Jurister uenige om Jensen kan sparke Meyer

Kan finansminister Siv Jensen gi SSB-sjef Christine Meyer sparken eller ikke? Juridiske eksperter er ikke enige, og den seks siders arbeidsavtalen som NRK har fått tilgang til gir heller ingen klare svar.

Christine Meyer og hennes advokat Dag Steinfeld

Christine Meyer tok med sin advokat Dag Steinfeld til det planlagte møtet i Finansdepartementet fredag morgen, nettopp fordi hun trodde det skulle handle om hennes ansettelsesforhold.

Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

SSB-sjef Christine Meyer gjorde det fredag klart at hun ikke vil slutte i stillingen selv om finansminister Siv Jensen har sagt at hun ikke lenger har tillit til Meyer.

På et ekstraordinært styremøte i SSB i ettermiddag ble ikke kritikken fra finansminister Siv Jensen kommentert med et eneste ord i styreprotokollen samtidig som det ble klart at Meyer fortsetter inntil videre.

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam har aldri opplevd en liknende konflikt og sier at det er oppsiktsvekkende at Meyer sier at hun vil bli sittende.

Et av spørsmålene som dermed melder seg er om finansministeren kan si opp Meyer, eller om det mangler «saklig grunn» til oppsigelse.

Svarte pressen på hvorfor han ville være med SSB-sjef på møte med minister

Advokaten til SSB-sjef Christine Meyer, Dag Steinfeld, sier at det var historier i media om at Meyer skulle bli sagt opp som var grunnen til at han insisterte på å være med på møtet med finansminister Siv Jensen i dag.

Seks siders avtale

NRK har fått tilgang på arbeidsavtalen som Christine Meyer inngikk med Finansdepartementet da hun tiltrådte stillingen i juni 2015.

Stillingen er en åremålsstilling på seks år, der Meyer skal stå i stillingen frem til 31. august 2021.

I avtalen står det at Meyer er «forpliktet til å finne seg i omplassering til andre arbeidsoppgaver» dersom hun ikke «innfrir stillings- og resultatkrav».

Det heter også at arbeidsgiver kan si opp arbeidsforhold «på de grunnlag og med de frister som følger av tjenestemannsloven».

Punktet i tjenestemannsloven (§15) som handler om avskjed inneholder imidlertid ganske strenge formuleringer om «grov uforstand i tjenesten», «grovt krenket sine tjenesteplikter» og «utilbørlig aktelse».

NRKs politiske kommetnator Magnus Takvam sier han aldri har sett en liknende konflikt som SSB.

NRKs Magnus Takvam kaller konflikten for oppsiktsvekkende.

Ekspertene strides

Advokat Eivind Arntsen i Dalan advokatfirma er og ekspert på arbeidsrett.

Han mener at dersom det Siv Jensen sa om å ikke følge departementets instrukser stemmer, kan Meyers dager som SSB-direktør snart være over.

– Hvis det er slik at Meyer har handlet i strid med klare instrukser fra Finansdepartementet, kan departementet ha grunnlag for å omplassere eller i ytterste konsekvens avskjedige Meyer, sier Arntsen til NRK.

Han får ikke følge av advokat Thomas Braut Svendsen i advokatfirmaet SBDL, som er ekspert på tjenestemannsrett.

Han sier til VG at det at Siv Jensen ikke har tillit til Christine Meyer, ikke er nok til oppsigelse.

Det er heller ikke tilstrekkelig at staten som arbeidsgiver mener at det foreligger «saklig grunn» til oppsigelse, etter arbeidsmiljøloven, sier han.

Kan ende i retten

Jan Fridthjof Bernt, professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, sier til NRK at det i siste instans er opp til Finansdepartementet å gi en saklig begrunnelse for at de vil si henne opp.

Finansminister Siv Jensen sier at hun ikke har sagt opp Meyer, bare erklært at hun ikke har tillit til Meyer. Professor Bernt sier kaller prosessen for «uryddig».

– Det er et eksempel på de problemene som oppstår når en politiker prøver å styre på tvers av de etablerte styringslinjene, sier Bernt.

Bernt mener at saken kan ende i retten dersom Meyer mener at det ikke foreligger en saklig grunn til oppsigelse.

I så fall kan Meyer gå rettens vei og kreve å stå i stillingen til spørsmålet om eventuell omplassering eller avskjedigelse er rettslig avgjort.

– Man kan se for seg at dette blir en ordinær stillingsvernssak, og da kan spørsmål om midlertidig rett til å stå i stillingen komme opp, sier advokat Artnsen til NRK.

SISTE NYTT

Siste meldinger