Jensen: Sjefene visste ikke om omfanget av kontakten med Cappelen

BORGARTING LAGMANNSRETT (NRK): Eirik Jensen beholdt kontakten med Gjermund Cappelen uten å fortelle om det til sine nærmeste sjefer. En presset Jensen erkjenner også at han ikke fulgte Oslo-politiets informantinstruks i kontakten med Cappelen.

Eirik Jensen i vitneboksen

SVARER: Korrupsjonstiltalte Eirik Jensen ble tirsdag grillet av Spesialenheten om kontakten med Cappelen og sitt virke som politimann.

Foto: Martin Zondag / NRK

Tirsdag inntok Eirik Jensen igjen vitneboksen, etter å ha hørt på Cappelens forklaring og påstander mot ham i flere uker.

Strategien er helt bevisst fra den tidligere politimannens side. Jensen ga tidlig i rettssaken uttrykk for at han ikke kom til å svare på spørsmål fra påtalemyndigheten, før Cappelen var helt ferdig med sin forklaring.

Spesialenhetens leder Jan-Egil Presthus startet eksaminasjonen av Eirik Jensen tirsdag morgen

Spesialenhetens leder Jan-Egil Presthus er i gang med utspørringen av Jensen. Den skal pågå hele rettsuken.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Spesialenhetens leder Jan-Egil Presthus gikk tirsdag grundig gjennom Jensens karriere som politimann og arbeid med informanter. Dette førte etter hvert til at innrømmet flere brudd på Oslo-politiets informantinstruks.

– Ville blitt dritt lei

Jensen forklarte blant annet at hverken politiinspektør Einar Aas eller visepolitimester Sveinung Sponheim var klar over hans omfattende kontakt med Gjermund Cappelen de siste årene før pågripelsen.

Disse to var Jensens nærmeste ledere i denne perioden.

Presthus stilte flere spørsmål om hvorfor Jensen beholdt kontakten med Cappelen, selv om han gikk over i stilling som strategisk rådgiver for Einar Aas og senere i politimesterens strategiske stab.

I en stillingsbeskrivelse Jensen utformet til seg selv, etter at han måtte slutte i SO-jobben som følge av en konflikt med Einar Aas, het det blant annet at Jensen hadde ansvar informantbehandling opp mot gjeng, MC, narkotika i Oslo-politiet.

– Alle miljøer innenfor organisert kriminalitet, der jeg hadde informanter, forklarer Jensen i retten.

Jensen erkjente at sjefene ikke kjente til kontakten med Cappelen da han byttet jobb, til en rådgiverstilling ved politimesterens strategiske stab.

Einar Aas

SJEF FOR JENSEN: Einar Aas

Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Visste sjefen din, Sponheim, at du hadde kontakt med Cappelen? spurte Presthus.

– Nei, det tror jeg ikke, svarte Jensen.

– Kjente han til annen kildekontakt?

– Ja.

– Nå er det jeg som snakker

Jensen svarte senere at han tror Sponheim ville blitt «dritt lei» om Jensen hadde ringt og informert ham om alle møter med informanter og kilder. På et tidspunkt i utspørringen var Jensen også nær ved å miste besinnelsen.

– Kjente han til omfanget av kontaktet med Cappelen? spør Presthus med henvising til Jensens daværende sjef, Iver Stensrud.

– Det han kjente til … begynner Jensen, men blir avbrutt av Presthus.

– Nå er det jeg som snakker, for å si det sånn! utbryter Jensen, før han fortsetter:

– Det blir galt å stille de til ansvar for at de ikke har fulgt opp, men de har akseptert at det har vært sånn.

Krimkommentator Olav Rønneberg om Eirik Jensen-ankesaken.

Krimkommentator Olav Rønneberg om utspørringen av Eirik Jensen.

– Ikke noe sjefer blandet seg bort i

Presthus spurte også om perioden da Jensen var sjef for avdelingen for spesielle operasjoner (SO). Da Jensen ble spurt om sjefen hans på org. krim., Einar Aas, var kjent med at han hadde mye kontakt med Cappelen i 2011, svarte han:

– Det er ikke noe sjefen blander seg bort i.

– Det er et betydelig lederansvar å lede 65 personer. Hvorfor hadde du informantprosjekter i tillegg? undret Presthus.

– Jeg har en arbeidsform som er ulik andre avdelingssjefer. Det har vært en utfordring for enkelte. Jeg har hatt skoa på, og han visste at det ikke var så mange som matchet det jeg snakket om politifaglig, svarer Jensen.

– Jeg brøt instruksen

Sveinung Sponheim

SJEF FOR JENSEN: Sveinung Sponheim.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Jensen sier samtidig at to særlig to kolleger fikk vite om Cappelen i perioden som var omhandlet under dagens utspørring, fra 1999 til 2005.

– Jeg presenterte ham som en tidligere aktiv, sier Jensen.

Presthus la i retten fram Oslo-politiets informantinstruks, som Jensen selv hadde «kommet med innspill» til da den ble utformet. Instruksen er undertegnet av Ingelin Killengreen ved Oslo politidistrikt 4. oktober 2000.

Jensen sier han blant annet brøt informantinstruksen ved å operere en del alene. Han legger til at han også er beskyldt for å være dårlig på notoritet, altså at informasjon ikke ble ført inn i registre.

– Jeg har brutt informantinstruksen og vært fokusert på resultater, men jeg har også sett et behov for å gjøre det man kunne for å styrke anseelsen for faget. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle drive med dette hele mitt aktive politiliv. Jeg tror ikke alt kan styrkes med instrukser, men gjorde det jeg kunne, sier Jensen.

– Du trengte ikke ha kontakt med informanter

Presthus sier han synes det er rart at Jensen, som SO-sjef, ikke fulgte instruksen når brudd på denne kunne medføre «disiplinærforføyninger».

– Kunne du ikke ha holdt deg innenfor denne instruksen, og fått samme informasjon? spør Presthus.

– Helt sikkert. Men jeg har gjort veldig mye annet enn å følge opp Cappelen. Alle som skal vitne her vil fortelle at det går med mye tid til logistikk, og jeg hadde det bare ved siden av den andre jobben.

– Men du trengte ikke å påta deg å ha kontakt med informanter i tillegg til å være leder?

– Det er helt riktig, men jeg synes det var veldig meningsfullt. Men jeg må bare stå for at jeg ikke har fulgt instruksen.

– Vi ble for nære

Den tidligere politimannen erkjenner også at forholdet til Cappelen ble for nært, og at han i etterpåklokskapens lys burde ha brutt kontakten tidligere.

– Det å jobbe med informanter er en utrolig kynisk virksomhet. Det kan høres banalt ut, men jeg lovte faren hans å prøve å hjelpe ham, og det føler jeg at jeg har gjort.

Presthus viser til at instruksen forbyr privat omgang med informanter, og spør om hensikten med dette.

– Når vi bruker informanter, og de får problemer, er det riktig at politiet snur ryggen til? Jeg mener vel ikke det. Jeg så ikke det at jeg hjalp ham som sosial omgang. Det er mulig jeg har strukket strikken langt, men det er en menneskelig side her som taper mot instruksen. Jeg ville forsøke å holde ham i skinnet, og det er noe jeg må stå for nå.

– Ble dere for nære?

– Jo, det har jeg sagt.

Mottok klokke fra Cappelen

På spørsmål fra Presthus innrømmer Jensen at han mottok ytelser fra Cappelen. Han viser til en Tag Heuer-klokka som han mottok i 2009.

Jensen sier han selv ble overrasket da han fant ut at han hadde mottatt klokka, som lå i en bærepose, sammen med en kvittering.

Spesialenheten for politisaker er ikke enig denne beskrivelsen. I tingretten mente daværende aktor Kristine Schilling at klokkegaven i seg selv var en innrømmelse av korrupsjon fra Jensens side.

Det er altså den tidligere politimannen ikke enig i.

– Jeg leverte det tilbake etter kort tid. Det var dumt, men jeg har sjekket litt rundt det, og det er forenlig med regjeringens instruks om mottak av gaver. Jeg ga det tilbake så fort det lot seg gjøre, sier Jensen.

Presthus svarte kort at han vil komme tilbake til dette senere i saken.

– Det ble oppstyr

Aktor Jan-Egil Presthus lurte også på hvor mye av informasjonen fra Cappelen Jensen delte med andre gjennom politiets datasystemer. Jensen forklarte da at noe ble værende i hans eget hode.

På generelt grunnlag forklarte Jensen også at det var vanskelig å dele informasjon «fordi det skapte misunnelse» blant andre tjenestemenn. Han sier det også var misnøye med hvordan han utførte lederoppdraget.

– Når jeg begynte å dele dette, så ble det oppstyr. For enkelte var den informasjonen jeg hentet inn såpass bra at det skapte misunnelse. Det er fra tjenestemenn, ikke på toppnivå.

– Så det var en misnøye med at du hadde kontakt med kilder og informanter?

– Ja. De gikk jo og sladra. Jo mer jeg la inn, jo mer støy ble det. Det blir et tema utover i saken, jeg skal ikke gå i detalj på det. Jeg valgte å legge ut ting om særlig gjeng og MC på lavt nivå, så flest mulig fikk vite det.

– Det var en god tanke bak, men blant mine egne ble ikke det like godt mottatt. Så ja, jeg må konkludere med at det har vært en del støy rundt det.

Tøff uke i vente

Spesialenheten mener de kan bevise at Jensen medvirket til innførsel av nærmere 14 tonn hasj i årene 2004 til 2013. Tingretten var helt enig i dette, og dømte Jensen til 21 års fengsel.

Nå skal den tidligere politimannen overbevise en jury bestående av ti «vanlige folk» om at han er uskyldig i anklagene om korrupsjon og narkotikasmugling.

Juryen har til nå kun hørt Jensens frie forklaring. Nå venter noen langt tøffere uker, med boring i SMS-er, baderomsoppussing og Cappelen-møter. Var det politifaglig informantvirksomhet eller et kriminelt samarbeid? Tingretten landet på det siste.

Spesialenhetens utspørring av Eirik Jensen pågår hele denne uken.

  • Les alt som ble sagt i retten i dag:

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger