NRK Meny
Normal

Juryordningen til høyesterett

I dag avgjører Høyesterett om den norske juryordningen er i strid med menneskerettighetene.

Jury

Illustrasjonsfoto

Foto: colourbox.com

En rekke advokater, dommere og politikere mener den to hundre år gamle ordningen er en trussel mot rettssikkerheten.

Juryen består i dag av lekfolk - som svarer ja eller nei på spørsmål om skyld, uten å måtte begrunne kjennelsen.

Norge alene

– Jeg er skeptisk til at en jury alene avgjør vanskelige, juridiske spørsmål. Hovedbegrunnelsen er at vi ut fra dagens krav til rettssikkerhet og åpenhet, ikke kan forsvare å dømme folk til 21 års fengsel uten noen form for begrunnelse, sier advokat Harald Stabel.

Nylig slo Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fast at det kan være brudd på menneskerettighetene å kjenne en person skyldig uten å si hvorfor.

– At en jury etter anke skal kunne overprøve en begrunnet avgjørelse i tingretten med meddomsrett er en ordning Norge er alene om. Juryordningen er avskaffet i de fleste Europeiske land, og i Norden er vi det eneste landet med en jury.

– Beste garanti

Video nsps_upload_2009_5_4_10_5_8_4524.jpg

Lagmann Anders Bøhn mener juryordningen er den beste garantien.

Dersom Høyesterett i dag finner at dagens ordning strider mot menneskerettighetene, kan det få konsekvenser, også for flere hundre tidligere saker - som nå må oppheves.

Og ikke alle er enige at dette vil være det beste utfallet av dagens sak.

– Jeg tror juryordningen er den beste garantien for at vi holder beviskravet fortsatt tilstrekkelig høyt i alvorlige straffesaker. At vi opprettholder dette, at all rimelig tvil skal komme tiltalte tilgode - og at dette skjer sikrest ved at det er lagretten, alene, som tar standpunkt til det spørsmålet, sier lagmann Anders Bøhn.

LES OGSÅ: Stortingsflertall mot juryordningen

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger