Hopp til innhold

Kan starte hurtigtesting for mutantvirusene

FHI har funnet ut hvordan mutantviruset kan påvises mye raskere enn til nå. Laboratoriene som gjennomfører testing har fått beskjed og kan være i gang i løpet av uken.

Koronaviruset SARS-CoV-2

Den norske løsningen på problemet er å se etter tre endringer som er felles for de tre mer smittsomme variantene av koronaviruset. Dette kan gjøres av de store, hurtige maskinene på koronalaboratoriene rundt om i landet.

Foto: NIAID

Ekspertene i Folkehelseinstituttet har i de siste dagene jobbet intenst med å finne et verktøy som kan løse det som kan kalles «tidsproblemet». Nå har de en løsning som kan bli tatt i bruk i landets koronalaboratorier i løpet av uken.

– Vi har gitt dem all informasjon vi har, og de kan få tilsendt de nødvendige materialene. De første burde være i stand til å starte det vi kaller screening i løpet av uken, forteller seksjonsleder Karoline Bragstad i FHI.

Bragstad legger til at noen av laboratoriene på egen hånd har arbeidet med løsninger, og at de også kan vise seg å fungere

– Vi gir dette som et tilbud til laboratoriene, sier Bragstad.

Tidsproblemet

Problemet nå er at det tar minst to til tre dager å avdekke om en positiv koronaprøve inneholder mutantviruset. Denne forsinkelsen kan få stor betydning fordi varianten er ekstra smittsom.

Det er behov for å ta utvidede grep dersom noen er smittet av den muterte viruset. Et eksempel er at husstanden til nærkontakter av smittede blir satt i karantene. Det skjer ikke ved smitte av den vanlige koronatypen.

FHI forskerne Olav Hungnes og Karoline Bragstad

Seniorforsker Olav Hungnes og seksjonsleder Karoline Bragstad ble overrasket da de fant det som så ut som løsningen: En felles endring i alle de tre variantene som nå kan spre seg i Norge.

Foto: FHI

Kunne ikke kopiere Storbritannia

Britene har i de siste månedene hatt god oversikt over hvor mye av mutantviruset som finnes i landet. Det er fordi den vanlige koronatesten de bruker i noen av de største laboratoriene også avslører den spesielle varianten av viruset.

Det betyr at omtrent 40 prosent av alle koronaprøver i landet også blir testet for virusvarianten, og svar kommer i løpet av timer.

Norske myndigheter ønsker det samme. Gjerne at alle prøver blir undersøkt for varianten.

Det Folkehelseinstituttet tidlig forsto, var at de ikke kunne kopiere den britiske løsningen.

Andelen av virusvarianten i England over tid.

Varianten har tatt over i England. 11. januar inneholdt 89,5 prosent av de analyserte prøvene virusvarianten. Britene har god oversikt på grunn av masseovervåkingen.

Foto: Public Health England

Får feil svar

– Testen de bruker er avhengig av en spesiell endring av viruset. I Norge har vi denne endringen i andre virus som ikke er varianten vi leter etter, forklarer Bragstad.

I Storbritannia finnes denne endringen nå nesten bare i virusvarianten. Over 99 prosent av prøvene der testene slår ut for endringen viser seg å inneholde varianten.

– Hadde vi brukt den samme testen som britene, så ville vi fått mange feil svar, forklarer Bragstad.

Vil lete etter mer

I den siste situasjonsrapporten fra Folkehelseinstituttet er det beskrevet tre varianter av koronaviruset som gir grunn til bekymring. Instituttet ønsker derfor å finne alle sammen. Endringen som britene bruker som markør, er ikke til stede i alle tre.

– Vi fant noe som er veldig pussig. Det viser seg at alle variantene, den fra England, den fra Sør-Afrika og den fra Brasil har en endring til felles, forteller Bragstad.

Rent teknisk er det tre endringer i det som kalles NSP6-delen av koronaviruset. Enda mer teknisk så er det snakk om tre delesjoner, altså fravær av koding for aminosyrer.

Det viktige er at laboratoriene som finner ut om en koronaprøve er positiv, enkelt kan endre litt på metoden slik at de samtidig også oppdager mutantene.

Det åpner opp for storskalaleting etter de mer smittsomme virusvariantene her i Norge.

PCR-maskin

De vanlige koronatestene blir gjennomført i såkalte PCR-maskiner. De kan gi svar i løpet av en times tid og de gjennomfører testing i stor skala. Å bruke disse maskinene til å også avsløre mutantene blir sett på som den beste løsningen.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Første utgave

– Det skjærer i forskerhjertet å sende dette ut til laboratoriene nå. Jeg skulle gjerne ha testet det bedre, men det haster å få på plass en løsning nå, innrømmer Bragstad.

Nå har de allerede begynt å lete etter et enda bedre verktøy.

– Vår metode finner alle de tre variantene, men slik som den er nå, så kan den ikke fortelle hvilken av variantene det er snakk om. Videreutviklingen vi forsøker å få på plass, vil også kunne skille mellom variantene, opplyser Bragstad.

Den praktiske betydningen av at variantene ikke kan skilles fra hverandre nå, mener Bragstad ikke er så stor. Nå, og i de kommende ukene, så er det egentlig bare den britiske varianten som er i noe særlig omløp i landet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger