Klager staten inn til Menneskerettighetsdomstolen

Anders Behring Breivik, som nå bruker navnet Fjotolf Hansen, har nå klaget den norske stat inn for Menneskerettighetsdomstolen (EMK) i Strasbourg.

Brevik skal flyttes til Skien fengsel

KLAGER INN STATEN: Det skal ifølge Breiviks advokat være stor fare for uopprettelig psykisk skade som følge av isolasjon.

Foto: NTB scanpix, Schrøder, Tor Erik / NRK

Sentralt i klagen står påstanden om at terroristen kan få mentale skader av isolasjonen han opplever i fengselet.

Isolasjonen fra andre innsatte har vart i nesten seks år nå og, på denne tiden har han ikke møtt ett eneste menneske som ikke er ansatt profesjonell aktør.

Ifølge klagen er isolasjonen særlig farlig på grunn av det hans advokater mener er mental sårbarhet.

– Essensen i klagen er at vi angriper det altfor høye nivået på isolasjonen, og at denne isolasjonen har vart i for lang tid, sier advokat Øystein Storrvik.

Advokat Øystein Storrvik

Advokat Øystein Storrvik.

Foto: Ketil Kern / NRK

Sensur

Terroristen har siden 2014 fått mer og mer sosialt samvær og kontakt med betjenter, men dette er ifølge klagen ikke meningsfull kontakt i tråd med artikkel 3 ifølge menneskerettighetene.

Breivik mener også at sensuren av hans mange brev er gått altfor langt, og at hans rett til korrespondanse dermed brytes.

Hans advokater mener det er stor fare for uopprettelig psykisk skade, selv om det så langt ikke er påvist isolasjonsskader under soningen på avdeling for særlig høy sikkerhet. Terroristens oppførsel i fengslet hittil har vært eksemplarisk.

– På grunn av de strenge vilkårene har han ikke kunnet etablere noen reell kontakt med omverden, og isolasjonstrykket blir veldig mye større.

Klagen er for øvrig 13 sider lang og argumentere også med en rekke tidligere avgjørelser i Menneskerettighetsdomstolen, der andre innsatte med like grove forbrytelser eller verre, har hatt det advokaten mener er lettere soningsforhold og mer menneskelig kontakt.

Saksbehandlingstid

Klagen gjelder EMK artikkel 3, som stadfester et absolutt forbud mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling.

Domstolen er kjent for å ha lang saksbehandlingstid, og det er ventet at kan ta langtid før det tas en avgjørelse om saken i det helle tatt skal tas opp.

Professor Jon Petter Rui

Professor Jon Petter Rui.

Foto: Privat

Professor ved det juridiske fakultet i Bergen, og ekspert på EMK Jon Petter Rui, sier at han likevel er sikker på at domstolen vil ta stilling til saken.

– Den blir nok ikke avvist uten realitetsbehandling, sier Rui.

Rui vil ikke ta stilling til om han tror saken vil tas opp, eller hvor lang tid det vil ta. Han opplyser at EMK har forbedret saksbehandlingstiden de siste årene, men at det fortsatt kan ta tid.

– Det er 880 millioner mennesker som kan klage til 47 dommere, så det kan ta litt tid, avslutter Rui.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger