Kallmyr innrømmer: Forstod ikke alvoret ved PSTs bruk av flyreiseinformasjon

I et brev til Stortingets kontrollkomité innrømmer avtroppende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) at regjeringen var kjent med den omstridte direkte innloggingen i Norwegians billettsystem fra PST allerede i 2017.

Jøran Kallmyr i Stortingets høringssal 1

Avtroppende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har både rukket å svare Stortinget og fremme et nytt lovforslag som respons på kritikken av PST.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Politiets sikkerhetstjeneste fikk i desember svært kraftig kritikk fra EOS-utvalget av praksisen de hadde ført med omfattende innsamling av opplysninger om flyreisende. Stortingets kontrollorgan mente at PST ulovlig hadde søkt direkte i Norwegians billettsystemer og hentet ut millioner med passasjeropplysninger fra flere andre flyselskaper.

Med bakgrunn i dette ba Stortingets kontrollkomité justisminister Jøran Kallmyr svare på hva han hadde visst om den omstridte praksisen.

Nå innrømmer Kallmyr i sitt svar til Stortinget at departementet hans i nesten to år hadde visst om søkene i Norwegians billettsystemer, før de ble stoppet av Norwegian selv.

Justisdepartementet fikk vite at det var strid om praksisen i desember 2017 – først i mai 2019 ble innloggingen stengt.

«Med bakgrunn i EOS-utvalgets særskilte melding av desember 2019 ser departementet at vi ikke forstod alvoret i saken og dermed heller ikke foretok de nødvendige avklaringer slik vi burde», skriver Kallmyr i brevet til Stortinget.

Norwegian kundeservice-skranke på Oslo lufthavn Gardermoen

PST logget seg direkte inn i Norwegians billettsystemer, blant annet fra skranker på Oslo lufthavn Gardermoen.

Foto: Bo Mathisen / Norwegian

Allerede involvert etter kritikk i 2014-årsmelding

I brevet svarer Kallmyr på spørsmål fra kontrollkomiteen, blant annet på når justisministeren ble kjent med PST-praksisen. En praksis EOS-utvalget har slått fast var ulovlig.

Jøran Kallmyr (Frp) skriver at det var strid mellom EOS-utvalget, PST og departementet om hvordan utlendingsloven skulle tolkes. Samtidig opplyser han Stortinget om at det pågikk et arbeid med å klargjøre reglene og lovhjemlene som regulerer PSTs bruk av passasjeropplysninger.

Selv om det var klart at praksisen kunne være ulovlig, fortsatte PSTs bruk av passasjeropplysninger over flere år uten at loven ble endret.

Allerede i EOS-utvalgets årsmelding for 2014 fikk PST kritikk for dette i en enkeltsak, og Kallmyr vedgår at de departementet var involvert i vurderinger allerede da.

«(..) men vi ser i lys av EOS-utvalgets særskilte melding at hjemmelsgrunnlaget ikke har vært tilstrekkelig klart», skriver Kallmyr.

Han henviser så til et nytt lovforslag som regjeringen har lagt fram nå i tiden etter kritikken fra EOS-utvalget.

I det nye lovforslaget foreslår dagens regjering å ta inn i loven at PST skal ha lov til å samle inn opplysninger om hvor og når nordmenn reiser.

SV: – Sjokkerende at de visste

Freddy André Øvstegård i høringen om trygdeskadalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Freddy André Øvstegård (SV) reagerer på svaret fra Kallmyr.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Det er egentlig både sjokkerende og alvorlig at Justisdepartementet har visst om ulovlig masseovervåking av reisende nordmenn – i hvertfall fra 2017 – kanskje helt tilbake til 2014, sier Freddy André Øvstegård fra SV, som har vært med på å stille spørsmålene til justisministeren.

Han var med på å formulere spørsmålene som gikk til Kallmyr fra Stortinget.

Øvstegård er opptatt av at han mener det EOS-utvalget påpekte i sin særskilte melding i desember er veldig alvorlig. SV-politikeren bruker konsekvent ordlyden «masseovervåking» om det PST gjorde.

– Det er et overgrep på folks integritet. Personlige opplysninger har blitt lagret over lang tid i strid med loven. Det mener jeg er veldig alvorlig for regjeringen og Justisdepartementet, sier Øvstegård.

I EOS-meldingen kom det frem hvordan man rutinemessig hadde samlet informasjon om alle som reiste fra en rekke flyselskaper, både utlendinger og nordmenn. I tillegg hadde PST hatt direkte innlogging i Norwegians billettsystemer.

– Når EOS-utvalget er så tydelige på at dette var ulovlig burde man lyttet til dem og stanset praksisen tidligere, sier Øvstegård, som mener at regjeringen burde reagert da det begynte å komme spørsmål fra kontrollorganet.

Han er fortsatt ikke sikker på at Stortinget har fått fram alt regjeringen visste om PSTs bruk av informasjon om nordmenns flyreiser. PST hadde gjort søk uten at det var behandlet i domstoler og uten at det ble ført logger som EOS-utvalget kunne kontrollere i ettertid.

– Vi må fortsatt grave i hva man visste, og om man visste noe tidligere. Om de visste mer tidligere vil det være alvorlig for en rekke justisministere fra Frp, men også for Erna Solberg som har hatt det overordnede ansvaret, sier stortingsrepresentanten.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger