Hopp til innhold

Kjempebeslag av uvurderlige kulturgjenstander hos norsk storsamler

Økokrim har beslaglagt nesten hundre kulturgjenstander fra oldtidens Mesopotamia fra den norske forretningsmannen og storsamleren Martin Schøyen.

Beslaglagte kulturhistoriske gjenstander i monter

To kileskriftstavler fra oldtidens Mesopotamia står i sitt monter, etter å ha blitt beslaglagt av Økokrim. Disse to gjenstandene er fra rundt år 600 før vår tid.

Foto: Økokrim

Under en ransaking på Østlandet i forrige uke tok Økokrim beslag i en rekke kulturhistoriske gjenstander som irakiske myndigheter krever tilbakelevert, opplyser politiet i en pressemelding.

Ingen er siktet i saken.

De nærmere hundre gjenstandene tilhører den verdifulle samlingen til den 81 år gamle forretningsmannen Martin Schøyen, skriver Morgenbladet.

Schøyen bestrider det rettslige grunnlaget for beslaget, og viser til at de aller fleste gjenstandene ble kjøpt fra anerkjente samlere.

Gjenstandene har, sammen med nesten 700 andre, vært etterlyst av Irak siden 2019.

Plantegning til Babels tårn

Blant gjenstandene er flere kileskriftstavler fra oldtidens Mesopotamia. Den mest verdifulle tavlen kan være en plantegning av det mytiske Babels tårn, fra Kong Nebukadnesar den IIs tid.

Den kan være verdt mange millioner kroner, opplyser professor emeritus i bibelfag ved NLA Høgskolen, Torleif Elgvin til Morgenbladet.

– Det spesielle med denne steintavlen – om den skulle vise seg å være ekte – er at den ifølge ekspertene forsvant fra offentligheten allerede i oldtiden. Inntil den på 1990-tallet dukket opp hos en samler på Østlandet, har ingen fagmiljøer hatt kjennskap til hvor tavlen har befunnet seg.

Babels tårn

Babels tårn er et mytisk tårn kjent fra Første Mosebok. Etter syndfloden skal babylonerne ha bestemt seg for å bygge et tårn av brent teglstein som skulle nå like inn i himmelen. De fleste moderne forskere mener at tårnet kan knyttes til et reelt tempel i Babylon, Etemanki, bygget rundt 600 år før vår tid.

Foto: Pieter Brueghel den eldre

Mistenker ulovlig utføring

– Økokrim har bistått Kulturdepartement i en sak hvor irakiske myndigheter etterlyser en rekke kulturgjenstander som mistenkes å være ulovlig utført, skriver statsadvokat Maria Bache Dahl i pressemeldingen.

– Økokrims oppdrag har bestått i å lokalisere de etterlyste gjenstandene. I forbindelse med ransaking ble en rekke gjenstander beslaglagt. Flere vitner er avhørt, skriver hun videre.

Ransakingen skal ha lovlig grunnlag i Kulturminnelovens paragraf 23c.

«Så vidt Økokrim kjenner til er det første gang denne paragrafen kommer til anvendelse», heter det i uttalelsen.

Beslaget gjennomgås nå av fagpersoner for å fastslå autentisitet og etablere mulig proveniens.

Kulturminister Abid Raja (V) mener dette arbeidet er viktig.

– Jeg ønsker at vi skal ligge i front når det gjelder å bekjempe slik kriminalitet, både ta de kriminelle involverte, men også gjenfinne gjenstandene og så sikre at de blir forsvarlig returnert slik vi gjort tidligere, skriver han til NRK.

Kjempesamlingen

Martin Schøyen (81) var arving og eier av busselskapet Schøyens Bilcentraler (nå Nobina Norge). Han startet i 1955 det som har blitt en av verdens største samlinger for historiske skrifter.

Tavle som viser Babels tårn beslaglagt med beskrivelse

Denne tavlen skal være den eneste kjente gjenstanden som viser plantegningen av det nå forsvunne Babels tårn. I bibelen ble Gud forarget av menneskenes forsøk på å nærme seg himmelen med tårnet, og forvirret deres språk slik at de ikke lenger kunne forstå hverandre.

Foto: Økokrim

Schøyensamlingen inneholder 20.450 håndskrevne skrifter, hvorav flere er mer enn 5000 år gamle.

Eksperter har tidligere anklaget Schøyen for å være i besittelse av gjenstander som har blitt plyndret og ulovlig fjernet fra både Afghanistan og Pakistan.

– Intet grunnlag

Martin Schøyen har tilbakevist påstandene, noe han også gjør i dette tilfellet. I en skriftlig uttalelse skriver samleren at det er god dokumentasjon for kileskriftstavlenes opprinnelse.

– Mesteparten av tavlene i Schøyensamlingen har proveniens fra gamle respekterte samlinger (...) Disse samlerne ervervet sine kileskrifttavler i Nære Østen helt tilbake til mellomkrigstiden og tidligere, skriver Schøyen.

– Dette for å illustrere proviniensbakgrunnen for Schøyensamlingen, som viser at det er intet grunnlag for Iraks krav om retur, heter det videre.

Schøyen etterlyser overfor politiet en nærmere redegjørelse for beslaget, og bestrider dets rettslige grunnlag. Dessuten hevder han at flere av de beslaglagte gjenstandene kommer fra Iran, og ikke Irak.

Babylonsk kileskriftstavle beslaglagt i stor aksjon

Denne tavlen skal være en murstein fra Babels tårn, som ble bygget av kong Nebukadnesar II, og er en av de beslaglagte gjenstandene.

Foto: Økokrim

I en epost til Morgenbladet skriver Schøyens advokat Cato Schiøtz:

«Schøyen har samtykket i beslag og registrering. Det er nødvendig for at Kulturdepartementet og Økokrim selv skal få muligheter for å vurdere og få bekreftet Schøyens opplysninger. Det er udelt positivt at påstandene fra Irak blir underkastet en vanlig behandling hvor partene får anledning til å kommentere og imøtegå konkrete anførsler.»

Tilbakelevering, et gammelt spørsmål

Tilbakelevering av kulturgjenstander har vært et problem for samlere siden antikken selv, da gresk kunst ble plyndret, så tilbakelevert av romerske keisere.

Nå til dags er det gjerne en årsak til opphetede debatter mellom utviklede og fattige land. I juni tilbakeleverte Norge mer enn 600 kulturminner til en rekke europeiske land.

Flere internasjonale konvensjoner forbyr nå å utføre kulturgjenstander på ulovlig vis. Allikevel ble nasjonalmuseet i Irak plyndret i 2003, under USAs invasjon av landet.

AKTUELT NÅ