Kaller Equinors store, nye oljefunn for «et piss i havet»

Equinor skryter av «et av årets største oljefunn» i nærheten av Fram-feltet. Kritikerne fnyser av funnet som de mener hverken er stort eller betydningsfullt.

Trollfeltet

Oljefunnet Echino Sør er gjort i det nordlige Nordsjøen, ikke langt fra Trollfeltet. Dette er et såkalt modent område på norsk sokkel – et område hvor det har vært olje- og gassvirksomhet i lang tid.

Foto: Carina Johansen/Scanpix

Equinor kaller det ett av årets største funn, og melder at det kan gi mellom 38 og 100 millioner oljefat.

– Det kan rimelig enkelt kobles til eksisterende rør, plattformer og infrastruktur fordi det ligger i nærheten av Troll og Fram-feltene. Dette gjør at investeringene blir lave, og krever mindre energi, noe som gjør utslippene lavere, sier kommunikasjonsrådgiver i Equinor, Morten Eek.

Equinor anslår markedsverdien på funnet, med dagens oljepris og valutakurs, til over 55 milliarder kroner.

– Staten får størstedelen av inntektene fra funn som blir produsert, noe som også betyr aktivitet på hav og på land, med viktige arbeidsplasser for industrien.

Sjeføkonom og ansvarlig for investorkontakt i Aker, Torbjørn Kjus, sier funnet er stort sammenlignet med funnene som er gjort de siste fem årene.

Torbjørn Kjus

Torbjørn Kjus er sjeføkonom og ansvarlig for investorkontakt i Aker.

Foto: Alf Jørgen H. Tyssing

– Det gjøres jevnt og trutt funn av små oljepytter rundt allerede eksisterende oljeinfrastruktur, noe som gjør dem lønnsomme å drive og forlenger levetiden til infrastrukturen. Men denne typen funn er ikke nok i seg selv til å øke oljeproduksjonen i Norge vesentlig.

Selv etter de mest optimistiske anslagene vil oljefeltet kun produsere nok å dekke verdens oljeetterspørsel i én dag.

– Et funn på 100 millioner fat er definitivt stort i et område av Nordsjøen hvor en normalt forventer å finne små pytter etter 50 år med aktiv leting og produksjon, sier Eek,

Et stort oljefunn som ikke er så stort

– Equinor kaller det et stort oljefunn. Hvis du sammenligner det med nesten ingenting så er det jo stort, men sammenligner du med Johan Sverdrup-feltet, som er beregnet til å gi 2,7 milliarder fat olje, så er det mer som et lite piss i havet, sier Per Espen Stoknes.

Stoknes er økonom og direktør ved Senter for grønn vekst ved BI, og politiker for MDG.

Per Espen Stoknes

Per Espen Stoknes er psykolog, økonom og førstelektor ved BI der han leder masterprogrammet «Grønn Vekst». Han er også vararepresentant for MDG på Stortinget.

Foto: Privat

– Men hvorfor tror du Equinor kaller det et stort funn, da?

– Fordi de har 200 kommunikasjons- og PR-folk som bruker hele livet sitt og mange hundre millioner kroner hvert år på å skape oljeavhengighet hos nordmenn, og skape maksimal velvilje hos nordmenn til fortsatte klimaødeleggelser.

Hos Bellona brukes det nye oljefunnet som argument for å la mer sårbare havområder være i fred for oljeindustrien.

– Dette funnet i et modent område på norsk sokkel viser at det er ingen grunn til at oljeindustrien skal få slippe til i nye områder som Lofoten, Vesterålen, Senja, Trænarevet og iskanten, sier fagsjef i Bellona, Christian Eriksen til NRK.

Boreriggen West Hercules ankommer området ved Trænarevet torsdag formiddag

Boreriggen «West Hercules» ved Toutatis-feltet ved Trænarevet like før riggen skal i gang med leteboringen.

Foto: CHRISTER SYLTEN

Advarer mot ny olje

– Norge må spørre seg om det virkelig er behov for oljen så langt fram i tid som et slikt nytt felt er ventet å operere. Om dere vil overholde Parisavtalen, så er svaret nei. Dessuten har lønnsomheten i fornybar energi endret seg.

Det sier Mark Lewis, global leder for bærekraftsforskning i en av Europas største banker, BNP Paribas, til NRK.

Lewis' analyse er at dersom oljen skal være konkurransedyktig i transportsektoren om 10–15 år, så må oljeprisen ned til 10–20 dollar fatet. I dag koster ett fat olje omkring 60 dollar.

– Dere har nok 10–15 år igjen med lønnsomhet for oljen deres. Det er den tiden det vil ta før fornybar energi er oppskalert nok til at den blir mer lønnsom og tilgjengelig enn olja.

Samtidig er trenden at man gjør mindre og mindre drivbare funn på norsk sokkel. Derfor presser oljenæringen på for å åpne opp nye områder og gå lenger nord i Barentshavet.

De store internasjonale oljeselskapene har stort sett trukket seg ut fordi de fleste nye prosjektene er for små til å nå opp i deres globale porteføljer, selv om lønnsomheten per prosjekt er god.

– Men for Equinor er det klart at det er en seier når man finner olje som gjør at de kan holde på lengre, forklarer oljeanalytiker Torbjørn Kjus.

Fallende produksjon

Norsk oljeproduksjon hadde sin topp i 2001. Fra midten av 2020-tallet vil produksjonen på norsk sokkel falle markant, viser beregninger fra Oljedepartementet.

En fersk rapport fra Menon Economics, på oppdrag fra Eksportkreditt Norge og Miljøstiftelsen Zero, peker på en rekke grønnere næringer som gode kandidater til å ta over oljens til nå dominerende posisjon i det norske eksportmarkedet.

– Derfor er det klart at alle nye oljefunn blir kommunisert på en måte som gir inntrykk av at oljen fortsatt har lang levetid, sier Stoknes.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger