Hopp til innhold

Prester ruster til omkamp: – Homosaken vil avgjøre kirkevalget

Tirsdag tapte den liberale fløyen i Kirken slaget om vigsel av homofile. Nå starter kampen for å vinne kirkevalget neste år.

Kirkevalg 2011

VALG: Det var kirkevalg i 139 menigheter i fjor høst, og den gjennomsnittlige valgdeltakelsen var så lav som 8,8 prosent. Neste år blir trolig vigsel av homofile et hovedtema, og tilhengerne håper det kan bidra til at flere bruker sin stemme.

Foto: Scanpix / NTB scanpix

– Vi ønsker å gå i spissen for å organisere et bredt, landsomfattende nettverk fram mot kirkevalget 2015, slik at vi kan få inn kandidater som vil kjempe for at homofile skal få gifte seg i Kirken, sier prest i Grorud menighet, Anne Berit Evang.

Anne Berit Evang

NETTVERK: Anne Berit Evang er én av fem initiativtakere bak et nettverk for dem som ønsker at homofile skal få lov til å gifte seg i Den norske kirke.

Foto: Kirken.no

Tirsdag sørget et knapt flertall på Kirkemøtet for at vigsel av homofile ble nedstemt med 64 mot 51 stemmer. Den norske kirkes øverste organ sa også nei til forbønn av homofile par som allerede har giftet seg borgerlig.

Nekter å gi opp

Reaksjonene var sterke. Flere i salen gråt. I etterkant har en rekke personer brukt sosiale medier til å oppfordre folk til å melde seg ut av Kirken i protest. Som Dagsrevyen fortalte i går, opplever flere kirkekontor at mange gjør alvor av trusselen om å forlate trossamfunnet.

Evang forstår at mange er sinte og skuffet. Men i en Ytring oppfordrer hun og de fire andre initiativtakerne kirkemedlemmene om å bli og kjempe.

– Jeg tror på endring innenfra. Jeg tror tiden jobber for oss.

Laster Twitter-innhold

Evang håper de kan få gjennom vigsel av homofile allerede på Kirkemøtet om to år.

Siden om lag halvparten av delegatene er demokratisk valgt, vil kirkevalget neste høst ha mye å si for utfallet når det nye Kirkemøtet samles våren 2016.

Målet er å mobilisere kraftig, slik at representanter som støtter at homofile skal få gifte seg i Kirken blir valgt inn.

– Symbolsak for folkekirken

Prest Anne Berit Evang, nestleder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum, teologistudent Marianne H. Brekken, prest Kristine Sandmæl og professor og medlem i Oslo bispedømmeråd Knut Lundby går nå sammen om å «danne et nettverk for dem som ønsker at homofile skal få love evig troskap for Guds åsyn».

– Homofilisaken kommer til å prege kirkevalget neste år. Det har blitt en symbolsak i folkekirkespørsmålet. Det er dette som avgjør om kirken er åpen og inkluderende, eller ikke, sier Raaum i Kirkerådet.

Ifølge Evang er håpet å samle de mange organisasjonene og grupperingene på venstresiden i Kirken.

– Det er mange som vil mye bra, men vi er kanskje ikke gode nok på å koordinere oss. Nå vil vi forsøke å samle alle de gode kreftene fram mot neste kirkevalg og Kirkemøte.

– Har den konservative fløyen vært flinkere til å mobilisere?

– Det er vanskelig å si. Men hvis du ser på foreningen MorFarBarn så hadde de blant annet flere helsiders annonser i Vårt Land i forkant av Kirkemøtet. Ingen på vår side har hatt den økonomiske kraften til å gjøre det, sier Evang.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Skjermdump fra MorFarBarn

KAMPANJE: MorFarBarn hadde ti helsiders annonser i Vårt Land i tiden før Kirkemøtet. Her er et utdrag av én av dem.

Foto: Skjermdump

Den kristne organisasjonen MorFarBarn kjemper for å «forsvare ekteskapet som en samlivsinstitusjon mellom mann og kvinne».

Også de varsler en massiv kampanje fram mot kirkevalget.

Øivind Benestad

TØFF KAMP: Øivind Benestad i foreningen MorFarBarn sier de vil gjøre det de kan for at Kirken ikke skal åpne for vigsel av homofile par.

Foto: Eva Marie Bulai / NRK

– Vi kommer til å mobilisere mer enn vi noen gang har gjort. Vi vil ikke sitte stille og se på, men være aktive på ulike arenaer, sier daglig leder og prest Øivind Benestad.

Mobiliseringen vil blant annet gå ut på å informere velgerne om hva de ulike kandidatene står for. Samtidig sier Benestad at de vil klargjøre «hva som står på spill». For ham vil vigsel av homofile par bryte med den skapelsesteologien Kirken bygger på.

– For oss er ikke dette et spørsmål om homofili. For oss handler dette om ekteskap, barn og familie, sier Benestad.

– Jeg er selvsagt enig i at vi skal elske våre medmennesker. Kirken skal møte homofile og bifile med nestekjærlighet, men det betyr ikke at vi har mandat til å dekonstruere Kirkens skapelsesteologi på familieområdet, fortsetter han.

– Nå hersker et slags anarki

Benestad kjempet for at Kirkemøtet skulle vedta «status quo» – altså at Kirken ser på ekteskapet som en institusjon mellom en mann og en kvinne.

Men også dette forslaget falt. De 116 delegatene klarte ikke å samle seg bak et eneste vedtak om vigsel av homofile.

Til sammen fire forslag var oppe til votering. Ingen av dem fikk flertall.

– Nå hersker et slags anarki. Mitt håp er at bispemøtet i mai tar grep for å løse den situasjonen vi nå har havnet i, sier Anne Berit Evang i Grorud menighet.

Selv har hun flere ganger gått i forbønn for homofile par som har giftet seg borgerlig. Evang akter ikke å slutte med det, selv om Kirkemøtets flertall ikke vil ha en slik ordning.

– For meg som prest er det ikke et alternativ å si nei til å be for noen som ønsker velsignelse. Det kommer jeg alltid til å gjøre, sier hun.

I fjor ble det klart at åtte av landets tolv biskoper ønsker at Kirken skal kunne vie homofile.

Ifølge Kristin Gunleiksrud Raaum i Kirkerådet er måten Kirken møter homofile par som ønsker forbønn og velsignelse, i ferd med å endre seg.

Hun viser til at biskopen i Tunsberg, Laila Riksaasen Dahl, allerede har gjort det klart at hun ikke vil nekte prester i bispedømmet å be en forbønn for homofile par.

– Ingen av forslagene på Kirkemøtet fikk flertall, heller ikke dagens ordning. Dermed er rommet åpent, sier Raaum.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ