Hopp til innhold

Jurister til NRK: Krekars uttalelser er straffbare

– Krekars trusler og oppfordringer til vold er helt klart straffbare, mener juristene Morten Kinander og Anine Kierulf. Kinander mener uttalelsene i NRK-intervjuet er verre enn de som førte til nær tre år i fengsel i 2012.

Jurist Morten Kinander mener Krekar går langt utenfor ytringsfrihetens grenser fordi han er så konkret i truslene mot en bestemt person, og fordi han anbefaler voldshandlinger.

ALVORLIGE TRUSLER: Jurist Morten Kinander mener Krekars uttalelser er alvorlige fordi han sier det på NRK, og ikke i et diskusjonsforum på internett.

Jurist Morten Kinander mener Krekar går langt utenfor ytringsfrihetens grenser fordi han er så konkret i truslene mot en bestemt person, og fordi han anbefaler voldshandlinger.

– Han står i utgangspunktet fritt til å utlegge en tekst selv om den er hårreisende, men han krysser en grense når han anbefaler visse handlinger. Det er irrelevant om det er i forbindelse med tolkning av religiøse tekster. Dette er oppfordring til drap og trusler om vold, sier Kinander, jurist hos tankesmien Civita og førsteamansuensis på BI.

Politiinspektør Vegard Rødås sa til NRK torsdag ettermiddag at de fortsatt vurderer om Krekars uttalelser er straffbare.

Noen timer senere, klokken 20.45, ble Krekar pågrepet og siktet for brudd på straffelovens paragraf 140 for offentlig å ha oppfordret til straffbar handling.

Dømt

I 2012 ble mulla Krekar dømt for trusler mot blant andre Halmat Goran som brente Koranen.

I intervjuet med NRK blir Krekar igjen spurt om det kurderen gjorde.

– Jeg skal sende en gave til den som dreper ham. Hvorfor skulle jeg ikke være glad for det? spør Krekar retorisk.

– Dette er kjernen. Her utlover Krekar en dusør til den som tar livet av vedkommende. Det er en konkret person det er snakk om. Det er ikke bare folk av visse oppfatninger. Dette er klart straffverdig, sier Kinander.

Dei som fornærmar islam, fortener å døy, seier mulla Krekar i eit NRK-intervju. Mullaen støttar norske ungdommar som krigar for IS, og han seier han vil sende ei gåve til den som tek livet av ein av kurdarane han tidlegare er dømt for å ha truga.

KREKAR-INTERVJUET: Her kommer mulla Krekar med det jurister mener er trusler og oppfordring til vold.

– Oppfordring til drap

Han får støtte fra jurist og tiltredende postdoktor ved Senter for menneskerettigheter, Anine Kierulf.

– Dette er forherligelse av en straffbar handling som etter ordlyden i straffelovens paragraf 140 (se fakta), er forbudt, sier Kierulf.

Hun peker også på en annen uttalelse fra Krekar hun mener er problematisk.

– For å vurdere om en ytring er straffbar, så må den tolkes. Han sier blant annet utslett, utslett, når han blir spurt om hva som burde gjøres med en tegner i Norge som krenker profeten. Det er et imperativ, altså en klar oppfordring, en oppfordring om å utslette, altså drap eller tilsvarende.

– Oppfordringer til straffbare handlinger, er forbudt etter norsk lov. Etter min oppfatning er dette noe han kunne vært dømt for, svarer Kierulf.

Hun påpeker at hyllest av terroren i Paris ikke er straffbart, fordi det er en handling som har funnet sted. Oppfordring til fremtidige handlinger blir noe helt annet.

Jurist Anine Kierulf om Krekars ytringer

MENER KREKAR BRYTER LOVEN: Anine Kierulf mener Krekar oppfordrer til drap.

Tror han blir dømt

NRK har gått gjennom det Krekar ble dømt for i 2012. Kierulf og Kinander mener uttalelsene nå er nært beslektet.

– Det han ble dømt for forrige gang, ligner jo på dette her. Han truer jo vedkommende som han ble dømt for å true, på nytt. I et enda sterkere forum. Det han ble dømt for forrige gang var på et nettsted. Her er det på Dagsrevyen i full blomst og fri dressur for å si det sånn. Dette er enda mer straffbart, mener Kinander.

Han tror mulla Krekar vil bli pågrepet og dømt for dette. Han mener uttalelsene faller inn under straffelovens paragraf 227 (se fakta).

– Jeg er en sterk tilhenger av ytringsfriheten, og jeg synes det er viktig at uhyrlige, usmakelige ting kommer fram, for da vet man hva man har å forholde seg til. Men prisen skal ikke betales av enkeltpersoner på denne måten, med det som i realiteten er en drapsordre, sier Kinander.

Meling: Tror Krekar vet hvor grensen går

Mulla Krekars forsvarer, Brynjar Meling, ønsker ikke å spekulere i om det blir en rettssak ut av NRK-intervjuet.

– Kinander må få lov til å tolke loven slik han vil, og ha sin oppfatning av hva som er straffbart, så blir det opp til politiet å vurdere om de ønsker å sikte ham, påtalemyndigheten å tiltale ham og retten å dømme ham, sier Meling.

Meling sier det ikke er nødvendig for politiet å pågripe Krekar fordi beviset er sikret.

– Tror du selv at det blir en sak av dette?

– Det ønsker jeg ikke å vurdere. Jeg avventer og ser. Jeg er trygg på at jeg har en klient, som dersom det skulle vise seg å være straffbart, tar konsekvensen av det. Han kjenner norsk rettssystem og vet hvor grensen går og vurderer det i forhold til hva han føler seg forpliktet til å si på bakgrunn av sitt religiøse ståsted, sier Meling.

Reis hjem, Krekar - dersom du er en mann av ære sier SVs tidligere stortingsrepresentant Akhtar Chaudry. Han er svært opprørt over Krekars uttalelser til NRK i Dagsrevyen i går.

STERKE REAKSJONER: SVs tidligere stortingsrepresentant Akhtar Chaudhry, oppfordrer Krekar til å reise hjem. Han er svært opprørt over Krekars uttalelser til NRK i Dagsrevyen i går.

AKTUELT NÅ