NRK Meny
Normal

Dataproblem fra 22. juli gjentok seg ved ambassadealarm

Midt i kaoset med en mulig bilbombe ved den amerikanske ambassaden i Oslo opplevde politiet igjen hvordan datasystemet på operasjonssentralen ikke alltid er slik de skulle ønske.

Væpna politi ved den amerikanske ambassaden

OVERSIKT: Datasystemet som hadde problemer, PO-systemet, brukes for å holde oversikt og føre informasjon. Da det var full bombealarm ved USAs ambassade var det mye å holde styr på for operasjonssentralen.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

Politiet sendte ut store styrker i gatene midt i Oslo sentrum. Bombegruppa, Beredskapstroppen og andre bevæpnede politifolk fylte gatene i området rundt viktige institusjoner som Slottet og Utenriksdepartementet. Evakuering av et stort område med en radius på 500 meter ble startet.

Mistanken om en bilbombe ved USAs ambassade var den første virkelig store krisealarmen etter terrorangrepene 22. juli i fjor.

Les også: Øvingsbombe skapte massiv politiaksjon

Mens alt dette skjedde opplevde en ansatt på operasjonssentralen ved Politihuset problemer med et av hovedverktøyene han jobber i.

Etter det NRK kjenner til er det ikke første gang loggeverktøyet Politi Operativt system (PO) har de symptomene den ansatte opplevde den dagen:

  • dataprogrammet var preget av treghet
  • til tider hang programmet

– Skal ikke stå på utstyret for å lykkes

Sigve Bolstad

Sigve Bolstad har fått høre om frustrasjoner rundt systemet fra sine medlemmer.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– De ansatte skal gjøre en jobb og er avhengige av systemet. Når systemet ikke fungerer blir de politifolk frustrerte, og da får vi høre det, sier Sigve Bolstad som er leder i Oslo politiforening.

Fagforeningslederen understreker at han ikke ønsker å kommentere enkelthendelser, men bekrefter at de over flere år har fått høre om at det av og til er problemer med PO-systemet.

– Vi i Oslo politiforening har fått tilbakemeldinger gjennom flere år, og vi har tatt det opp. Vårt fokus har da vært hvor viktig det er at systemet fungerer. Slik at de ansatte kan gjøre jobben sin, og det skal i alle fall ikke stå på utstyret for å lykkes, sier Bolstad til NRK om dataprogramvaren som i kortform kalles PO-systemet.

Politi Operativt system (PO) er et dataverktøy som brukes til å fortløpende holde styr på alle operasjoner som politiet til en hver tid er involvert i.

I systemet deles viktig informasjon i sanntid om hendelser og beslutninger. Systemet beskrives som et av hovedverktøyene for politiets operasjonssentraler, og er viktig for at lederne som styrer innsatsen skal kunne ha det riktige bildet for å ta avgjørende beslutninger.

Treghet også 22. juli

Rapport-forside - Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011

TATT OPP: Problemer og utfordringer med PO-systemet er tatt opp i politiets egen evaluering av 22. juli.

Den 31. juli viste det seg å være falsk alarm på grunn av en gjenglemt øvingsbombe fra ambassadens egne sikkerhetsfolk, og ingen kom til skade. Oslo politidistrikt oppsummerte da med at innsatsen hadde vært god, og at planene fungerte.

Til NTB opplyste politiet likevel at de opplevde enkelte mindre «tekniske utfordringer» internt.

Dataproblemene for en ansatt på operasjonssentralen gikk ikke direkte utover håndteringen, men det var heller ikke slik det burde være for en optimal aksjon.

Det er derimot ikke første gang at det oppleves treghet eller andre problemer med Politi Operativt system (PO).

Også i politiets evalueringsrapporter etter 22. juli tas systemet opp.

På ny opplevde operasjonssentralen at PO ikke er et egnet verktøy i en stor operasjon. Begrensninger i tiltaksbehandlingen medførte at informasjon ble borte mellom P-funksjonene (journ.anm: politi i kriseledelsen) og generelt gikk systemet tregt på grunn av overbelastning (mange brukere samtidig). Dette var kjent før 22.7.11.

Oslo politidistrikt / Evaluering 22/7 2011, side 49

Fagforeningsleder i Oslo politiforening kan også fortelle om fokus på disse systemene over tid.

– Folk har både positive og negative erfaringer med PO-systemet. Det er noen utfordringer med datasystemet, og vi har over flere år sagt fra om disse, sier Sigve Bolstad som mener det helt klart er forbedringsmuligheter.

Mandag kommer rapporten fra 22. juli-kommisjonen, og i arbeidet med rapporten har kommisjonen bedt om mye informasjon både fra og om datasystemet Politi Operativt system.

NRK kjenner også til at personer fra virksomheten med ansvaret for systemet, Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), har vært inne til intervju hos kommisjonen.

– Jeg ønsker ikke å foregripe noe i forhold til 22. juli-kommisjonens rapport, men jeg har tiltro til at rapporten er presis og omfattende også rundt disse forholdene, sier Sigve Bolstad.

Flere politidistrikt har omtalt utfordringer med dagens PO-system i sine egenevalueringer etter 22. juli. Det er store behov i politiet, og mange mener systemet ikke fungererer til alt det i dag ønskes brukt til.

I den sentrale rapporten omtales systemet slik:

Etter utvalgets vurdering fyller ikke PO-systemet de behov politiet har til et kommando-, kontroll- og informasjonssystem.

Evaluering av politiets innsats 22. juli / s. 9

Ingen vet ennå hva 22. juli-kommisjonen vil skrive og si om politiets datasystemer. Likevel er det forventninger til at slike utfordringer vil bli omtalt.

– Jeg håper likevel at det ligger så pass mye konkret i kommisjonsrapporten at vi bare må gjøre noe, og at det bare må bevilges penger. Da kan vi få gjort disse systemene enda mer optimale, og at vi i større grad kan si oss fornøyde med systemene våre, sier Bolstad.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Politiaksjonen utenfor USAs ambassade i Oslo

Politiaksjonen utenfor USAs ambassade i Oslo.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

Kristiske feil hver annen måned

NRK har bedt om informasjon for hvor ofte det er feil ved det Politi Operative-systemet fra virksomheten med ansvaret for driften, Politiets data- og materielltjeneste (PDMT).

PDMT opplyser til NRK at de mener PO-systemet er et av de best stabile IT-løsningene i politiet – og har 99,9 prosent oppetid.

– Dette er nok et av de aller viktigste systemene som politiet har. Av den grunn har vi dette som høy prioritert med 24 timers vakt og beredskap på det året rundt, forteller direktør Lars Henrik Bøhler i Politiets data- og materielltjeneste (PDMT).

Likevel viser statistikkene for de to siste årene kritiske feil ved systemet minst annen hver måned:
2011: 6 kritiske saker
2010: 12 kritiske saker

Slike kritiske feil kan ifølge virksomheten innebære at PO henger for et helt politidistrikt, eller at alle i et distrikt kastes ut av PO.

Lars Henrik Bøhler

SJEKKER: Direktør Lars Henrik Bøhler i Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) mener systemet er stabilt, men vil sjekke opplysningene om 31. juli.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Direktøren i PDMT ønsker likevel ikke å kommentere systemet ytterligere.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette systemet spesifikt. 22. juli-kommisjonen skal legge fram sin rapport på mandag, og jeg vil avvente til den kommer slik at jeg kan studere den. Det vil likevel ikke være overraskende om den også omhandler noen av politiets datasystemer, sier Bøhler i Politiets data- og materielltjeneste.

Hva kan dere si om at det ble opplevd treghet igjen da Oslo-politet skulle håndtere bombealarm ved den amerikanske ambassaden?

–I dette konkrete tilfellet har vi ikke kunnet registrere noen feil i overvåkningssystemet, eller noen feil som er meldt inn fra brukerne. Det overrasker oss derfor noe, svarer Bøhler.

Han tar likevel opplysningene alvorlig, og vil nå undersøke mer nøye hva som kan ha skjedd.

– Vi ser alvorlig på det hvis det kan være at det er problemer ved dette PO-systemet. Derfor har vi bedt om en rapport om denne hendelsen for å kunne finne årsaken, sier PDMT-direktøren.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger