Kallmyr-saken: Au pairens advokat mener UDI ikke har fulgt loven

Advokaten til au pairen, Ingvild Boe Hornburg, sier at hennes klient vil klage på UDI-vedtaket om å utvise henne fra hele Schengen-området.

Jøran Kallmyr

Den filippinske au pairen bodde nesten to måneder hos familien til justisminister Jøran Kallmyr, før hun kunne jobbe som au pair.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Min klient ville egentlig ikke ha mer bråk med UDI. Nå som hun har fått varselet om utvisning, så stiller saken seg litt annerledes. Jeg har rådet henne til å klage, sier Hornburg til NRK.

Advokaten opplyser i en pressemelding at klagen vil bli sendt i løpet av kvelden.

Den filippinske au pairen forlot Norge 10. mai etter at hun dagen før fikk beskjed om at hun var utvist fra Norge for å ha jobbet ulovlig som au pair for justisminister Jøran Kallmyr.

Fristen på å klage på utvisningsvedtaket går ut i morgen. Advokat Hornburg mener at UDI ikke har fulgt Forvaltningsloven.

– Her har de fått en mistanke om at hun har gjort noe ulovlig og i stedet for å undersøke saken og følge forvaltningslovens regler om undersøke før du fatter et vedtak, har de bare lagt sin spekulasjon til grunn og fattet et negativt vedtak som har fått store konsekvenser for min klient. Det er ikke slik forvaltningen i Norge skal opptre, sier hun.

– Slett saksbehandling

Ingvild Boe Hornburg

Ingvild Boe Hornburg er advokaten til den utviste au pairen.

Foto: Elden.no

Hornburg mener at UDI ikke har opptrådt slik de skal i saken. Hun mener at hvis de hadde mistanke om at hun hadde gjort noe ulovlig, er det naturlig at de hadde tatt kontakt med henne og hørt med henne hva hun hadde gjort.

Hun mener også at UDI burde ha tatt kontakt med familien Kallmyr og med au pair-byrået for å få deres versjon av historien

– Jeg kan ikke se at de har gjort noe som helst. Tvert imot har min klient og familien flere ganger purret på UDI for å høre hvordan det går med søknaden, og bare fått beskjed om at de må vente. Det er slett saksbehandling, sier hun.

NRK har flere ganger torsdag forsøkt å komme i kontakt med UDI for å få et svar på advokat Hornburgs kritikk, men har ikke fått svar.

– Vet ikke hva UDI baserer seg på

Eieren av au pair-byrået som fungerte som mellomledd da Kallmyr ansatte au pairen, mener også at UDI ikke alltid undersøker slike saker grundig.

– Jeg vil ikke kritisere UDI, men det er ikke alltid de går i dybden og sjekker saken nærmere med oss, vertsfamilien og au pairen, sier Natalia Ravn-Christensen, som eier byrået Energy Au Pair.

Hun sier at ingenting tyder på at kvinnen jobbet ulovlig i fjor høst.

– UDI har mistanke om at hun har jobbet ulovlig, men vi vet ikke hva de baserer dette på. Hun har sagt til oss at hun ikke har jobbet i denne perioden. Og vertsfamilien har hele tiden vært lovlydig, og kommunisert tydelig om at reglene følges, sier Ravn-Christensen til NRK.

Hun legger til at de likevel ikke har forutsetninger for å være helt sikre på om kvinnen jobbet i denne perioden, men hun understreker at de informerte både vertsfamilien og au pairen om reglene.

– Men hvorfor flyttet hun inn hos vertsfamilien da hun ikke hadde tillatelse jobbe som au pair?

– Det er ikke uvanlig å flytte inn hos vertsfamilien selv om au pairen mangler tillatelse. Særlig når au pairen ikke har et annet sted å bo. Hun kjente ingen andre i Norge, og bodde der som en gjest. Og det er ingen regler som sier at det er ulovlig, svarer hun.

Natalia Ravn-Christensen

Natalia Ravn-Christensen, eier av au pair-byrået Energy Au Pair.

Foto: Peder Bergholt / NRK

– Dårlig rettssikkerhet

Advokat Hornburg sier at au pairen har opptrådt i tråd mer regelverket og fulgt de råd og retningslinjer hun har fått og som hun selv har klart å lese seg til.

– Au pairer bytter ofte familie. Dette er vanlig rutine. Så er spørsmålet hva gjør man i den perioden frem til man har levert en søknad. Det er helt vanlig praksis at man kan flytte inn hos den nye familien hvis det er praktisk mulig, sier advokaten.

Hun legger til at au pairer som bytter familie i Norge har dårlig rettssikkerhet.

Mener reglene bør endres

Ravn-Christensen sier at au pairen var fornøyd med oppholdet hos vertsfamilien, og at hun ble overrasket over utfallet. Nå vil eieren av au pair-byrået at det bør bli slutt på den lange saksbehandlingstiden og at reglene bør endres.

– Reglene bør ikke være sånn at au pairen havner i en slik situasjon og må bli boende hos vertsfamilien i lang tid, uten å kunne jobbe for dem, sier hun.

Hun sier det ikke er helt tydelig om det er utelukket å flytte inn hos vertsfamilien som en gjest og uten å utføre arbeid, før møtet hos politiet er gjennomført.

Hun håper at reglene endres til au pairen kan jobbe fra dagen hun leverer søknaden online – slik at hun har kontrakten og akke formaliteter på plass, og ikke er avhengig av når politiet har tid.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger