Giske: – Høyre vrir seg som åler

STORTINGET (NRK): Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen nektet å forklare Høyres syn på karakterer i barneskolen under dagens stortingsdebatt. – De vrir seg som åler, hevder Ap.

Trond Giske i Vandrehallen

NEDSTEMT: – Jeg er veldig skuffet over at Venstre og KrF sammen med Høyre og Frp nå åpner for forsøk med karakterer i barneskolen, sier Trond Giske (Ap). Et forslag om å nekte slike forsøk ble nedstemt tirsdag.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Tirsdag stemte stortingsflertallet ned forslaget fra SV som om å nekte kommuner å ha forsøksordninger med karakterer i barneskolen.

– Dette åpner for at man kan starte med forsøk som eksperimenterer med å gi karakterer til de aller yngste elevene. Jeg frykter at Høyre/Frp-regjeringen er troendes til å gjøre det, sier en skuffet Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til NRK.

Partipolitikken «lagt i en skuff»

Men før voteringen pågikk det egentlig to ulike debatter i stortingssalen.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

IKKE FLERTALL: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) ba Stortinget vedta at det «ikke åpnes for forsøksordninger med karakterer på barnetrinnet», men han fikk ikke flertallet med seg.

Foto: Siv Sandvik / NRK
Torbjørn Røe Isaksen

FIKK VILJEN SIN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ikke forby kommuner å ha lokale forsøk med karakterer i barneskolen, men sier det er uaktuelt for regjeringen å gå inn for en nasjonal ordning. Her avbildet under en spørretime før jul.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Mens Høyre, Venstre og KrF diskuterte at kommunene selv må få bestemme hvilke forsøk de vil innføre i sine skoler, advarte politikerne fra Ap og SV mot at forsøksordningen kunne brukes til å «snikinnføre» karakterer i barneskolen.

Et stort flertall på Stortinget er mot at barneskoleelever skal få karakterer. Derfor har Høyre/Frp-regjeringen gjort det klart at de ikke vil gå inn for å endre dagens praksis, selv om både Høyre og Frp har programfestet at de ønsker karakterer fra 5. trinn.

– Forslagene som står i Høyres og Fremskrittspartiets programmer om å ha karakterer i barneskolen, de er lagt i en skuff og kommer ikke til å bli fremmet. Punktum, lovet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra talerstolen.

Giske mener Høyre vrir seg unna

Men da Arbeiderpartiets Trond Giske utfordret Høyre-statsråden på hvorfor partiet han representerer ønsker karakterer i barneskolen, ville han ikke svare.

– Jeg forholder meg til at jeg er her som statsråd, og jeg forholder meg til regjeringens politikk. Og den er klar og tydelig: Det står ikke noe om at vi vil ha karakterer fra 5. klasse, 6. klasse eller 7. klasse i regjeringserklæringen. Så får vi ta de partipolitiske debattene andre steder, svarte han.

Svaret fra Isaksen fikk Giske til å riste på hodet.

– Jeg synes det er helt utrolig, og jeg tror heller ikke jeg har hørt det i stortingssalen tidligere, at «den partipolitiske debatten får vi ta et annet sted», sa Giske og la til at stortingssalen kommer til å bli et uinteressant sted dersom de politiske debattene ikke kan foregå nettopp der.

Senere i debatten anklaget han også Høyres folk for å «vri seg som åler for å slippe å forklare sine standpunkter».

– Man kjenner vel andre på seg selv, sier Røe Isaksen når NRK konfronterer han med Giskes sammenligning av Høyre-politikere og åler.

SV tror ikke på løftene fra regjeringen

Statsråden forklarer den manglende viljen til å forsvare Høyres karakterpolitikk med at det ikke var det debatten dreide seg om.

– Jeg ville forholde meg til saken vi diskuterte, og det var om vi skulle innsnevre forsøksordningen, som er en mulighet kommunene har til å søke om ulike forsøk i skolen. Så sa jeg også veldig tydelig hva som var regjeringens politikk: Vi har sagt at vi ikke vil komme med forslag om å innføre karakterer i barneskolen. Det er egentlig det man trenger å vite.

– Men kan du si hvorfor Høyre er for karakterer i barneskolen?

– Landsmøteflertallet til Høyre argumenterte med at OECD har sagt at overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan være veldig brå for mange elever. Fra den ene dagen til den andre går du fra ikke å få karakterer, til å få det. Det kan være et argument for en mykere overgang i noen fag. Men som sagt, både regjeringen og jeg som statsråd har gjort det klart at det ikke vil bli lagt fram et forslag om det fra denne regjeringen.

Men SVs Torgeir Knag Fylkesnes, som sammen med Audun Lysbakken står bak representantforsalget om en karakterfri barneskole, tror ikke på forsikringene fra kunnskapsministeren.

– Frp og Høyre har landsmøtevedtatte programmer der det står klart og tydelig at begge partier ønsker å innføre karakterer på barnetrinnet. Det er derfor vi har foreslått dette, for vi tror ikke på forsikringene, sier han.

Fylkesnes frykter at de store Høyre-styrte byene, som Bergen, Drammen og Oslo, vil søke og få lov til å gjennomføre forsøksordninger der elevene i barneskolen får karakterer.

– De har søkt om det før, og nå som dette vedtaket kom i dag, så kommer de til å søke igjen.

– Hva er så farlig med at noen skoler har forsøk på dette?

– Lærerne sier at dette vil være demotiverende og ødeleggende for elevene. Forskerne sier at dette er feil måte å tenke læringsfremming på. I SV velger vi å lytte til de advarslene, men vi ser at et stortingsflertall nå heller vil lytte til partiprogrammene til Høyre og Fremskrittspartiet, sier Fylkesnes.

Skuffet over Venstre og KrF

Både han og Trond Giske sier de er svært skuffet over at Venstre og KrF ikke støttet forslaget om å forby forsøk med karakterer. Begge sentrumspartiene er mot karakterer, men de stilte seg likevel ikke bak kravet om å nekte forsøk.

– Vi som Storting skal ikke gå inn og begrense de forsøkene man skal kunne tillate og gjennomføre i skolen, sa Iselin Nybø fra Venstre under debatten.

Også Torbjørn Røe Isaksen advarer mot det han kaller en «politisering» av forsøksordningen.

– Dette er en ordning som gjør at du kan søke om alt mulig mellom himmel og jord, også ting som stortingsflertallet ikke er for. Den kommer til vi til å beholde, sier kunnskapsministeren til NRK.

Han understreker at regjeringen foreløpig ikke har fått en eneste søknad om karakterforsøk så langt.

– De skal vi ta stilling til når de kommer på vårt bord.

Trond Giske mener det uansett blir feil å starte med forsøk som både stortingsflertallet, Utdanningsforbundet og en rekke forskere er mot.

Aps skolepolitiske talsperson kaller det et ideologisk eksperiment, og stiller seg uforstående til argumentet om at venstresiden forsøker å politisere forsøksordningen.

– Våre ulike syn på om vi skal starte med forsøk i barneskolen bunner jo i et veldig forskjellig politisk syn på om det er bra med karakterer i barneskolen eller ikke.

– Hva tror du blir konsekvensene av at det nå åpnes for forsøk?

– Jeg frykter at vi kan få en snikinnføring av karakterer gjennom at mange kommuner får begynne med såkalte forsøk, som egentlig er å omgå ved å bruke forsøksparagrafen til å gjøre det man lokalt ønsker, sier Giske.

SISTE NYTT

Siste meldinger