Hopp til innhold

Jordmødre: – Flere bør få føde hjemme

– Norge må ta konsekvensene av ny forskning, som viser at hjemmefødsler er bedre for mor og tryggere for barnet, enn å føde på sykehus. Det mener Den norske jordmorforening.

Aleksandra Marjanska valgte å føde hjemme

– Det er noe veldig spesielt ved tanken på at mitt barn ble født og startet livet i sitt eget hjem, og det er fantastisk å kunne tilbringe den første natta som familie i egen seng, sier Aleksandra Marjańska som valgte hjemmefødsel.

Foto: Privat

– Myndighetene må legge til rette for at norske kvinner, i lavrisikogruppen, kan få føde der de ønsker og der det er tryggest for dem, sier politisk leder i Den norske jordmorforeningen, Kirsten Jørgensen.

NRK meldte i går at forskningen til den norske professoren Ellen Blix viser at kvinner som føder hjemme får færre komplikasjoner, og mindre behov for inngrep, som keisersnitt og sugekopp-forløsning.

Blix sammenlignet lavrisikokvinner som fødte i eget hjem og lavrisikokvinner som fødte på sykehus.

Aleksandra Marjanska valgte å føde hjemme

– Etter denne erfaringen var jeg desto gladere for at jeg valgte hjemmefødsel, sier Aleksandra Marjańska, som mener at det ville ha vært for mye uro på sykehuset. Her passer ektemannen Stian Vedal og jordmor Annett Michelsen på at hun har det bra.

Foto: Privat

Likevel er det årlig kun rundt 100 norske kvinner som velger å sette barn til verden i eget hjem, sammenlignet med 315.000 i Storbritannia.

– For dårlig betalt

Jørgensen mener at det opplyses for lite om de positive sidene ved hjemmefødsler, der en jordmor følger den fødende i hele løpet, også i etterkant, og der det er langt mer ro over situasjonen enn på et sykehus.

Kirsten Jørgensen er leder i Den Norske Jordmorforening

Kirsten Jørgensen er ikke i tvil om at flere kvinner som er i lavrisikogruppen burde få muligheten til å føde hjemme eller på jordmorstyrte klinikker.

Foto: Den Norske Jordmorforening

Det å la fødselen foregå normalt uten unødvendig innblanding er svært viktig, mener Jørgensen.

– Jo mer man griper inn i en fødsel, jo flere komplikasjoner kan det oppstå, sier hun og understreker at kvinnene blir sendt til sykehus dersom det oppstår komplikasjoner.

Få jordmødre tilbyr hjemmefødsler grunnet dårlig betaling og fødende velger bort muligheten fordi de må betale, mener Jørgensen.

Aleksandra Marjanska med sin nyfødte sønn Petter Vedal

– Opplevelsen blir mye mer intim enn på sykehuset og mye mer personlig og unik, når du føder hjemme, sier Aleksandra Marjańska, her med nyfødte Petter Vedal.

Foto: Privat

– Ikke overrasket

Overlege ved fødeavdelingen på Rikshospitalet, Tore Henriksen, er ikke nødvendigvis overrasket over forskningen til Blix, som viser at det er færre komplikasjoner ved hjemmefødsler.

– På et sykehus er man så opptatt av å plukke opp tegn på risikoer at man kanskje kan oppfatte en normal fødsel som om at noe er i ferd med å skje, og muligens gripe inn for tidlig, sier Henriksen.

Han informerer den fødende om hun er i høyrisiko- eller i lavrisikogruppen, og om at det uansett kan oppstå komplikasjoner. Det er likevel alltid kvinnen som har det siste ordet.

Tradisjoner kan være grunnen til at få velger å føde utenfor sykehus, mener overlegen.

– Dersom vi skal endre praksisen til at flere skal føde hjemme så må det komme fra sentrale helsepolitiske myndigheter, slik at vi som fagmennesker har bakgrunnen til å eventuelt endre praksis, sier Henriksen.

AKTUELT NÅ