Hopp til innhold

Jusseksperter mener mobilforbud på skoler er ulovlig

Skoler med mobilforbud bryter med både grunnloven og menneskerettighetene, mener jusseksperter.

Mobilhotell

MOBILHOTELL: Hver morgen sjekker elevene på mange norske skoler mobiltelefonene sine inn på mobilhotellet i klasserommet. Der blir telefonen helt til skoledagen er slutt.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Skolene kan tilby mobilhotell for oppbevaring av telefoner, men ikke kreve at elevene skal gi fra seg telefonen, sier Marius Storvik, som er førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

Marius Storvik

– LOVBRUDD: Debatten om mobilforbud har rast i flere land etter at Frankrike i høst innførte nasjonalt mobilforbud. Men svært mange skoler også i Norge har mobilforbud, viser en kartlegging NRK har gjort.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

I en kartlegging NRK har gjort blant over 1000 norske rektorer, svarer fire av fem at de har helt eller delvis mobilforbud på sin skole. Mange av skolene har såkalte «mobilhotell», hvor elevene leverer inn telefonen på morgenen, og får den utlevert igjen når skolen er slutt.

Storvik mener at mobilforbud, slik det praktiseres på mange skoler i Norge, må anses som et inngrep i privatlivet, som er under vern av både grunnloven og menneskerettighetene.

Tviler på at elevene har samtykket

Skolene har ifølge Storvik anledning til å forby bruk av mobilene i timene og muligens i friminuttene. De kan tilby mobilhotell, men de kan ikke pålegge at elevene skal bruke det.

Han mener om man skal følge de lovene og reglene som gjelder, kreves det samtykke fra elevene for å frata mobiltelefonene deres.

Om alle elever har samtykket til dette, tviler han på. Mobilforbud kan imidlertid gjøres lovlige, men det kreves et lovvedtak, forteller Storvik.

– Nå har ikke politikerne gjort et slikt lovvedtak. Dette gjør at skolen ikke kan lage regler i skolereglementet som pålegger elevene å gi fra seg mobiltelefonen, og gjør at ordningene som beskrives helt klart ikke er lov, sier juristen.

– Ikke lever den inn

Han får støtte av Hans Fredrik Marthinussen, som er professor i privatrett ved Universitetet i Bergen. Også han mener skolene mangler lovhjemmel for å forby mobiltelefoner i skoletiden.

Hans Fredrik Marthinussen

KRITISK: Professor i privatrett, Hans Fredrik Marthinussen, mener at noen skoler vedtar skolereglement de ikke har hjemmel for etter norsk lov.

Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

Marthinussen vil anbefale misfornøyde elever å klage til Fylkesmannen, og ellers oppfordrer han til litt «sivil ulydighet».

– Mener dere at dere har rett til å ha mobiltelefonen, ikke lever den inn, sier han til norske elever.

Skolene har hjemmel for å lage ordensregler i Opplæringsloven. Der står det at reglene primært skal kunne bidra til å skape et trygt og sikkert skolemiljø. Marthinussen mener at å ha forbud mot mobiltelefoner i friminuttet faller utenfor dette.

– Vi har en god del eksempler på at skolene tror de står helt fritt til å sette akkurat de reglene som de syns passer. Det kan skolene ikke, sier han, og peker på flere tilfeller der han mener at skoler har gått for langt, om skoler som har forbudt elevene å kysse, og å gå med bare mager.

Råder til gjennomgang

Pressekontakt i Utdanningsdirektoratet, Doris Amland, sier at skoleeier kan forby bruk av mobiltelefon i skoletiden om det er fastsatt i skolens ordensreglement.

Doris Amland fra Udir

MANGE LØSNINGER: – Vi ser at skolene praktiserer mobilforbud på mange ulike måter. Et eksempel på tiltak som enkelte skoler bruker, er «mobilhotell», som er ment for oppbevaring av telefoner, sier Doris Amland som er pressekontakt i Utdanningsdirektoratet.

Foto: Udir

– Et helt eller delvis forbud mot bruk av mobilen i skoletiden kan være aktuelt av pedagogiske årsaker eller av hensyn til skolemiljøet. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, skriver hun i en e-post til NRK.

Utdanningsdirektoratet mener at spørsmål om mobilforbud på skolen eller i klasserommet bør diskuteres lokalt, og de råder skoler til å gå en runde med elever og foreldre om dette.

– Vi vil råde skoleeiere og skoler til å ta en gjennomgang av ordensreglementet og samtidig sørge for en god dialog og drøfting med elever og foreldre om dette. Elevråd, skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg skal få anledning til å uttale seg før det blir fastsatt et ordensreglement, skriver hun.

AKTUELT NÅ