NRK Meny
Normal

Jensen: – Det hendte vi tok over kurersaker fra tollvesenet

OSLO TINGRETT (NRK): Gjermund Cappelen hevder han fikk informasjon om tollvesenets prioriteringer fra korrupsjonstiltalte Eirik Jensen. I retten bekrefter Jensen at han tidvis fikk noe informasjon om kontroller på grensa i jobben som politimann.

Rettssaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i Oslo tingrett.

UTSPØRRES: Eirik Jensen forklarer seg i Oslo tingrett. Dette bildet er tatt på dag to av rettssaken.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I tiltalen mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen skriver Spesialenheten at Jensen skal ha varslet Gjermund Cappelen om blant annet politiets arbeids- og ressurssituasjon i bestemte perioder, om narkotikatransporter var stanset av politi/tollvesen og lignende.

I Oslo tingrett bekreftet Jensen at Spesielle operasjoner (SO), som han ledet på begynnelsen av 2000-tallet, av og til bisto tollvesenet om noen hadde blitt stoppet i tollen.

– Bistand som fikk høy prioritet var som regel narkotikasaker i distrikter med grenseoverganger. Det var kurerer og større beslag, saker som trengte intensiv innsats over tid. Når tollvesenet gjorde beslag, tok vi over og fulgte opp inntil et mottakerapparat ble pågrepet, sier Jensen.

Jensen sier at han tidlig i karrieren også hadde en stilling i politiet som innebar tettere kontakt med tollvesenet om kurersaker.

– På SO jobbet jeg stort sett dagtid, men jeg fikk av og til beskjed om noen hadde jobbet overtid med det, fordi jeg hadde personalansvar. Jeg husker jeg også var operativ ute med kurersaker i starten, men etter at jeg ble leder hadde jeg ikke faste rutiner på det, sier Jensen.

Da Gjermund Cappelen ble tatt for å ha drevet norgeshistoriens største hasjnettverk, utleverte han også mannen han beskriver som en nær venn gjennom 15 år.

VIDEO: Gjermund Cappelen forklarer hvordan hasj blir fraktet inn til Norge.

– Utenfor tiltalen

Jensen fortalte onsdag at medtiltalte Cappelen hadde omfattende informasjon om smuglerruter og narkotikakriminalitet i Europa. Likevel hevder Jensen at han aldri skjønte at Cappelen selv drev med kriminalitet.

Eirik Jensen er tiltalt for å ha hjulpet Cappelen med i innføre hasj i perioden 2004 til perioden 2013. Tiltalen mot Cappelen strekker seg helt tilbake til 1993/1994.

Eirik Jensens forsvarer, John Cristian Elden, mener opplysningene ikke har betydning for den pågående straffesaken.

Rettssaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i Oslo tingrett.

AKTOR: Kristine Schilling fra Spesialenheten startet med å gå gjennom Jensens karriere i politiet.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

På et tidlig tidspunkt på 90-tallet, så hadde han kontakt i rollen sin, også med tollvesenet. Det gjaldt hvis det ble oppdaget kurerer, da ble han kontaktet i ettertid, så man kunne iverksette politioperasjoner rundt dette. Dette er utenfor tidspunktene i vår tiltalebeslutningen, og har ikke vært knyttet opp til noen forhold i denne saken.

Cappelen har hevdet at Jensen allerede tidlig på 90-tallet fikk informasjon av Jensen, som bidro til at han kunne smugle store mengder hasj inn i Norge. Dette har imidlertid ikke Spesialenheten funnet bevis for, og det utgjør dermed ikke en del av tiltalen mot Jensen.

Benedict de Vibe bekrefter at hans klient mener han har fått tollinformasjon fra Jensen over en lengre tidsperiode.

– Cappelen har forklart at Jensen har gitt ham denne informasjonen hele perioden, sier de Vibe til NRK, og viser til at dette vil bli belyst gjennom senere vitneførsel i retten.

Tidligere kollega av Eirik Jensen, John Malden, er sikker på at Jensen er uskyldig. Han sier han er bekymret for at færre vil la seg rekruttere til denne typen arbeid, når de ser hva som har skjedd med Jensen.

VIDEO: Jensen tidligere kollega John Malden støtter Eirik Jensen.

– Aldri bedt om direkte varsling

Kristine Schilling fra Spesialenheten brukte onsdag lang tid på å grille Jensen om hans bruk av kilder, informanter, og instruksene som gjaldt dette arbeidet. Jensen har i retten hevdet at han i 1995 sluttet å bruke Cappelen som informant, men i stedet «nedgraderte» han til kilde, på grunn av Cappelens fysiske og psykiske helsetilstand.

På direkte spørsmål blant annet at han ikke ville binde seg til et svar om hvorvidt han la inn informasjon Cappelen i politiets etterretningssystem, Indicia.

Schilling var også opptatt å vite hvordan Jensen jobbet med kurersaker i perioden han hadde lederansvar i politiet.

– Det var ikke en prioritert arbeidsoppgave. I enkelte sammenhenger fikk vi en anmodning om operativ overtakelse fra tollvesenet. Hvis de mener kureren kan bidra til å avdekke bakmannsapparatet, så tok de kontakt.

– Men i hele din politikarriere, kan du huske å ha gitt beskjed om at du skulle varsles ved kurersaker?

– Nei, det kan jeg ikke huske, svarer Jensen.

Jensen har foreløpig i hovedsak forklart seg om sin politikarriere, og måten han jobbet med informanter og kilder på. Jensen har også fortalt at han har vært med i et hemmelig prosjekt, som førte til at han levde et liv som også var skjermet for innsyn fra andre politikollegaer.

Jensen fortsetter sin forklaring onsdag. Den første delen av dagen skal etter planen gå for åpne dører. Etter lunsj, når det er ventet at Jensen skal fortelle mer om det hemmelige prosjektet, samt kontakten med Cappelen i desember 2013, kommer Spesialenheten for politisaker til å be om at dørene lukkes.

– Det er forhold som tilsier at det vil komme opp konkrete temaer i morgen, som er av en slik art at vilkårene for å lukke dørene er til stede, sier Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten for politisaker i NRK.

Advokat Benedict de Vibe svarer på Eirik Jensens påstander. Eirik Jensen fortsatte sin frie forklaring onsdag.

VIDEO: Benedict de Vibe, Cappelens forsvarer.

Til tross for at Gjermund Cappelen hadde et utstrakt nettverk av kriminelle kontakter, hevder Eirik Jensen at han ikke visste at Cappelen smuglet narkotika.

VIDEO: Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden om å ivareta kilder.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger