Stortinget kjøper råd fra First House-tilknyttet PR-rådgiver

Over 200 000 kroner av Stortingets penger går til en PR-rådgiver tilknyttet First House. – Det er uhørt, sier Per Olaf Lundteigen (Sp). Han mener det gir PR-firmaene problematisk innpass, som de så kan bruke for å selge seg videre til de som vil kjøpe seg innflytelse.

Kommunikasjonsstrategi for Stortinget (montasje)

INNKJØP: Med disse anbudsdokumentene kjøpte Stortinget inn råd fra en First House-tilknyttet kommunikasjonsrådgiver til en timepris på 2 734 kroner.

Foto: Lise Åserud/NTB scanpix, Øyvind Bye Skille/NRK (montasje)

Per Olaf Lundteigen

KRITISK: Stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen (Sp) er kritisk til at Stortinget kjøper PR-hjelp fra en First House-tilknyttet konsulent.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

– Stortingets administrasjon er en kompetent organisasjon som jeg trodde hadde så stor selvtillit at de greide å gjøre jobben med egne ansatte. Det er uhørt at de blander First House inn i sin interne virksomhet, uttrykker Lundteigen da NRK forteller ham om avtalen om innkjøp av kommunikasjonsråd Stortinget har inngått.

Stortinget har inngått en avtale om å kjøpe inn kommunikasjonsrådgivningstjenester for 218 750 kroner fra en PR-rådgiver tilknyttet det mye omtalte rådgivningsselskapet First House.

Avtalen er inngått i forbindelse med utarbeidelse av en ny kommunikasjonsstrategi for Stortingets administrasjon, bekrefter administrasjonen selv overfor NRK i en e-post.

Rådene kjøpes fra kommunikasjonsrådgiver Nils M. Apeland med analyse, omdømme og mediehåndtering som spesialfelt. Apeland er assosiert partner i First House, men avtalen han har signert med Stortinget er gjort med hans eget enmannskonsulentselskap Bedre Kommunikasjon AS.

Avtalen med den First House-tilknyttede PR-mannen innebærer en timepris på 2 734 kroner, og skulle det bli mer arbeid enn planlagt beregner Apeland en pris på 3 125 kr per time.

Les anbudsprotokollen: Anskaffelsesprotokoll

Rådgivningsselskapet First House har over tid vært omstridt for sitt arbeid der de blant annet forsøker å påvirke beslutningsprosesser for penger fra skjulte aktører.

Jobbet i påvirkningsteam

Til tross for sterkt press er de fleste kundene til PR-selskapet hemmeligholdte.

I selskapet arbeider flere svært profilerte tidligere politikere, og NRK har blant annet kunnet fortelle hvordan nåværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) og tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) skal ha blitt hyret inn av Asker kommune i forsøk på å få fart i E18-utbygging.

Les: Slik ville First House «teppebombe» publikum

Apeland som nå har fått oppdrag inne i Stortinget bekrefter til NRK at han også var en del av teamet fra First House som jobbet for Asker kommune. Målet var blant annet å påvirke stortingsrepresentanter til å støtte en veiutbygging.

PR-byrået First House anbefalte Asker kommune å svekke troverdigheten til motstandernes argumenter, da kommunen kjempet for ny E-18. Mediene skulle også oversvømmes med kronikker og leserinnlegg til støtte for ny E-18.

SE VIDEOSAK: Asker kommune hyret inn First House i arbeidet med å lage en kommunikasjonsstrategi for å få lagt E18 i tunnel gjennom Asker, reportasjen ble sendt i Dagsrevyen 5. juni.

– Dette er en ukultur. Stortinget må ikke gjøre seg avhengig av andre, som da også får innsyn i interne forhold, de så igjen kan bruke for å få godt betalte oppdrag fra andre senere, sier Lundteigen om bruken av eksterne kommunikasjonstjenester nå også i Stortingets administrasjon.

Les: Frykter kommuner kjøper seg politisk makt

Senterparti-politikeren har ingenting til overs for at Stortinget med dette kan assosieres med First House.

Han frykter blant annet at rådgivere som slippes inn kan bruke det som salgsargument av typen «har jobbet for Stortinget og kjenner det fra innsiden».

Slik tror Lundteigen at rådgiverne senere kan få nytte av avtaler som dette i påvirkning av demokratiet, selv om den i seg selv ikke handler om politiske beslutningsprosesser.

– Hvorfor er det feil med eksterne kommunikasjonsrådgivere?
– Det er helt unødvendig å bruke eksterne kommunikasjonsfolk. For det er en av hovedoppgavene til administrasjonen å kommunisere hva Stortinget driver med, og de folkene må de ha i egne rekker, svarer Senterparti-politikeren.

Stortinget: – Kjøper mange tjenester, også kommunikasjonsbistand

Ida Børresen

NØDVENDIG: Direktør på Stortinget Ida Børresen sier til NRK at de henter inn hjelp ved å kjøpe inn konsulenter når de trenger kompetanse de selv ikke har.

Foto: Beathe Schieldrop / Stortinget

Stortingets administrasjon hentet inn den eksterne konsulenten. Direktør Ida Børresen mener det ikke var noe galt i det.

– Vi har ikke noen spisskompetanse på det området, og derfor gikk vi ut for å hente inn noen som kunne bistå oss i det arbeidet, sier Børresen og forteller at den eksterne kommunikasjonskonsulenten har bidratt med å gjennomføre prosessen rundt den nye strategiplanen. I valget med å innhente ekstern hjelp var også kapasitetshensyn internt et moment.

– Ser du noe problem med å hente inn dette eksternt?
– Nei, egentlig er det ikke noe stort problem ved det. Kommunikasjonsfaget er ikke veldig spesielt sammenlignet med andre områder. Vi trenger spisskompetanse innenfor mange ulike felt når vi driver en så stor virksomhet som Stortinget, da kjøper vi inn tjenester for alt fra byggtekniske oppgaver til IKT eller kommunikasjon, svarer den øverste lederen for administrasjonen i Stortinget.

Børresen forteller at arbeidet med kommunikasjonsstrategi har pågått siden i vinter, og vil fortsette fram til høsten. Målet er å få mer system på hvordan Stortinget får fram sine budskap.

– Det er veldig viktig for oss å kommunisere hva som er hovedoppgavene våre. Da må vi få fram hva Stortinget er, og hva vi gjør, til alt fra barn og unge til nye grupper i samfunnet. Hva gjør Stortinget og hva gjør regjeringen. For å få til dette måtte vi lage en kommunikasjonsstrategi, sier direktøren.

Før dette arbeidet startet fantes det ikke noen helhetlig kommunikasjonsstrategi. Børresen sier det ble gjort mye bra arbeid uten en overordnet strategi, men at det var veldig oppdelt og fragmentert.

– Hva sier dere til kritikken fra Lundteigen?
– Nei, det vil jeg egentlig ikke kommentere. For oss er det slik at vi til enhver tid trenger ulik kompetanse. Noen ganger kjøper vi den eksternt, andre ganger ansetter vi egne folk og noen ganger kan vi lære opp folk selv, sier Børresen.

Høyre: – Langt over mål fra Lundteigen

Michael Tetzschner

RISTER PÅ HODET: Michael Tetzschner fra Høyre er langt fra enig i reaksjonen til Lundteigen, og mener administrasjonen bør kunne handle tjenester fritt.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Michael Tetzschner fra Høyre reagerer mer på utspillene fra Lundteigen (Sp) enn på at Stortinget har kjøpt hjelp fra en kommunikasjonsrådgiver.

– Jeg ser heller at det er et problem at enkeltrepresentanter på Stortinget går rundt med en nærmest politisk målestokk for firmaer som driver med lovlig virksomhet, og som får oppdrag innenfor reglementet for vanlige anbud, sier Tetzschner til NRK.

Høyre-representanten som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget mener det er helt naturlig at Stortingets administrasjon kjøper en del tjenester i det åpne markedet. Derfor mener han administrasjonen må stå fritt til å hente inn hjelp.

– Kritikken fra Lundteigen skyter langt over mål, og det går ikke at enkeltrepresentanter skal vurdere kontrakter fra om man liker dem eller ikke, sier Tetzschner.

Apeland: – Jobber i svært liten grad med påvirkning av stortingspolitikere

Kommunikasjonsrådgiveren Nils M. Apeland selv forteller at han fikk jobben hos Stortinget etter å ha deltatt i en ordinær anbudsprosess. Rådgivningsoppdraget er knyttet til administrasjonen og ikke politikerne, understreker han.

Nils M. Apeland

INGENTING Å SKJULE: PR-mannen Nils M. Apeland er opptatt av at han ikke har noe å skjule, og at oppdraget ikke har noe med politisk påvirkning å gjøre.

Foto: Frida Marie Grande

– Jeg har ikke møtt noen politikere i denne jobben, men bare mange ansatte i administrasjonen. Derfor ser jeg ikke den koblingen mellom politisk påvirkningsarbeid og jobben jeg har gjort, sier Nils M. Apeland til NRK.

– Er det noen grunn til bekymring når Stortinget kjøper tjenester fra deg som er tilknyttet First House som også forsøker å påvirke prosesser?
– Jeg jobber i svært liten grad med å påvirke Stortinget. Så det synes jeg er en veldig konstruert problemstilling, svarer Apeland.

Apeland opplyser at oppdraget har gått ut på å bidra med kunnskap om hva en kommunikasjonsstrategi bør inneholde, hvordan den bør utformes og så hjelp til med å lage strategien for Stortingets administrasjon.

Han har lang erfaring som PR-rådgiver, og i år runder han 20 års fartstid i PR-bransjen. Nå driver han sitt eget enmannsforetak kalt Bedre kommunikasjon AS.

Nils M. Apeland er samtidig assosiert partner i First House, og er presentert med egen profil på deres nettsider.

Faksimile: Nils M. Apeland på firsthouse.no

FIRST HOUSE: Slik presenterer First House kommunikasjonsrådgiveren Nils M. Apeland på sine nettsider.

Foto: firsthouse.no (faksimile)

– Jeg har jobbet for Stortingets administrasjon for å bidra til hvordan de som institusjon skal kommunisere mer presist, og at folk skal få bedre kunnskap om hva Stortinget gjør, sier rådgiveren.

Han er opptatt av at kommunikasjonsråd er en ekspertise som mange kjøper inn eksternt, på lik linje med regnskapstjenester eller juridiske råd.

Selv anslår han at han totalt har vært 6-7 hele arbeidsdager i Stortinget, og i tillegg har han bidratt en god del fra sitt hjemmekontor i arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi for Stortingets administrasjon.

Oppdraget hos Stortinget er formelt gitt Apelands eget enmannsbyrå. Han bekrefter selv til NRK at oppdraget som koster 218 750 kroner inkl. mva. innebærer 80 timer arbeid – noe som dermed tilsvarer en timepris på 2 734 kroner.

– Hva sier du til kritikken mot at du hentes inn eksternt og da får innsyn som du igjen kan tjene på?
– Jeg tenker det er helt naturlig at virksomheter henter inn råd og hjelp der de ikke kan løse oppgavene selv. Jeg er et lite enmannsfirma, og da kjøper jeg selv både regnskaps-, revisjons- og designtjenester slik mange andre også gjør, svarer han.

– Men er det ikke en god kunde å ha hatt som referanse når du skal skaffe deg nye oppdrag?
– Jeg bruker ikke kundene mine for å skaffe meg referanser - kundene kommer til meg. De hører kanskje at jeg har gjort jobber, men jeg har ikke noen referanseliste på nettsidene mine for eksempel. Det er likevel veldig hyggelig å ha fått jobben, og jeg håper at Stortinget klarer å følge en del av de rådene jeg har hjulpet til med. Slik kan det bli mer og bedre kunnskap om hva Stortinget driver med, sier Apeland.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger