Kjenner: – Etisk klanderverdig

Idrettsadvokat Gunnar Martin Kjenner mener Heibergs profilering i NCA først og fremst handler om etikk og moral, men sier også at Heiberg kan ha forbrutt seg mot Det olympiske charter.

Gunnar Martin Kjenner

KRITISK TIL HEIBERG-ROLLE: Idrettsadvokat Gunnar Martin Kjenner sier at Heibergs avtale vitner om at IOC slår hardere ned på dem som er på grunnplanet i forhold til ledere som slipper lettere unna.

Foto: NRK

Mens IOC og Gerhard Heiberg slår kraftig ned sørgebånd og Ludo-reklamer, reklamerer den samme IOC-toppen Heiberg for sitt private rådgivningsselskap under OL. Heiberg sier IOC har godkjent businessen, og at han ikke forstår hvorfor IOC-medlemmer skal være underlagt samme regelverk som utøvere.

– Dette er veldig uheldig. Formålet med reklameforbudet under OL er jo at verken utøvere eller ledere skal berike seg på den oppmerksomhet som de olympiske leker skaper, sier Kjenner.

Man kan si det slik at det er forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker.

Gunnar Martin Kjenner, idrettsadvokat

– Således er det klart uheldig, og jeg vil vel si etisk klanderverdig, at den koblingen har funnet sted. Man kan si det slik at det er forskjell på Kong Salomo og Jørgen hattemaker, at man slår hardere ned på dem som er på grunnplanet i forhold til ledere som slipper lettere unna, fortsetter idrettsadvokaten.

– Heiberg mener hele korthuset raser sammen om man tillater utøverne å drive samme næringsvirksomhet som IOC-medlemmene?

– Det er hele begrunnelsen for økonomien til IOC, at man skal verne om sine egne, men det er ikke det som er problematikken knyttet til enkeltutøvere. Det er tvert imot at det er sponsorer som har tatt seg til rette, altså illegale sponsorer som utnytter utøvere uten å ha avtale med dem. Og det kan jo vanskelig utøvere skjerme seg mot.

– I Heibergs tilfelle er det kanskje motsatt, at han er delaktig gjennom eget selskap i denne eksponeringen, sier Kjenner.

Kan ha brutt Det olympiske charter

– Vil du tro at regel 40 i Det olympiske charter omfatter Gerhard Heiberg?

– Ja, slik jeg leser regel 40, så omfatter den både trenere, utøvere, støtteapparat og IOCs øverste ledelse.

– Hva betyr det da?

– Det betyr at også Heiberg og kretsen rundt ham faller inn under forbudet mot eksponering i forhold til sponsorer.

– Da har han forbrutt seg mot charteret eventuelt?

– Ja, den konkrete vurderingen får vi overlate til andre, men slik det er fremstilt, ligger det snublende nær å trekke den slutningen.

– Han hevder han har fått godkjenning fra IOC?

– Ja, det vet ikke jeg noe om. Men jeg kan ikke se at regelen gir noen dispensasjon gjennom å få tillatelse.

– IOC-medlemmer skal skille rollene

Jens Sejer Andersen

JOBBER FOR ETIKK: Jens Sejer Andersen er internasjonal direktør i den danske organisasjonen Play the Game.

Foto: Play the game

Jens Sejer Andersen er internasjonal direktør i den danske organisasjonen Play the Game og kjenner IOC godt. Play the Game jobber for mer etikk og demokrati innen idretten. Han sier det ikke er noe nytt at IOC-medlemmene driver forretningsvirksomhet.

Jeg mener symboleffekten av Heibergs firma er uheldig, den er helt inntil kanten, kanskje over kanten.

Jens Sejer Andersen, direktør i Play the Game

– Det man kan si er at ifølge Det olympiske charter må ethvert IOC-medlem sørge for å holde sine olympiske gjerninger fri for sine kommersielle engasjementer. Om det lykkes for alle IOC-medlemmene, er nok tvilsomt, sier Andersen.

– Så prinsippet er klart, IOC-medlemmer skal ikke ha personlig vinning av sitt IOC-medlemskap?

– Det er et helt klart prinsipp, ja.

– Kan en norsk idrettsutøver som deltar i OL ha et eget privat selskap som er i drift under OL og samtidig vise til sine olympiske meritter som del av markedsføringen?

– Det kommer nok an på om det er et initiativ som er tatt nettopp i forbindelse med dette OL eller om det er en generell lansering av de olympiske merittene av en mer permanent karakter. Jeg mener symboleffekten av Heibergs firma er uheldig, den er helt inntil kanten, kanskje over kanten.

– Uheldig av Heiberg

Emil Søbak Gundersen driver sammen med Thomas Alsgaard det private langrennslaget Team LeasePlan Go. De har to utøvere i OL, og synes det er helt greit å forholde seg til strenge regler rundt reklame og markedsføring.

Han mener saken er uheldig for Heiberg

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger