NRK Meny
Normal

Kan gi grønt lys for lydloggene

Datatilsynet åpner for å si ja til at kommunikasjonen mellom tog og togledere sjekkes for å bedre sikkerheten.

Togledersentralen/Ulykke Sjursøya

Ulykken ved Sjursøya er en av flere ulykker der mangelfull samtaledisiplin har vært en årsak.

Foto: Øyvind Bye Skille/NRK Lise Åserud/Scanpix

Som NRK skrev i onsdag, mener Statens Havarikommisjon at dårlig kommunikasjon mellom toglederne og togene har spilt en rolle ved flere ulykker og nestenulykker på norske jernbaneskinner.

Det var tilfelle da et godstog holdt på å kjøre inn i en folkemengde på Strømmen stasjon i fjor sommer. Mangelfull samtaledisiplin var også et tema da ulykken på Sjursøya i vinter ble evaluert.

For å få luket vekk dårlig, unøyaktig og farlig kommunikasjon mellom toglederne og togene, ønsker Havarikommisjonen at samtalene skal kunne sjekkes. De ønsker at Jernbaneverket begynner å kontrollytte på opptakene for å bruke dem i undervisning og evaluering.

Heller ikke Jernbanetilsynet

Direktør Erik Ø. Johnsen i Statens Jernbanetilsyn

Direktør Erik Ø. Johnsen i Statens Jernbanetilsyn sier at heller ikke de lytter til lydloggene før

Foto: Flemming Dahl

Men av personvernshensyn får ikke Jernbaneverket, som har ansvaret for toglederne, tillatelse til å kontrollytte på samtalene. Kun i tilfeller hvor en ulykke eller en nestenulykke inntrer er det tillatt å undersøke lydloggene.

Heller ikke etaten som fører tilsyn med norsk jernbane, nemlig Jernbanetilsynet, får lov til å høre på opptakene før etter at uhellet er ute. Det bekrefter tilsynets direktør Erik Ø. Johnsen overfor NRK.no.

- Det er selvsagt lettvint å kunne gå inn og spille av en lydlogg, men dette har flere fasetter ved seg. Noe av dette handler om regelverk fra Datatilsynet som vi ikke har noen innflytelse over, sier Johnsen.

Åpner for ja om sikkerheten bedres

Men juridisk rådgiver Hågen Ljøgodt i Datatilsynet sier at de ikke har vurdert denne konkrete saken.

- Men vi setter pris på at en virksomhet gjør seg tanker rundt personvernet ved bruk av slike lydlogger. Ved behandling av personopplysninger plikter en virksomhet å ta hensyn. At de har foretatt en slik vurdering på selvstendig grunnlag er forbilledlig, sier han.

(Artikkelen fortsetter)

Togledersentralen på Oslo S

Toglederne på Oslo S holder styr på alle som bruker jernbaneskinnene. Alt de snakker med lokførere og andre om tas opp.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Likevel er det slett ikke sikkert at de har noen problemer med det Havarikommisjonen foreslår.

- Når formålet er å avverge togulykker er det slett ikke gitt at personvernhensyn skal veie tyngst. Dersom det er sannsynlig at sikkerheten blir bedre om man åpner for en videre bruk av disse opptakene, er det slett ikke gitt at vi vil reagere negativt på det. Da vil vi kunne komme med innspill om hvordan dette kan gjøres på en måte som også ivaretar de ansattes personvern. Men det må dokumenteres at et slikt tiltak har en reell effekt på sikkerheten, sier han.

Samtidig understreker han at det å behandle opptak av slike samtaler er det samme som å behandle personopplysninger, og at det reguleres av personopplysningsloven.

- Ikke nødvendig å høre lydlogger

Erik Ø. Johnsen i Jernbanetilsynet mener at det slett ikke er nødvendig å lytte til lydloggene for å mane fram en bedre kommunikasjon mellom togledere og lokførere.

- Jernbaneverket har folk som har ansvar for å se på samtalene, og de har plikt til å rapportere når dialogen ikke er som den skal. Dette skal kunne brukes i opplæring og i å tilpasse egne rutiner, sier Johnsen, og understreker at det skal være struktur og orden på hvordan kommunikasjonen mellom togledelse og de på skinnene er.

- Hva vil dere gjøre i Jernbanetilsynet gjøre for å følge opp saken fra Strømmen stasjon, hvor det pekes på dårlig kommunikasjon?

- Vi vil sende ut en forespørsel til aktørene og spørre hva de skal gjøre for å sikre at kommunikasjonen foregår som den skal, sier Johnsen.

Det er avtalt et møte mellom Jernbaneverket, Jernbanetilsynet og Datatilsynet hvor denne saken skal diskuteres i detalj.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger