Kan få tre parallelle Treholt-granskninger

Alle steinene skal snus etter de nye påstandene som har kommet fram i Treholt-saken. Til sammen er tre utvalg og kommisjoner aktuelle til å foreta hver sin granskning.

Arne Treholt i Ila landsfengsel

Flere kommisjoner og utvalg har fattet sin interesse for Treholt-saken etter de nye påstandene rundt politiets metodebruk i Treholt-saken.

Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Tidligere i dag ble det kjent at det stortingsoppnevnte EOS-utvalget, som skal føre kontroll med etterretningstjenestene, varsler sin egen granskning av overvåkingspolitiets metodebruk.

Og tirsdag ble Gjenopptakingskommisjonen bedt om å ta opp igjen vurderingen av Treholt-saken, med vekt på det såkalte pengebeviset.

I tillegg til dette, kan også Spesialenheten for politisaker iverksette sin egen granskning rundt de påståtte metodene politiet tok i bruk da de spanet på Treholt.

Arne Treholts advokat Harald Stabell er glad for at Stortinget nå skal granske politiets metoder i saken. Og han har ingen innvendinger mot at så mange som tre granskninger kan bli iverksatt.

- Dette er bare positivt. Jo mer jo bedre. På denne måten kan vi få belyst metoder og realiteteter og komme til bunns i saken, sier han til NRK.no.

Spesialenheten

Jan Egil Presthus, leder for Spesialenheten for politisaker

Leder i Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus

Foto: Spesialenheten for politisaker

Leder i Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus har tidligere sagt at de må etterforske saken dersom det er hold i påstandene som har kommet fram.

Enheten har som oppdrag å etterforske saker hvor tjenestemenn i politiet eller påtalemyndigheten er anmeldt for straffbare handlinger i tjenesten.

- Det er klart at hvis opplysningene som er kommet fram i det siste, er korrekte, har det åpenbart også funnet sted straffbare handlinger, har Presthus sagt til NTB, og mener at flere av handlingene antakelig ikke er foreldet.

Jan Egil Presthus sier til NRK i dag at de ikke har mottatt noen anmeldelser i saken, og at de foreløpig ikke har noen grunn til å iverksette undersøkelser med det aller første.

- Men det at Stortingets kontrollutvalg i dag kom på banen – svekker det sjansene for at også dere eventuelt går løs på saken?

- Jeg kan ikke skjønne det. Vår rolle er ikke den samme som EOS-utvalget.

Stortingets EOS-utvalg

Det stortingsnedsattte utvalget har som oppgave å føre regelmessig tilsyn med etterretnings- og sikkerhetstjenestene. De varslet altså i dag at de på eget initiativ vil granske overvåkingspolitiets metodebruk i Treholt-saken.

- Det skal ta opp alle saker og forhold som det ut fra formålet finner riktig å behandle, særlig slike som har vært gjenstand for offentlig kritikk, heter det i en pressemelding fra utvalgsleder Helga Hernes.

Det er særlig metodebruken til overvåkingspolitiet i 1983 som er stridens kjerne. Ifølge Aftenpostens hemmelige kilde i overvåkingstjenesten, tok de seg inn i leiligheten til Treholt og la inn en skjult mikrofon og et lite kamera som de benyttet til å overvåke ham døgnet rundt i ukevis. En slik type overvåking vil være et lovbrudd, og det var heller ikke søkt tillatelse om det.

(Artikkelen fortsetter)

Arne Treholt på Fornebu i 1984

Arne Treholt fotografert av etterretningstjenesten på Fornebu i 1984 - kort tid før han ble pågrepet.

Foto: Politiets sikkerhetstjeneste

- Det er spesielt at de vil ta opp saken siden dette ligger så langt tilbake i tid. Det er ikke vanlig, sier politisk kommentator i NRK Magnus Takvam.

De har mulighet til å ta opp saker uten å spørre Stortinget, men har ingen sanksjonsmuligheter.

- Teoretisk kan EOS-utvalget finne ut at det har skjedd kritikkverdige ting, men at man gjennom Lund-kommisjonens arbeid har innført kontrollmetoder som gjør at det i dag ikke er mulig uten at det blir slått ned på. Men dette blir bare spekulasjoner, sier Takvam.

Akhtar Chaudhry (SV) i Stortingets justiskomité sier til NTB at de forventer at EOS-utvalget raskt informerer Stortinget dersom det skulle vise seg å være hold i de alvorlige påstandene om ulovlig overvåking. Normalt avgir Stortingets kontrollorgan for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten kun rapport en gang i året.

Gjenopptakelseskommisjonen

Helen Sæter

Leder i Gjenopptakelseskommisjonen, Helen Sæter.

Foto: NRK

I tillegg har som kjent Riksadvokat Tor-Aksel Busch bedt Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker om å se på påstander om bevisfusk i Treholt-saken.

Kommisjonen kan selv hente inn opplysninger og gjøre nye avhør. De møtes torsdag og fredag for å ta stilling til begjæringen. Kommisjonen skal ta stilling til om det finnes grunnlag for å se på saken på nytt igjen.

Dersom kommisjonen aksepterer oppdraget, vil materialet fra statsadvokat Lasse Qvigstads undersøkelser så langt, inkludert politiets avhør av eksspaneren tirsdag, bli oversendt dit.

Kommisjonens leder Helen Sæter kan ikke si noe om hvor stort tidsperspektiv en eventuell behandling vil få, men sier at de regner med å bestemme seg raskt for om Treholt-saken skal tas opp igjen på nytt.

– Jeg tror vi rimelig raskt vil ta stilling til om vi vil ta saken opp til behandling, sier Sæter.

Hun sier at det er umulig å vurdere hvor lang tid det tar for kommisjonen å komme med en innstilling dersom de går løs på saken.


SISTE NYTT

Siste meldinger