Kan tenke seg syk selv om man ikke har opplevd ulykker

Selv om du aldri har opplevd alvorlige ulykker eller katastrofer kan du tenke deg til posttraumatisk stresslidelse viser forskning. Kontrafaktiske tanker, det som kunne ha skjedd, gjør at man kan tenke seg syk.

Høyblokka

Vinduer ble blåst ut og kontorer i høyblokka ble ødelagt 22. juli 2011.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Å tenke på hvordan noe kunne gått annerledes eller fått et annet utfall, er knyttet til symptomer på posttraumatisk stresslidelse, sier forsker Ines Blix ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Ines Blix

Forsker Ines Blix har undersøkt om det er en sammenheng mellom å tenke kontrafaktisk og posttraumatisk stresslidelse.

Foto: Ellen Omland / NRK

Forskningen er en del av oppfølgingen og undersøkelsen av hvordan ansatte etter terrorangrepet 22. juli, har det i dag.

Den store regjeringskvartalsundersøkelsen viste at 24 prosent av ansatte som var til stede, fikk posttraumatisk stresslidelse. 4 prosent av dem som ikke var til stede fikk også denne diagnosen, uten å ha vært der da bomben smalt.

En av grunnene kan være kontrafaktiske tanker, mener Blix.

– De tenker på hvordan de kunne blitt skadet, eller verste fall død, sier Blix.

De har dybdeintervjuet, og samlet inn spørreskjemadata om kontrafaktisk tenking og posttraumatisk stress fra 100 personer, 50 som var der og 50 som ikke var der.

Av de ansatte som ikke var i regjeringskvartalet den ettermiddagen, forteller mange at de har hatt tanker om at hvis de hadde vært på kontoret den dagen, kunne de vært alvorlig skadet eller død. Hvis de hadde gått ut akkurat som de pleide, hadde de vært på plassen da bomben smalt.

– De som svarer at de oftere har tanker om hva som kunne ha skjedd, har høyere grad av posttraumatisk stress-symptomer, sier Blix.

Flere har henvendt seg

– Vi har hatt kontakt med ansatte som har fått reaksjoner etter 22. juli selv om de ikke var til stede, sier psykolog i bedriftshelsetjenesten for departementene, Trond Løkling.

De ansatte har fortalt om stressreaksjoner.

– Mye av samtalene går ut på å sortere de tankene som gjør det vanskelig, sier Løkling.

– Man har følelser knyttet til arbeidsplassen sin, sier leder av fagforeningen Parat, Hans Erik Skjæggerud.

Skjæggerud

Leder av Parat, Hans Erik Skjæggerud sier det er naturlig å tenke kontrafaktisk selv om man ikke var til stede.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Parat organiserer mange ansatte i departementene. Skjæggerud sier tillitsvalgte forteller om flere som ikke var til stede 22. juli som tenker at det kunne gått mye verre.

Han sier flere opplevde å komme tilbake til arbeidsplassen og se at den var ødelagt eller dramatisk endret, og i tillegg tenke på hva som kunne skjedd hvis man hadde vært der.

– Det er et grunnlag i seg selv for at tankene flyr, sier Skjæggerud.

Vanlig med slike tanker

– Det er vanlig å tenke på hva som kunne ha skjedd etter negative hendelser, men å bli sittende fast i slike tanker over tid er knyttet til høyere grad av posttraumatisk stress symptomer, sier Blix.

Hun mener det er viktig at personer som ikke direkte har opplevd en alvorlig hendelse, men som får tanker om hva som kunne skjedd, får vite at dette er vanlig.

– Det alene kan ha en gunstig effekt, at det normaliserer de tankene som er vanskelig å ha, sier Blix.

Ines Blix

Forsker Ines Blix

Foto: Ellen Omland / NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger