EFTA-dom kan føre til endring av barnetrygden

En dom i EFTA-domstolen utvider retten til barnetrygd til også å omfatte barn i utlandet av skilte foreldre. Barneminister Solveig Horne (Frp) sier dommen kan få konsekvenser for barnetrygden.

Solveig Horne

- Vi risikerer å bli hele Europas sosialkontor, sier Barneminister Solveig Horne. Arkivbilde.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Kanskje vi må legge om hele ordningen, sier Horne til VG.

Dommen kan komme til å koste norske skattebetalere 60 millioner kroner allerede første året, hvilket tilsvarer full barnetrygd på 11.640 kroner til rundt 5200 barn.

– Vi risikerer å bli hele Europas sosialkontor. Etter få dager i Norge vil utenlandske arbeidstakere få rett til barnetrygd. Jeg er sterkt bekymret. Denne trygdeeksporten er det helt avgjørende for oss å få stoppet, sier Horne.

Flere forslag blir nå vurdert, blant annet en modell hvor nivået på barnetrygden differensieres opp mot kostnadsnivået i landet barnet bor.

En annen modell er å gjøre barnetrygden til en kommunal ytelse som forutsetter at barnet som støttes, bor i vedkommendes kommune. Behovsprøving er en annen mulighet.

– Domstolen tvinger oss til å betale ut barnetrygd også til arbeidstakere i Norge som er skilt, og som har barn i utlandet.

Utenlandske arbeidstakere vil ha rett til trygd etter noen få dager i arbeid. Dersom de blir arbeidsledige og fortsetter å være jobbsøkere i Norge, vil de har krav på barnetrygd og andre velferdsytelser, sier Horne.

Hun går nå gjennom hele ordningen sammen med arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) for å se om det er mulig å tette hullet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger