Hopp til innhold

Kilder til NRK: Finansdepartementet advarte SSB mot større omorganisering

Finansdepartementet advarte SSB-ledelsen mot å gjøre betydelige endringer før statistikklovutvalget kommer med sin rapport i desember, opplyser kilder til NRK.

SSB-sjef Christine Meyer har tidligere idag vært på møte hos Finansdepartementet og finansminister Siv Jensen

PÅ IS: SSB-sjef Christine Meyer har måttet legge fram endringsforslag til sin egen omorganisering for finansministeren.

Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Etter det NRK erfarer er ledelsen i Finansdepartementet kritisk til at SSB-sjef Christine Meyer satte i gang en større omorganisering før statistikklovutvalget som skal vurdere SSBs rolle har lagt fram sine konklusjoner.

Statistikklovutvalget skal vurdere rollen til SSB som den viktigste leverandøren av statistikk til norske myndigheter. Utvalget startet arbeidet i fjor høst legger fram sin rapport 15. desember.

Uavhengig av utvalget, har SSB-sjef Christine Meyer startet en omorganiseringsprosess som har vakt sterke reaksjoner.

Tolkes ulikt

SSB har orientert Finansdepartementet i snart to år om denne omorganiseringen gjennom møter som går under navnet etatsstyringsdialogen. Første gang departementet ble orientert, var 5. oktober 2015 om en arbeidsgruppe som ble nedsatt for å se på hele organiseringen av SSB.

Les også: Må i enda et møte med finansministeren

Det er underveis i denne dialogen at departementet skal ha kommet med advarsler. Men advarslene fra departementet tolkes ulikt. Etter det NRK forstår, mener SSB-ledelsen at den ikke har handlet i strid med beskjedene fra departementet.

SSB-sjef Christine Meyer har så langt ikke ønsket å svare på kritikken, men gir følgende kommentar gjennom sin egen mediestab.

– Ledelsen i SSB har lovet finansministeren å ikke kommentere sakskomplekset før møtet på fredag.

– Krevende prosess

Finansminister Siv Jensen uttalte etter onsdagens møte med SSB-sjefen at de nå går gjennom hele omorganiseringsplanen som inntil videre er lagt på is.

– Dette er en krevende prosess. Jeg velger å bruke den tiden jeg trenger for å klargjøre faktum i saken. Vi har blitt enige om et nytt møte fredag og jeg håper at vi i løpet av kort tid blir ferdige med denne saken, sa Jensen.Svarte ikke på tillit

Siv Jensen ville i dag heller ikke svare på om hun har tillit til SSB-sjef Christine Meyer.

Har du tillit til SSB-sjefen?

– På dette tidspunktet er jeg først og fremst opptatt av å gå inn i alle fakta i saken. Det er en sak mange engasjerer seg i og mange har meninger om, og jeg skjønner det. Fordi Statistisk sentralbyrå leverer viktig statistikk og forskning til mange ulike samfunnsaktører, sier Jensen

Rapport i desember

Det er Finansdepartementet som bevilger pengene til SSB og dermed er SSBs oppdragsgiver. I tildelingsbrevet fra Finansdepartementet står det:

Vurderinger av eventuelle organisatoriske endringer av større omfang skal forelegges departementet på et tidlig tidspunkt av prosessen.

Les også: SSB stopper omorganiseringen

– Ledelsen i SSB har satt i gang et arbeid for å modernisere byrået, med omorganiseringer som har skapt reaksjoner. På mandag ble jeg orientert om dette arbeidet, i dagens møte har Meyer lagt fram et forslag som jeg vil bruke noe tid på å sette meg inn i. Derfor har vi avtalt et nytt møte fredag, sier Jensen.

AKTUELT NÅ