Hopp til innhold

Trippeldrapssiktet sørsudaner kan bli i flere år

Asyladvokat mener det kan stride mot Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon (EMK) dersom mannen, som er siktet for trippeldrapet i Årdal, returneres til Sør-Sudan.

Bussen i Årdal blir frakta vekk

Bussen fra Valdresekspressen fraktes bort fra Rv 53. Mannen som er siktet for å ha drept tre personer om bord i bussen, ble i dag varetektsfengslet i fire uker.

Foto: Øyvind Bye Skille/NRK

Advokat Arild Humlen

Advokat Arild Humlen sier fristen for å returnere han til Spania sannsynligvis utløpe uansett.

Foto: NRK

Advokat Arild Humlen mener det er lite aktuelt, ut fra hans kjennskap til forholdene i Sør-Sudan, å be om soningsoverføring til hjemlandet.

– Dersom mannen dømmes til fengsel i Norge, vil det medføre soning i Norge, sier Humlen.

30-åringen søkte asyl i Norge for noen måneder siden, men fikk avslag og skulle etter planen pågripes av politiet og utvises. Ifølge UDI ble søknaden aldri behandlet fordi han, etter Dublin-avtalen, skulle få søknaden behandlet i Spania – det landet hans først søkte asyl i.

Det har vært tvil om mannen faktisk er fra Sør-Sudan, slik han påstår. UDI kan ikke bekrefte at han kommer fra landet, men advokaten hans, Fredrik Verling, sier til NTB at han er ikke kjent med at det skal være tvil om mannen er sørsudaner.

Humlen mener det uansett ikke er aktuelt å la ham sone i Sør-Sudan, og sier det kan være en krenkelse av Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon (EMK) å returnere ham dit.

– Det kan videre også utløse risiko for dobbeltstraff og mulig dødsstraff, sier Humlen.

Behandling i Norge

Dersom mannen dømmes til tvunget psykisk helsevern, vil det utløse rett til behandling i Norge, mener advokaten. Dermed kan mannens opphold i Norge bli langvarig uansett utfall av rettssaken.

– Uansett om mannen dømmes til fengsel eller tvungen psykisk helsevern vil fristen for å returnere ham til Spania sannsynligvis utløpe. Dermed må asylkravet hans behandles i Norge, sier Humlen.

Og legger til at dersom han er berettiget vern som flyktning etter FN konvensjonen eller EMK, plikter Norge å anerkjenne han som flyktning i Norge.

Må friskmeldes før utkastelse

Da en etiopisk mann i 2003 knivdrepte en bussjåfør på å Valdresekspressen, ble gjerningsmannen dømt til tvungent psykisk helsevern. Han er ennå ikke erklært frisk, og kan dermed ikke sendes ut av landet.

Dersom den trippeldrapssiktede mannen dømmes til tvungen psykisk helsevern, kan noe lignende skje med ham. Selv om utlendingsmyndighetene ønsker å kaste ham ut, må kravet om helsevern oppheves først.

I saken fra 2003 fastslo Høyesterett at etiopieren kan utvises fra landet når han eventuelt blir friskmeldt av de sakkyndige psykiaterne.

– I utgangspunktet har utlendingsmyndighetene lagt til grunn at han skal sendes tilbake igjen til Etiopia når han blir frisk, sa hans advokat Sigrid Broch til NRK onsdag.

Tar opp sengeplasser

Stine Kilden

Enhetsleder i Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungen psykisk helsevern, Stine Kilden.

Foto: Atta Ansari / NRK

Enhetsleder i Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungen psykisk helsevern, Stine Kilden, sier til NRK at det ikke er besluttet om et utvisningsvedtak skal ha forrang for en dom til tvungent psykisk helsevern eller motsatt.

– Personer som dømmes til tvungent psykisk helsevern overføres til behandling i en psykiatrisk institusjon. Det er opp til den faglig ansvarlige ved institusjonen å vurdere hvordan det tvungne vernet skal gjennomføres, men påtalemyndigheten har en kontrollfunksjon ved overføringer mellom institusjoner og kan påklage vedtak til kontrollkommisjonen, sier hun.

Hun sier det en utfordringen i håndtering av domfelte pasienter, som ikke har oppholdstillatelse, at de ikke har krav på sosiale rettigheter i landet.

– Dette kan føre til at enkelte domfelte – som ut ifra et samfunnsvernhensyn kunne fått poliklinisk behandling – holdes på døgnbehandling i sengepost. Dette fordi de ikke har tilhørighet til en kommune og dermed ikke rett på kommunal bolig og andre sosiale ytelser, sier Kilden.

Hun sier det kan medføre at domfelte pasienter som ikke har oppholdstillatelse opptar sengeplasser i psykiatrien som kunne vært disponert til andre pasienter.

Men dersom han dømmes til fengsel vil rettighetene hans som asylsøker bli regulert opp mot fengselsregimet, sier advokat Humlen.

– Dersom han får avslag på asylkravet, vil hans situasjon reguleres videre av fengselsregimet, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger