Justisdepartementet i Italia visste ikke om norsk Krekar-kontakt

I et oppvaskmøte med det italienske justisdepartementet stilte italienerne spørsmålstegn ved at Norge ikke tok direkte kontakt da de lurte på om Italia ville ha Krekar utlevert eller ikke.

Krekar og oppsummeringen fra oppklaringsmøte i Roma om utleveringssaken

OPPKLARINGSMØTE: Norges ambassadør i Italia møtte representanter fra Justisdepartementet og Utenriksdepartementet i Italia i et oppklaringsmøte etter at italienerne ikke ville ha Krekar utlevert likevel. I oppsummeringen skriver ambassadøren at italienerne beklager, samtidig som de spør om Norge kunne tatt direkte kontakt tidligere.

Foto: Scanpix/Faksimile

I stedet henvendte myndighetene seg til Eurojust, samarbeidsbyrået for europeiske påtalemyndigheter i Nederland.

Da svarte den italienske representanten «yes!» på spørsmål om italienske myndigheter fortsatt ønsket Krekar utlevert, selv etter begjæringen om å holde Krekar varetektsfengslet ble trukket tilbake i mars.

Norske myndigheter slo seg til ro med det kontante svaret fra Eurojust, og fortsatte arbeidet med å få den omstridte islamisten utlevert. Da kontrabeskjeden kom i forrige måned, var overraskelsen stor.

Det norske justisdepartementet ba derfor om et oppvaskmøte i Roma for å finne ut hva som hadde skåret seg.

NRK har fått innsyn i referatet fra møtet, som ble holdt 29. november. Der fremholdt italienerne at utleveringsbegjæringen automatisk falt bort da begjæringen om varetektsfengsling gjorde det.

De beklaget også misforståelsen og at den italienske kontakten i Eurojust hadde videreformidlet feil informasjon. Det kom også frem at det italienske justisdepartementet ikke visste om kontakten i Eurojust og var «veldig overrasket over det italienske svaret».

Italienerne stilte også spørsmålet om norske myndigheter heller burde henvendt seg direkte til departementet i Roma:

«Det ble nevnt at ved tvil ville det kanskje ha vært mer korrekt å henvende seg til italiensk JD, som opprinnelig hadde sendt utleveringsbegjæringen, enn til Eurojust», skriver ambassadør Bjørn T. Grydeland i sin oppsummering av møtet.

E-postene var ikke offisielle

Italienerne viste videre til at det ikke hadde vært kommunikasjon om saken mellom norske og italienske myndigheter etter mars.

Statssekretær Cosimo Ferri

SKREV FRA SIN PRIVATE GMAIL-KONTO: Statssekretær Cosimo Ferri i det italienske Justisdepartementet kommuniserte flere ganger med statssekretær Vidar Brein-Karlsen, selv etter at begjæringen om varetektsfengsling ble trukket tilbake i mars.

Foto: Sicurauto.it

NRK har tidligere fortalt om den tette kontakten mellom statssekretær Vidar Brein-Karlsen og hans kollega i det italienske justisdepartementet, Cossimo Ferri.

Som NRK avslørte i oktober, møtte de to hverandre i 2014. Møtene var en del av ​regjeringens hemmelige Krekar-plan, som Aftenposten har omtalt.

Etter dette møtet holdt Brein-Karlsen sin italienske kollega oppdatert om arbeidet med å få Krekar utlevert til Italia. Brein-Karlsen, som ble statssekretær for Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i februar i år, fortsatte med oppdateringen også etter at han byttet jobb.

I dag skriver statssekretær Vidar Brein-Karlsen til NRK at han oppfattet e-postene som private.

– Min kommunikasjon med den italienske statssekretæren er ikke den offisielle kanalen mellom Justis- og beredskapsdepartementet og det italienske justisdepartementet.

NRK kjenner ikke til hvordan Ferri har oppfattet e-postene, men det var først etter at Høyesterett enstemmig avgjorde at Krekar kunne utleveres til Italia at departementet i Roma skjønte at Krekar kunne være på vei.

Sjokkmelding på faks

De ble varslet av sin ambassade i Oslo.

Den 25. november, to dager etter avgjørelsen i Høyesterett, mottok justisdepartementet en faks fra Italia merket «hastesak».

Hastesak - brev fra Justisdepartementet i Italia i Krekar-saken

URGENTISSIMO: Justisdepartementet i Italia fikk det travelt da de ble varslet om at Krekar kunne være på vei. Åtte måneder tidligere var utleveringsbegjæringen automatisk opphevet.

Foto: Faksimile/Justisdepartementet

Italienerne ba justisdepartementet varsle Riksadvokaten så fort som mulig om at utleveringsbegjæring var trukket tilbake. Fem dager senere var Krekar en fri mann.

Rettssaken mot Krekar i Italia er berammet til 13. mars, men saken kan gå uten at Krekar er til stede.

Oversatt brev fra det italienske Justisdepartementet til det norske i Krekar-saken
Foto: Faksimile/Justisdepartementet
  • Les brevet fra Italia til Norge her
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger