Hopp til innhold

Jussprofessor: – Ikke så aktsom som hun burde vært

Torsdag fikk pressen se skattemeldingene til Erna Solberg og Sindre Finnes. De avslører at Solberg kunne reagert, mener jussprofessor.

Statsminister Erna Solberg (H) og hennes mann Sindre Finnes

INHABIL AV MANNENS AKSJEKJØP: Sindre Finnes og Erna Solberg ble frarådet aksjekjøp i 2013. Her er Solberg og hennes mann på Eidsvoll 17. mai 2014.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Høyre viste fram skattemeldingene fra 2013 til 2021. De viser at Solberg kunne sett at formuen til Finnes steg med millioner.

– Jeg må si at jeg på det tidspunktet ikke har reagert eller sett på det, har Solberg tidligere sagt til NTB.

Skattemeldingen viser at fra 2017 til 2021 økte ektemannens formue jevnt og trutt fra 6 millioner til 9,4 millioner kroner. Størst var økningen på tampen av Solbergs statsministerperiode.

– Erna Solberg skulle, uansett hvor mye hun stolte på sin ektefelle, tatt det enkle grep å sette seg ned og se gjennom skattemeldingene og vedleggene, hvert enkelt år, sier professor i skatterett, Arvid Aage Skaar, ved Universitetet i Oslo til NRK.

NRK har bedt ham om å se på tallene som ble notert. De viser poster med store tap knyttet til aksjehandel, men også store gevinster.

Dette kunne Solberg sett hvis hun hadde bladd gjennom skattemeldingene.

– Solberg har ikke vært så aktsom som hun burde vært, slår Skaar fast.

Les også Solberg hevder aksjeporteføljen var lik – endret seg fra år til år

Erna Solberg og mannen Sindre Finnes på vei til Nobel-banketten.

– En amatør som blir litt mer erfaren

Solberg har havnet i en krise fordi aksjehandelen til Finnes har gjort henne inhabil som statsminister. Skaar understreker at det er hennes ansvar å ha oversikt, og vite hva som kan sette henne i interessekonflikter.

Finnes har bedt om hjelp fra advokat etter at saken sprakk. Økokrim vurderer om saken skal etterforskes. Solberg har ikke utelukket at Finnes kan ha fått tak i forretningshemmeligheter fordi hun var statsminister.

Men jussprofessoren mener ikke det er noe i tallene som tyder på at Finnes har handlet på bakgrunn av innsideinformasjon.

– Uten å være ekspert på daytrading, virker dette på meg som en amatør som blir litt mer erfaren etter hvert, sier han.

Les også Finnes ville tjent 1,1 million mer i vanlige aksjefond

Sindre Finnes

Han sier at tapene er så store at informasjonen Finnes eventuelt har hatt, ikke har vært særlig pålitelig, eller eventuelt har han misforstått informasjonen.

– De store gevinstene og tapene i 2020 og 2021 bekrefter det hovedinntrykket, fortsetter han.

Solberg ble advart

Finnes aksjehandel ble et tema da Solberg ble statsminister i 2013. Da fikk ekteparet råd om aksjefrys frem til en ny regjering hadde lagt frem endringer i statsbudsjettet for 2014.

Rådet kom i et notat ved Statsministerens kontor: «Problemstillinger knyttet til påtroppende statsministers habilitet – forhold knyttet til ektefelle og nære venner».

Det ble sendt 11. oktober 2013 fra daværende ekspedisjonssjef Heidi Heggenes ved Statsministerens kontor til Sindre Finnes.

Én av Erna Solbergs viktigste rådgivere på denne tiden, Julie Brodtkorb, var i kopi i mailen.

«Som det fremgår av notatet er vår vurdering at det er noen utfordringer som må håndteres», skrev Heggenes i e-posten.

Les også Tror ikke han nevnte for alle banker at han var en politisk eksponert person

Statsminister Erna Solberg (Høyre)ut frå vallokalet saman med ektemann Sindre Finnes

VG og DN har tidligere omtalt saken.

I notatet er det klare varseltegn for Solberg – de mener Solberg vil ha vansker med å holde seg løpende orientert om aksjeporteføljen, og dermed holde seg habil i alle saker.

I notatet står det:

  • Sindre Finnes har opplyst at han handler aksjer en til to ganger i måneden.
  • SMK skriver at aksjehandelen etter deres syn vil skape utfordringer for Solberg, og at det vil oppstå vanskeligheter med å holde seg løpende orientert om bevegelsen i porteføljen. I dokumentet står det blant annet at «[ ...] det vil da være vanskelig å ha oversikt over porteføljens betydning for hennes habilitet i behandlingen av saker i regjeringen.»
  • SMK tilrådde at det ikke skulle handles med aksjer eller finansielle instrumenter i tiden frem til en ny regjering hadde lagt frem endringer i statsbudsjettet for 2014.
  • SMK skrev at Sindre Finnes bør gi SMK en redegjørelse for sin nåværende portefølje, slik at Solbergs habilitet kan avklares, og at det bør være avklart hvordan dette skal håndteres før Solberg tiltrer som statsminister.

Sindre Finnes ved hans advokat Thomas Skjelbred har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

Erna Solberg har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

AKTUELT NÅ