Juryen: Delvis skyldig

Spørsmål 1: Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til ulovlig innførsel av narkotika? Juryen: Nei.

Spørsmål 3: Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling? Juryen: Ja.

Spørsmål 4: Er korrupsjonen å anse som grov? Juryen: Ja.

SISTE NYTT

Siste meldinger