Jurist om asylforslaget: – Overhodet ikke greit

Ekspert på flyktningrett Vigdis Vevstad mener regjeringen ikke har tatt hensyn til innspill fra fagfolk før de la frem de endrede asylforslagene. – Hva er vitsen med høring, hvis ingen blir hørt, spør hun.

Vigdis Vevstad

KRITISK: Vigdis Vevstad mener regjeringen verken har lyttet til UDI, jurister eller humanitære organisasjoner før de la frem asylforslaget for Stortinget i går. Hun håper det blir gjort endringer, før forslaget blir vedtatt.

Foto: Siv Sandvik / NRK

I går presenterte statsminister Erna Solberg (H) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) de justerte forslagene til asylinnstramminger for Stortinget.

Venstre-leder Trine Skei Grande var raskt ute med å si at Høyre har gjort knefall for Frp, mens Redd Barna kalte forslaget barnefiendtlig. Også flyktningrettsekspert Vigdis Vevstad er kritisk, og mener flere av forslagene bryter med internasjonale forpliktelser.

– Det virker på meg som at hvis en internasjonal domstol ikke har kommet med en dom på et spesifikk område, så tror regjeringen at de kan gjøre som de vil, sier Vevstad.

Statsminister Erna Solberg og statsråd Sylvi Listhaug

Statsminister Erna Solberg og statsråd Sylvi Listhaug la frem nye asylforslagene i går. Mottakelsen på Stortinget har vært kjølig.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Faginstanser ikke hørt

Sammen med jusprofessor Mads Andenæs skrev hun i januar en kronikk i Aftenposten om de første 40 forslagene som ble lagt frem. De mente forslagene inneholdt kreative tolkinger av folkeretten, og vitnet om hastverksarbeid.

Siden den gang har forslagene vært på høring, men Vevstad syns ikke det virker som at regjeringen har hørt på noen.

– Jeg stiller meg undrende til at det er dette som kommer tilbake. Faginstanser som UDI, Juristforbundet og flere organisasjoner har kommet med innspill, men det blir ikke tatt hensyn til.

– Vi har gjort endringer

Marit Berger Røsland

Statssekretær Marit Berger Røsland mener kritikken fra Vevstad er uberettiget.

Foto: Malin Amble / Statsministerens kontor

Statssekretær i justisdepartementet Marit Berger Røsland er uenig i at regjeringen ikke har hørt på innspillene som har kommet.

– Vi har gjennomført en bred offentlig høring. Alle høringssvarene er gjennomgått og ligger tilgjengelig på nett. Det er foretatt noen endringer og tilpasninger med grunnlag i de innspillene som har kommet, sier Berger Røsland.

Mener Norge bryter forpliktelser

Særlig kritisk er Vigdis Vevstad til at politiet kan få myndighet til å avvise asylsøkere på grensa i en ekstraordinær situasjon, fordi man da risikerer å undergrave retten til å søke asyl.

– Dette er overhodet ikke greit og det bryter med folkeretten. Blir forslaget stående, så er vi på farlig vei.

Også strenge regler om familiegjenforening kan bryte med barnekonvensjonen, mener hun.

– Folkeretten knytter flere stater til et felles regelverk. En enkelt stat som Norge kan ikke gjøre som vi vil, slår Vevstad fast.

Kontroll på Svinesund

Forslaget om at politiet kan få myndighet til å avvise asylsøkere på grensa i en ekstraordinær situasjon, møter kritikk fra flere hold.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Har sett på flere dommer

Regjeringen mener på sin side at forholdet til internasjonale konvensjoner er grundig redegjort for i proposisjonen, og at de også har vurdert og gjennomgått en rekke dommer fra den Europeiske menneskerettighetsdomstolen.

– Vi mener at ingen av forslagene er i strid med folkerettslige forpliktelser. Mange av de folkerettslige forpliktelsene er imidlertid skjønnspregede, og gir rom for ulike tolkninger. Det er derfor ingen overraskelse om det er enkelte aktører som har et annet syn, sier Berger Røsland.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger