Kjos: – Lyntog blir neppe en trussel

Bjørn Kjos frykter ikke lyntogkonkurransen, til tross for at konklusjoner om at lyntog kan være lønnsomt samme dag som Norwegian annonserte gigant-flykjøpet.

kjosflylyntog

FOR GRISGRENDT: Norge er for grisgrendt for storstilt lyntogutbygging mener Bjørn Kjos, som ikke frykter den potensielle konkurransen.

Foto: Scanpix

Bare timer etter at Norwegian-sjefen slapp nyheten om at han har handlet 222 fly til 127 milliarder kroner, ble Høyhastighetsutredningen offentliggjort. Den konkluderer med at lyntogutbygging i Norge er fullt mulig og til en viss grad lønnsomt. Men Bjørn Kjos frykter ikke at lyntog på Norwegian-tunge strekninger mellom de største byene i Norge og storbyene i nabolandene vil spolere lønnsomheten av flykjøpet, som er den største ordren av et europeisk flyselskap noensinne.

– Vi flyr allerede mot lyntog i Skandivia, for eksempel på strekningen Stockholm-Göteborg hvor det går tog i 240 kilometer i timen, uten at det har hatt noen negativ innvirkning for oss, sier Kjos til NRK.no.

DISKUTER: Kan lyntog være et reelt alternativ til fly? Delta i diskusjonen nederst i artikkelen!

– Blir ikke mens jeg er sjef

Det er strekningene Oslo-Kristiansand-Stavanger, Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Göteborg, Oslo-Stockholm og Bergen-Haugesund/Stavanger som er gjennomgått. Ingen av dem vil ifølge rapporten være samfunnsøkonomisk lønnsomme, men til gjengjeld vil alle bortsett fra sistnevnte være bedriftsøkonomisk lønnsomme – med andre ord kan de drives uten tilskudd fra staten.

Men Kjos tviler på at lyntog i det hele tatt blir en realitet – til tross for at han innerst inne bærer på en liten lyntogtilhenger.

– Jeg håper virkelig at man får lyntog inn til de største byene, hvor befolkningstettheten og trafikkgrunnlaget er stort. Men jeg tror Norge har for mange grisgrendte strøk til at det blir en storstilt utbygging. Folk orker rett og slett ikke å sitte i tunnel etter tunnel. Blir det noensinne lyntog i Norge, blir det neppe mens Bjørn Kjos er Norwegian-sjef, sier han.

Boeing Sky Norwegian

– KOMFORTABELT OG KLIMAVENNLIG: Det er ifølge Kjos stikkordene for de nye flyene. Slik det vil se ut i Boeing 737-800 flyene.

Foto: Norwegian

Flere analyser har tidligere vist at folk, dersom de kunne velge mellom lyntog og fly, ville valgt lyntog. Men det betyr ikke uten videre at Kjos tar for lett på den potensielle konkurransen, mener leder Bård Norheim i analyseselskapet Urbanet, som sommeren 2010 leverte en rapport om temaet.

– For det først kan lyntog også være et supplement til fly, ikke minst på reiser nedover i Europa. Det er flere områder som kan dekkes med flyreiser i kombinasjon med tog. Samtidig kan togsatsingen i Europa også føre til at flere velger tog framfor fly også på lengre reiser, sier Norheim til NRK.no.

Det som er helt avgjørende for at folk velger lyntog fremfor fly, er ifølge ham frekvensen, pålitelighet og reisekomfort på flyene. Toget kan i langt større grad være en arbeidsplass eller et sted hvor tiden utnyttes effektivt. Hvordan flyselskapene møter denne utfordringen, både med punktlighet og komfort, vil være avgjørende.
– For Norwegian vil den største utfordringen være hva som skjer med togsatsingen i Norden og resten av Europa. I høyhastighetsutredningen er dette et lite fokusert tema. Vi ser på reisemønstre nedover på kontinentet, hvor man har høyhastighetstog, at folk ofte splitter opp reisedistansen mellom fly og tog. Det er et enormt trafikkgrunnlag i korridoren nedover mot København og videre. Man

Bård Norheim

FREKVENS VIKTIGST: – Hvor ofte togene går er viktigere enn reisetiden, sier leder Bård Norheim i Urbanet, som har analysert folks reisevaner og hva de ville valgt mellom lyntog og fly.

må løfte blikket lenger enn til Göteborg, sier han.

– Mer klimavennlig

122 av flyene Kjos har kjøpt er fra flyprodusenten Boeing, herunder 100 Boeing 737 MAX8 og 22 Boeing 737–800. I tillegg kjøper selskapet hundre fly fra konkurrenten Airbus, av typen A320neo. Mens sistnevnte bruker 15 prosent mindre drivstoff enn dagens modell, bruker 737 MAX8 10–12 prosent mindre drivstoff.

– Disse nye flyene brenner 30 prosent mindre drivstoff enn mange av dagens fly, noe som holder kostnadene nede. Det greie med nye fly er at de er billigere å fly. Vi vil sette inn alt på å fortsette å tilby folk billige flybilletter, sier Kjos.

Der klimagevinsten tradisjonelt har vært et av lyntogenes største fortrinn, gjør de nye flyene denne argumentasjonen mindre viktig, mener Kjos.

Det er ikke klimaforskere uten videre enig i. Spørsmålet om mer miljøvennlige fly eller høyhastighetstogsutbygging er best for klimaet innebærer nemlig et uhyrlig komplisert regnestykke.

Hva er tidsrammen? Hva er passasjertettheten? Regnes utbygging av infrastruktur med? Hva med kondensstripene fra fly? Eller flyhøyden?

– Tog mer miljøvennlig

– Det er mange kompliserende faktorer, sier Borgar Aamaas, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning, til NRK.no.

CO2-utslippene synker stort sett i takt med drivstoffkuttene, men Aamaas påpeker at klimagassutslipp fra fly dreier seg om mye mer enn kun CO2.

Blant annet kan også dannelsen av kondensstriper, vanndamp og andre partikler spille inn.

Klimaeffektene av utslippene avhenger også av hvilken høyde flyet opererer i og hvor i verden det befinner seg. Lyntogene vil på sin side gi redusert utslipp av CO2 etter at banene blir satt i drift, ifølge Høyhastighetsutredningen.

– Men det vi ser er at i dag er det i hvert fall mer miljøvennlig å reise med tog enn med fly i Norge, sier Aamaas.

Tom Stillesby, Magnhild Meltveit Kleppa og Elisabeth Enger

OFFENTLIGGJORT: Prosjektleder for utredningen Tom Stillesby, Magnhild Meltveit Kleppa og Elisabeth Enger i Jernbaneverket under fremleggingen av utredningen for høyhastighetstog.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger