72.700

73.800

74.300

73.900

78.200

Samtidig har folketallet i Norge gått opp, men det endrer ikke utviklingsbildet.

Av alle barn i Norge under 18 år, tilhører 8 prosent fattige familier, en oppgang på over 5 prosent fra året før.

Det er den største økningen som har vært de siste årene.

Andelen fattige barn i Norge

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7,0

7,3

7,6

7,7

7,7

7,6

8,0

Innvandrerbarn utgjør halvparten

– Det er i hovedsak innvandringen som driver denne utviklingen, sier Kirkeberg.

Innvandrerbarn står nemlig for nesten hele økningen av fattige barn. Mens bare 11 prosent av alle barn i Norge har innvandrerbakgrunn, utgjør de nå halvparten av fattige under 18 år.

– Sett i forhold til andelen de utgjør i den yngste delen av befolkningen, er de klart overrepresentert blant fattige, sier Kirkeberg.

– Det er viktig å være klar over at det er store forskjeller blant ulike nasjonalitetsgrupper, men felles for fattige innvandrerfamilier er ofte at de har mange munner å mette, og at det ofte er en lav yrkesaktivitet.

Å være fattig i Norge handler sjelden om å ha mat på bordet, men om at man ikke får delta i samfunnet på samme måte som alle andre.

At så mange av de fattige barna i det norske samfunnet er innvandrerbarn, kan by på flere utfordringer knyttet til integrering. Barna risikerer å falle utenfor viktige sosiale arenaer.

– Det gir større utfordringer i arbeidet med å integrere barn med innvandrerbakgrunn siden en del står i fare for å bli stengt ute fra for eksempel ulike fritidsaktiviteter, fordi familien ikke har god nok råd, sier Kirkeberg.

7 av 10 somaliske barn i Norge lever i fattigdom

Ser man nærmere på tallene, er statistikken dyster spesielt for barn i Norge med landbakgrunn fra Somalia, Irak, Pakistan og Afghanistan:

  • Av alle somaliske barn under 18 år i Norge, lever over 70 prosent i fattigdom
  • Av alle irakiske barn i Norge, lever 54,3 prosent i fattigdom
  • Av alle afghanske barn i Norge, lever 49,3 prosent i fattigdom
  • Av alle pakistanske barn i Norge, lever 40,5 prosent i fattigdom

Se fullstendig tabell nederst i artikkelen.

– Her har vi en jobb å gjøre

Arve Kambe (H)

Høyres Arve Kambe sier økningen i barnefattigdommen er en trist utvikling. Nå har han tro på at Solberg-regjeringen skal klare å snu den negative pilen.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Dette forteller oss at vi har en jobb å gjøre, både når det gjelder norskopplæring hos foreldrene, men også med tanke på norsktrening for barn, blant annet gjennom fritidsaktiviteter med norske barn, sier Arve Kambe (H), leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Han betegner økningen i barnefattigdommen som en trist utvikling.

– Det gjør at mange barn og unge ikke får muligheten til å delta på de samme arenaene som andre, for eksempel på fritiden, i idrettslag, eller i aktiviteter som krever kontingenter eller utstyr.

Kambe mener de viktigste tiltakene er å bedre norskopplæringen og å få flere av foreldrene i arbeid, men mener også at man bør ha en aktivitetsplikt for unge for å hindre at de blir gående lenge på sosialhjelp.

I hvilken grad påhviler ansvaret for den negative utviklingen den enkelte, eller må det offentlige ta ansvaret?

– Det er alltid en balansegang. Det er først og fremst et personlig ansvar å ta en utdanning og en jobb. Samtidig er det sånn at mange av oss har behov for hjelp i perioder i livet. Vi må balansere det og sørge for at det ikke blir et hjelpesystem man blir fanget i. Vi må ha et system som gjør at det lønner seg å jobbe, og at det ikke lønner seg å gå på trygd, sier Kambe.

Fattige barn i Norge med innvandrerbakgrunn

Landbakgrunn

Andel fattige barn

Somalia

70,3

Irak

54,3

Afghanistan

49,3

Eritrea

44,4

Pakistan

40,5

Marokko

39,4

Litauen

35,2

Russland

34,7

Tyrkia

33,3

Etiopia

32,2

Polen

30,9

Iran

22,4

Kina

23,0

Vietnam

17,9

Thailand

15,5

Sri Lanka

12,3

Filippinene

12,0

Bosnia-Hercegovina

10,0

India

9,2

(Tabellen viser andelen fattige barn under 18 år som er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.)

AKTUELT NÅ