Hopp til innhold

Breivik kan fengsles selv om han er utilregnelig

En ny lov åpner for at Anders Behring Breivik kan overføres til soning i fengsel selv om han blir erklært utilregnelig og dermed juridisk sett ikke kan straffes for sine handlinger.

Tegning av Anders Behring Breivik

Rettstegning av Anders Behring Breivik.

Foto: Esther Maria Bjørneboe (rettstegning)

Selv om han er strafferettslig utilregnelig, kan han nemlig fengsles via en ny juridisk bakvei, skriver Klassekampen.

Det er en dom avsagt i Høyesterett bare ti dager før terrorhandlingene 22. juli som kan få avgjørende betydning for massemorderens videre behandling i rettsvesenet. Det bekrefter statsadvokat Inga Bejer Engh.

– Dersom han ikke lenger er syk, men fortsatt er farlig, finnes det en bestemmelse som gjør at han kan overføres til en anstalt under fengselsvesenet, sier hun.

Overført til videre fengsling

Dommen som vil kunne åpne for dette, ble avsagt 12. juli i år. Det er første gang bestemmelsen ble brukt etter innføringen i 2002. I dommen fra Høyesterett ble en mann vedtatt overført fra psykiatrisk institusjon til Ila fengsel.

Mannen i den såkalte Bergenssaken var syv år tidligere tiltalt for grov vold, trusler og frihetsberøvelse. Han ble erklært for strafferettslig utilregnelig og dømt til tvunget psykisk helsevern.

I 2009 mente en psykolog at mannen var for frisk til å bli behandlet videre i psykiatrien, men mannen ble fremdeles ansett som såpass farlig at han ble overført til videre fengsling.

– Det er vanskelig å si hvor sannsynlig det er at bestemmelsen vil bli brukt i denne saken, sier Bejer Engh.

Dommen fra Høyesterett er svært omdiskutert blant jurister, og mannens advokat, Bent Endresen, sier til Klassekampen at han vurderer å ta saken videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Bør diskuteres

Direktør Tor Langbach i Domstolsadministrasjonen sa til Adresseavisen onsdag at politikerne burde diskutere hvorfor psykisk syke personer skal kunne fritas for straff.

Han peker på at Norge er alene i verden om å ha straffefrihet knyttet til enhver psykose, uavhengig av om det er sammenheng mellom psykosen og den straffbare handlingen.

Utspillet tas positivt imot fra politikerne, og fredag skriver Aftenposten at både Ap, Høyre, Frp, KrF og Sp er villige til å debattere hvorvidt psykotiske personer som begår alvorlige handlinger, kan straffes og holdes borte fra samfunnet i en
kombinasjon av behandling og soning.

– Ønsker debatt velkommen

Høyres Andre Oktay Dahl, som er medlem av justiskomiteen på Stortinget, bekrefter at han ønsker en slik debatt velkommen.

– Ja, jeg vil ta opp denne debatten, men jeg er opptatt av å diskutere det prinsipielt, ikke knyttet til Breivik, sier han.

Justiskomiteens leder, Per Sandberg (Frp), ønsker også å gjennomgå straffeloven for å se nærmere på grensesettingen mellom tvungent psykisk helsevern, forvaring og ordinær fengselsstraff.

Både Aps justispolitiske talsmann Jan Bøhler, Hans Olav Syversen i KrF, Jenny Klinge (Sp) og Akhtar Chaudhry (SV) er åpne for en slik diskusjon.

Klinge understreker at det i utgangspunktet er et godt prinsipp at man ikke straffer syke mennesker, men mener likevel at diskusjonen er relevant.

Oppfyller fem kriterier

Denne uka slo de rettsoppnevnte psykiaterne fast at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig fordi han er paranoid schizofren.

NRK kjenner deler av innholdet i rapporten som er utarbeidet av Torgeir Husby og Synne Sørheim. I rapporten slås det fast at Breivik oppfyller alle de fem kriteriene for schizofreni, og at tilstanden hans vurderes som alvorlig.

For å få diagnosen schizofreni, trenger i utgangspunktet bare to av fem kriterier å være oppfylt. Kriteriene som oppfylles dreier seg om varighet, funksjonsnivå og bisarre vrangforestillinger

Rapporten trekker blant annet frem Breiviks «selvhenførende vrangforestillinger», som går ut på at han mener han har blitt spesielt lagt merke til ved flere anledninger. Et annet punkt dreier seg om såkalte grandiose vrangforestillinger.

Breivik mener blant annet at han kan bestemme hvem som skal leve og dø i Norge, og at organisasjonen Knights Templar vil overta makten i Norge.

Geir Lippestad

Ifølge Anders Behring Breiviks forsvarer Geir Lippestad er ikke klienten hans lenger skuffet over rapporten som erklærte ham utilregnelig. Hans nye oppfatning er at rapporten vil gi flere muligheter.

Foto: Meek, Tore / Scanpix

AKTUELT NÅ