NRK Meny
Normal

Dette kartet skulle vist hvor 200 000 tonn eksplosiver ligger

Regjeringens arbeidsgruppe slår fast at det finnes over 200 000 tonn eksplosiver i norsk natur. Myndighetenes oversikt inneholder bare 38 punkter. Men du kan hjelpe.

Laster kart, vennligst vent...

Tegnforklaring til kart - eksplosive krigsetterlatenskaper

Kartet over baserer seg på databasen Grunnforurensning fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Basen anbefales brukt til å registrere eksplosiver i grunnen

Har du hørt om eksplosiver i ditt nærområde som ikke er registrert på kartet, kan du melde fra i bunnen av saken. (Leser du denne artikkelen på mobil og ser ikke det omtalte kartet? Da kan du forsøke å se på kartet i fullskjerm her.)

NRK kunne i går fortelle at en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe mener det ligger over 200.000 tonn eksplosiver i norsk natur – både på land, i innsjøer og i havet.

Mine funnet svært nært land i Egersund

OPP I DAGEN: Eksplosivene oppdages ofte først når de kommer til syne der folk ferdes. Her jobber Forsvaret med å uskadeliggjøre en mine som ble skylt inn til kysten under et uvær ved Egersund.

Foto: Forsvaret

Ingen nasjonal oversikt

Samtidig som arbeidsgruppen slår fast at svært store mengder eksplosive krigsetterlatenskaper ble dumpet i naturen etter andre verdenskrig, innrømmer de at det ikke finnes noen oversikt over hvor:

Det foreligger ingen nasjonal oversikt over eksplosive krigsetterlatenskaper.

Rapport - Ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer, side 7

Siden har 2002 har imidlertid Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) hatt en base over ulike forurensninger i grunnen, og siden 2004 har Forsvaret vært koblet til databasen. Arbeidsgruppen anbefaler at basen Grunnforurensning brukes til å registrere alle eksplosive krigsetterlatenskaper.

Databasen Grunnforurensning inneholder dog bare 38 oppføringer merket med eksplosiver.

Thomas Hartnik

SAMLER DATA: Seksjonssjef Thomas Hartnik i Klima- og forurensningsdirektoratet har en database der informasjon om eksplosiver i norsk natur samles fra mange ulike organer.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Det kartlegges eksplosiver i databaser og på kart for å kunne bruke informasjonen senere når man skal bruke området. Da kan man ta hensyn i planer og offentlige reguleringer, sier seksjonssjef Thomas Hartnik i Klima- og forurensningsdirektoratet til NRK.

– Men hvorfor inneholder ikke oversikten mer informasjon?

– Jeg tror nok at bevisstheten har økt den siste tiden. Det foregår blant annet nå et arbeid der Forsvaret legger inn flere av de stedene de allerede kjenner til. Det slik at dette skal registreres når man finner noe, og bevisstheten om at det skal gjøres slik øker. Samtidig er vi ikke helt tilfreds ennå, og vi vil gjerne ha mer data om slike funn inn i vår database, svarer Hartnik i Klif.

Hartnik i Klima- og forurensningsdirektoratet understreker at ansvaret for å registrere mer ligger på alle som sitter med ansvar for eiendommer og forurensninger.

Kontaktmine funnet ved Smøla

PÅ BUNNEN: Det er ofte dykkere som varsler om at det ligger gamle miner på bunnen, som denne ved Smøla.

Foto: Forsvaret

Det betyr at kommuner, fylkesmannskontorer og andre instanser, som Forsvaret, legger inn informasjon i databasen. Målet er å dele informasjon om steder det er kjent at det ligger eksplosiver.

Informasjonen ikke samlet på ett sted

Regjeringens rapport viser at det har blitt gjennomført flere større kartlegginger av forurensning knyttet til Forsvaret og eksplosiver både på 80- tallet og 90-tallet. Flere av disse kartleggingene har vært gjort i regi av Klif og deres forgjenger Statens forurensningstilsyn (SFT).

I tillegg har Forsvaret egne oversikter over hvor det er ryddet opp i eksplosive krigsetterlatenskaper, men mye av dette finnes ikke systematisert elektronisk.

Lite av dette er skannet inn og tilgjengelig på data.

Om rapporter fra opprydding før 1999 - Ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer

Rapporten viser også til at kommuner og fylkesmenn har registrert noe i sine datasystemer. Også lokalhistorikere sitter på kjennskap til eksplosiver dumpet og etterlatt under og etter krigen, påpeker arbeidsgruppen.

Gjennomgående er det likevel slik at informasjonen ikke er samlet ett sted og lett tilgjengelig.

Eksplosiver funnet under opprydding i Finnmark

PÅ LAND: Også på land finnes det eksplosiver. Disse granatene ble funnet under en oppryddingsaksjon i Finnmark.

Foto: Forsvaret

Derfor anbefales det et systematiserings- og innsamlingsarbeid.

– Det er foreslått å skaffe seg bedre oversikt, blant annet ved å bruke vår base om grunnforurensning. Det synes vi er veldig bra at man gjør fordi det gjør at alle kan håndtere det på en mye bedre måte enn tidligere, sier Hartnik i Klif.

Dette foreslår regjeringens arbeidsgruppe for å systematisere kjennskap til eksplosive krigsetterlatenskaper:

  • Databasen Grunnforurensning brukes for å samle informasjonen
  • Forsvaret skal samle og registrere informasjon
  • Vannmyndighetene skal registrere det de får kjennskap til via sine kartlegginger av vannressursene
  • Kommuner og andre myndigheter registrerer de stedene de kjenner til
  • Alle innbyggere skal gis anledning til å tipse inn om eksplosive krigsetterlatenskaper

Bidrag fra nrk.no-leserne

Laster kart, vennligst vent...

I bunnen av denne saken kan du bidra med informasjon om eksplosiver i ditt nærområde.

Allerede har leserne av nrk.no tipset inn flere steder der de har hørt om eksplosiver i norsk natur:

En hel lastebåt full av eksplosiver og ammunsjon. Vraket er kjent av de fleste sportsdykkere siden vraket ligger på "gruntvann" ved 16 - 20 meter.

Andre forteller om erfaringer med hvordan ulike eiere av eksplosiver har vært kjent for veldig slepphent omgang med de farlige stoffene.

En tipser forteller også om dumping av noe som kan være eksplosiver så sendt som rundt 1990:

Om de fortsatt er farlige, og eventuelt hvor farlige aner jeg ikke.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Eksplosiver – tipsskjema» i nytt vindu

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger