Hopp til innhold

Jusprofessorer vil ha gjennomgang av valgrutinene til Nobelkomiteen

17 jusprofessorer ber stortingspresident Olemic Thommesen gå gjennom valgrutinene for Nobelkomiteen.

Stortingspresident Olemic Thommesen etter møte i Stortingets presidentskap.

OFFENTLIG HENSTILLING: 17 jusprofessorer fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø tar til orde for at Stortingets ordning for valg til Nobelkomiteen må gjennomgås i lys av Nobels testament. I dag kom de med en offentlig henstilling til Olemic Thommessen

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det er flertallet på Stortinget som vedtar hvem som skal sitte i Den norske nobelkomiteen som hvert år deler ut Nobels fredspris. Det har vært en tradisjon at de største partiene får igjennom sine kandidater.

Frp har gått inn for å erstatte Inger Marie Ytterhorn som sin representant med tidligere formann Carl I. Hagen. Det har skapt debatt at partiet har gått inn for en kandidat som er varamedlem på Stortinget.

Hagen har uttalt at han vil trekke seg fra Stortinget for å for å kunne bli medlem av komiteen. Eksperter mener at dette strider mot Grunnloven.

I forrige uke uttrykket svensken Michael Nobel, oldebarnet til en av Alfred Nobels brødre, bekymring mot økt politisk innblanding.

CARL I. HAGEN

VIL INN I KOMITEEN: Frp har gått inn for å erstatte Inger Marie Ytterhorn som sin representant med tidligere formann Carl I. Hagen

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I dag har 17 jusprofessorer levert et offentlig henstilling til stortingspresident Olemic Thommesen til å gjennomgå valgrutinene for Nobelkomiteen.

I brevet sendt til stortingspresidenten den 29. november skriver de 17 jusprofessorene fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø at Stortingets ordning for valg til Nobelkomiteen må gjennomgås i lys av Nobels testament.

– Det står ingenting i Nobels testament om at Stortinget skal velge medlemmer som representerer de ulike partiene, sier Alf Petter Høgberg, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo i en pressemelding.

I den offentlige henstillingen til stortingspresident Olemic Thommessen, skriver jusprofessorene at de er bekymret for at medlemmene i komiteen ikke oppfyller kravet om at den skal være sammensatt av «de best kvalifiserte ut fra fredsprisens formål.».

– For at fredsprisen skal beholde sin stilling som en uavhengig pris, må det gjennomføres endringer som sikrer en faglig forankring, skriver Professor Malcolm Langford ved Institutt for offentlig rett i oppropet.

– Hvorfor kommer dere med dette nå?

– Vi sendte faktisk et opprop for en måned siden, og vi følger opp dette nå fordi vi mener juridiske perspektiver må tilføres den prosess Stortinget for tiden gjennomfører, sier Langford til NRK.

– Hvordan finner man de best kvalifiserte?

– Det er viktig å ha fokus på hvilke personer som har best kvaliteter, hensett til å realisere Nobels idé for prisen. Det er opp til Stortinget, som er gitt kompetansen i testamentet, å utvikle en ny prosess egnet for dette formål. Det er ikke vanskelig å finne kompetente kandidater til denne oppgaven, sier Alf Petter Høgberg.

AKTUELT NÅ