– Bevæpning kan ikke være opp til hvert enkelt distrikt

Justisdepartementet ber Politidirektoratet vurdere om politimesterne skal få retningslinjer når det gjelder generell bevæpning av politiet – en løsning verken politimesterne eller Politiets Fellesforbund ønsker.

Politi med våpen

Dette bildet er tatt av politiet i Oslo, for å illustrere hvordan det vil se ut dersom politiet var bevæpnet til enhver tid.

Foto: Adnan Naeem / NRK

Anders Anundsen

PRIORITERES: Justisminister Anders Anundsen har sagt at spørsmålet om generell bevæpning skal prioriteres høyt.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I den politiske plattformen for den nye regjeringen fra i fjor høst, heter det at regjeringen vil «åpne for generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener det er den beste løsningen».

Forslaget skapte debatt, og overfor NRK sa ingen av landets 27 politimestere at de ønsket generell bevæpning i sitt distrikt. På den andre siden - i det som blant mange i politiet oppfattes som en vanskelig diskusjon - står Politiets Fellesforbund (PF), som gjennom et landsmøtevedtak har bestemt at de skal kjempe for full bevæpning av politiet.

En ting er imidlertid både et flertall av politimesterne og PF-leder Sigve Bolstad enige om:

De mener det er en dårlig idé at hvert enkelt politidistrikt skal ha egne regler for politets våpenbruk.

Skal politmesterne få retningslinjer?

Etter regjeringsskiftet bekreftet justisminister Anders Anundsen (Frp) at spørsmålet om generell bevæpning skulle prioriteres høyt. I ettertid har imidlertid debatten stilnet noe, og NRK har vært i kontakt med flere tillitsvalgte i politiet som etterlyser informasjon om prosessen.

Svaret NRK har fått fra Justis - og beredskapsdepartementet flere ganger etter nyttår, er at man har arbeidet med et oppdragsbrev til Politidirektoratet (POD).

I dette brevet, som NRK har fått tilgang til, ber Justisdepartementet om en «overordnet vurdering hvilke økonomiske, administrative tiltak som kreves for å innføre en ordning der politimesterne kan få innføre generell bevæpning i sitt distrikt».

I brevet finner man også følgende formulering:

«Videre bør POD vurdere om det vil være hensiktsmessig å gi retningslinjer for politimesternes skjønnsbruk i spørsmålet om generell bevæpning».

Alternativt bare «ja» eller «nei»

Thor Arne Aass

GJENNOMGÅR: Thor Arne Aass, ekspedisjonssjef i Politiavdelingen i Justis - og beredskapsdepartementet, sier man holder på å gjennomgå svaret fra POD nå.

Foto: Varfjell, Fredrik

Ekspedisjonssjef Thor Arne Aass i Politiavdelingen i Justisdepartementet forklarer at Justisdepartementet har bedt POD vurdere om det er hensiktsmessig at direktoratet «gir noen generelle retningslinjer og kriterier som grunnlag for politimesternes vurdering».

Alternativet hadde vært at politimesterne tok stilling til et åpent spørsmål: «Ja takk» eller «nei takk» til av bevæpning mannskapene i sitt distrikt.

– Fra et folkelig perspektiv: Er det ikke naturlig å tenke at det burde ligge noen kriterier til grunn?

– Det er som sagt det vi vurderer, sier Aass, ordknapp av hensyn til den pågående prosessen.

– I forlengelsen av det, hvilke tanker gjør man seg med tanke på at ingen av politimesterne ønsker seg generell bevæpning?

– Det har jeg ingen kommentarer til her og nå, sier Aaas, som heller ikke vil kommentere at heller ikke PF ønsker at spørsmålet om bevæpning skal være opp til hver enkelt politimester.

– Må være samme regler for alle

Sigve Bolstad, Politiets fellesforbund

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, advarer mot at politimesterne selv skal få bestemme.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, står fast på at de samme reglene bør gjelde for alle over hele landet.

– I Politianalysen heter det at vi skal være «ett politi». PF mener det må være generell bevæpning for hele landet, eller ikke i det hele tatt. Vi mener at det ikke skal være opp til den enkelte politimester å vurdere om det skal være bevæpning i sitt distrikt, sier Bolstad.

Han viser til at Politiets Fellesforund har vært tydelige på dette standpunktet hele veien.

– Føler dere at dere blir hørt?

– Nei. Jeg vil dele det i to: Det er bra at man går videre med landsmøtevedtaket når det gjelder generell bevæpning. Punkt to: Vi mener at det ikke bør være opp til enkelte politimester i sitt distrikt, gjentar Bolstad.

– Blir feil

Bolstad forklarer sin motstand mot forslaget med et tenkt eksempel.

– Se for deg en væpnet aksjon i Østfold, der man har generell bevæpning. Deretter beveger den seg over i Follo, hvor politimesteren har sagt nei. Så fortsetter det videre inn til Oslo, der det er generell bevæpning, med kort vei til Asker og Bærum - der det ikke er slik. Det blir feil, sier Bolstad.

Han viser også til at politiet de siste årene har snakket mye om grenseoverskridende kriminalitet, der man har ønsket bedre samhandling enn hva tilfellet er i dag.

– Da vil det også være naturlig at man også har de samme virkemidlene tilgjengelig i samme land, sier Bolstad.

Han sier han ikke kjenner til noen andre land i verden som opererer med ulike væpningsregler innenfor samme landegrenser.

Vil ikke sette tidsfrist

POD fikk frist på seg til å svare på oppdragsbrevet forrige uke. Aass i Justisdepartementet bekrefter at de har fått svarbrevet for kort tid siden, og sier det er til behandling.

– Vi har fått innspillet fra POD, som er til vurdering i departementet. Det er ikke drøftet med politisk ledelse, men vi jobber med det nå.

Svarbrevet er tilsynelatende foreløpig ikke tilgjengelig i de offentlige postjournalene. NRK har vært i kontakt med Politidirektoratet, som ikke har anledning til kommentere denne saken.

Aass ønsker ikke tidfeste når politiet kan vente seg en avklaring om generell bevæpning.

– Er det en ting jeg har lært, så er det å ikke svare på slike spørsmål. Vi jobber med alle saker så raskt som mulig.

SISTE NYTT

Siste meldinger