Hopp til innhold

Kilder til NRK: Avviser SV-seier på olje

Helt uaktuelt med økt oljeskatt eller letestans. Det er beskjeden SV har fått i budsjettforhandlingene på Stortinget, ifølge kilder i regjeringspartiene. Nå jaktes det andre klimaseiere.

Skolestreik for klima

SKOLESTREIK: Elever demonstrerer mot norsk oljepolitikk i fjor vår. Nå pågår det en klimadragkamp på Stortinget.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Bak lukkede dører på Stortinget pågår nå en intens dragkamp om årets statsbudsjett. Regjeringen har lagt fram sitt reviderte forslag, men trenger SVs støtte for å få flertall i Stortinget.

Endringer i oljepolitikken, nye klimagrep og mer penger til dem som treffes hardest av den kraftige prisveksten. Det var SVs krav da forhandlingene startet.

NRK har snakket med en rekke kilder tett på forhandlingene som nå pågår i statsrådssalen på Stortinget.

Det er bred enighet om at det er klima som nå er vanskeligst.

Nær toppen av SVs kravliste før forhandlingsstart sto å få gjort noe med oljepolitikken, som NRK har omtalt.

Det er viktig for SV å bremse farten i den norske oljeutvinningen, for å sikre kutt i klimautslippene. Derfor vil partiet ha vern av sårbare områder, stenge for oljeaktivitet lengst nord og skrote de spesielt gunstige vilkårene for bransjen i den omstridte oljeskattepakken.

Men etter det NRK erfarer, er det sterk motvilje i regjeringspartiene til å gi SV en ny seier i oljepolitikken, som økt skatt eller stans i letingen. Flere kilder avviser blankt at SV vil få en slik seier.

Første forhandlingsmøte om revidert nasjonalbudsjett

FORHANDLER: SVs Kari Elisabeth Kaski og finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) på Stortinget da samtalene startet.

Foto: Hanna Johre / NTB

«Store gjennomslag»

Det er det flere grunner til.

Fra regjeringens side er det et viktig prinsipp at rammene for oljenæringen ikke skal endres i forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett. I tillegg trekkes behovet for forutsigbarhet for næringen fram som et viktig moment.

Samtidig pekes det fra regjeringshold på at SV tidligere har fått det som beskrives som store gjennomslag i oljepolitikken.

Fremfor alt gjelder det vedtaket om at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde om ny oljeleting i hele denne stortingsperioden. I tillegg fikk SV i fjor vår gjennomslag for at det ikke skal åpnes for oljeleting i tre enkeltfelt i den såkalte TFO-runden (forhåndsdefinerte områder).

Men forhandlingene fortsetter søndag, og bildet kan endre seg i innspurten.

SVs forhandlingsleder Kari Elisabeth Kaski ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger fra forhandlingene.

– SV har preget og kommer til å prege oljepolitikken fremover, sier hun.

– For oss er det viktig å lykkes med en rettferdig grønn omstilling der vi bygger opp nye, grønne næringer og reduserer oljeaktiviteten. Det vet også regjeringen at de må levere på.

Vedum-Kaski

KRAV: SVs Kari Elisabeth Kaski må komme ut av forhandlingene med både grønne og røde seirer.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Må ha grønn seier

Samtidig kom regjeringen SV i møte på et viktig punkt i sitt eget forslag til budsjett i fjor høst. Da ble den mye omtalte oljeskattepakken, som SV er sterkt mot, gjort mindre gunstig for oljeselskapene.

Dermed kan SV måtte se andre veier for å få en grønn seier som kan gi økte utslippskutt. Målet er å flytte Norge nærmere klimamålet om å kutte 55 prosent innenlands innen 2030.

Men akkurat hvor denne SV-seieren skal komme, har NRKs kilder foreløpig ikke noe klart svar på. Og mange «lavthengende frukter» er allerede vedtatt av regjeringen i klimapolitikken.

Økte bevilgninger til Enova og økt satsing på fornybar energi er mulige spor. Men det er et viktig poeng for SV at det som vedtas i budsjettet, skal gi dokumenterte utslippskutt.

Tiltak som begrenser utslipp fra bil- eller flytrafikk, kan komme på bordet. Regjeringspartiene har avvist økte bensin- og dieselavgifter, men partene har tidligere kommet til enighet om økt satsing på biodrivstoff for å kutte utslipp.

Og SV har med seg et dystert bilde med seg inn i forhandlingsrommet: Norge er ikke i rute for å nå sine klimamål i 2030. Denne uken viste ferske tall at utslippene ble redusert med bare 0,4 prosent i fjor.

Les også: SV krever ny avgift for oljebransjen

Offisiell åpning av Johan Sverdup.
Offisiell åpning av Johan Sverdup.

Dyrtid

Bakteppet for forhandlingene er et ikke helt vanlig revidert budsjett regjeringen har lagt fram.

I fjor høst bommet nemlig finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) grovt på anslaget for prisvekst i år. Det førte til at regjeringen måtte plusse på 56 oljemilliarder i oppdateringen av budsjettet.

Det andre store hovedområdet for SV er sosial ulikhet og hjelp til folk som sliter med dyr mat, bensin, strøm og andre levekostnader.

På dette området vil det være enklere for de tre partiene å komme til enighet, ifølge NRKs kilder. Årsaken til det er at de tre partienes ønsker går i samme retning.

Allerede i forslaget lå det inne en kraftig økt pengebruk for å kompensere for økt prisvekst. SV tok til orde for noe lignende allerede i fjor høst og advarte da om at en for streng pengebruk ville bety en unødvendig stram økonomi for folk flest.

SV har krevd både økning i store ytelser som barnetrygd og uføretrygd, men også i ordninger som sosialhjelp og bostøtte. Også sykehusenes økonomi bør styrkes, mener SV.

Etter det NRK forstår, drøfter partene nå om det kan være mulig å øke barnetrygden og sosialhjelpen. Mens det trolig er enklere å finne penger til spesifikke tiltak som bostøtte eller sosialhjelp, vil det være vanskeligere med universelle og langt dyrere ordninger som uføretrygd og barnetrygd.

Les også: Tok ekstrajobb for å takle høyere priser

Anders Busterud og Gunnhild Røssum Busterud.
Anders Busterud og Gunnhild Røssum Busterud.

Og som alltid er det et vanskelig spørsmål hvor pengene til nye SV-satsinger skal hentes fra. Regjeringspartiene bruker i sitt forslag 3 prosent av verdien i oljefondet. Det er grensen politikerne selv har satt for å begrense bruken av oljepenger over de årlige budsjettene.

Problemet i forhandlingene er at SV blant annet ønsker å dekke inn sine satsinger gjennom skatteendringer eller egne kuttforslag. Regjeringspartiene er lite villige til å endre skattene i et revidert budsjett. Dermed må pengene hentes andre steder.

Etter det NRK forstår, er det rom for å bruke noen flere oljekroner, uten at pengebruken går ut over 3 prosent av oljefondet.

Den nye fristen finanskomiteen har til å sluttføre sitt arbeid med revidert nasjonalbudsjett, er onsdag klokken 10. Men den aller siste fristen er først fredag. Da skal nemlig budsjettet vedtas i stortingssalen – på vårsesjonens siste dag.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger