Kambe (H): – Jeg er skuffet over arbeidsgiverne

– Det er veldig beklagelig at arbeidsgivere har valgt å motarbeide den nye arbeidsmiljøloven før den trådte i kraft, sier Arve Kambe (H), leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Arve Kambe

- VAR RIKTIG: Arve Kambe mener oppsigelsene viser at regjeringen har gjort rett i å heve aldersgrensen.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Det ser ut til at en del arbeidsgivere nå kynisk kvittet seg med eldre arbeidstakere før den nye arbeidsmiljøloven trådte i kraft, tordnet Arnfinn Korsmo til NRK tidligere i dag.

Aldersgrensen i arbeidslivet ble økt til 72 år, da den nye arbeidsmiljøloven ble vedtatt i mars. I dag, 1. juli, trådte de nye reglene i kraft.

– Hvis Negotia har rett i at arbeidstagere har forsert oppsigelser frem mot 1. juli, så viser det at begrunnelsen for endringen i arbeidsmiljøloven er korrekt. Hele poenget er at eldre skal få stå lenger i jobb, for selv om vi nå ser økt ledighet, så viser prognosene at vi trenger flere folk i arbeid sier Arve Kambe, leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Kambe var også saksordfører da den nye arbeidsmiljøloven ble behandlet i Stortinget.

– Jeg er skuffet. Det er veldig beklagelig at arbeidsgivere har valgt å motarbeide den nye loven før den trer i kraft, fortsetter han.

– En misforståelse

– Hva er poenget med en slik lovgivning hvis arbeidsgiverne egentlig ikke vil ha eldre arbeidstagere?

– Loven skal ikke bare være et vern for bedrifter, men først og fremst et vern mot dårlige betingelser for arbeidstagere og sette rammer for ansettelseskontrakter. Vernet mot automatisk oppsigelse har vi nå fått økt fra 70 til 72, svarer Kambe.

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, kjenner seg ikke igjen i at arbeidsgivere har "kvittet" seg med eldre ansatte.

– Man kan ikke kynisk kvitte seg med eldre ansatte i Norge. Det er et omfattende lov- og regelverk som hindrer det, heldigvis. Jeg tror dette kan skyldes en misforståelse fordi mange bedrifter har bedriftsinterne grenser på 67 år og de grensene vil gjelde frem mot 1. juli neste år, sier Skogen Lund.

De bedriftsinterne aldersgrensene skal heves fra 67 til 70 år. En overgangsordning gjør at denne aldersgrensen kan beholdes inntill ett år etter at loven har trådt i kraft.

Kristin Skogen Lund

- IKKE MULIG: Kristin Skogen Lund kjenner seg ikke igjen i at bedrifter skal ha kvittet seg med eldre ansatte.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Forverrer situasjonen

NHO gikk krafig ut mot forslaget om heving av aldersgrensen og mener det er flere grunner til at 72-årsgrensen er en dårlig idé.

– Vi tror noen bedrifter vegrer seg for å ansette eldre når de vil kunne bli låst lenger i bedriften. De fleste eldre er en kjempegod ressurs, men faktum er at produktiviteten avtar noe, sier Skogen Lund.

– Hvis en bedrift må omstille har de eldre et mye større vern enn de yngre. De eldre bli skjermet for en omstilling som Norge trenger i dag. Vi trenger flere som jobber fra de er 60 og inn mot 70-årsgrensen. Nå er det i stedet gjort endringer som kan forverre situasjonen for de som er i 60-årene.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger