NRK Meny
Normal

Jensen om skatteråd: – De vil få ris og ros

Scheel-utvalget foreslår høyere formuesskatt enn regjeringen og økt skatt på eiendom. – Her er det ting som vil være vanskelig for Høyre/Frp regjeringen.

Siv Jensen holder en rapport i hendene

OMSTRIDT: Frp-leder og finansminister Siv Jensen er forberedt på at Scheel-utvalgets rapport vil føre til en heftig debatt.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger ikke skjul på at rapporten fra Scheel-utvalget inneholder forslag som både regjeringen og andre partier vil ha store problemer med å stille seg bak.

Utvalget går blant annet inn for å:

  • Endre formuesskatten. Alle objekter, inkludert gjeld, verdsettes til om lag 80 prosent av faktisk verdi. Bunnfradraget økes.
  • Skattesatsen på alminnelig inntekt settes ned til 20 prosent for både selskaper og personer.
  • Innføre en ny, progressiv skatt på personinntekt som skal erstatte dagens toppskatt.
  • Heve dagens nullsats og laveste momssats til 15 prosent
  • Fjerne en rekke fradrag, som pendlerfradraget og foreldrefradraget.
  • Innføre skatt på inntekter fra utleie av deler av egen bolig.

Mens det er bred politisk enighet om at selskapsskatten må ned, vil det være vanskeligere å få politisk gjennomslag for skatteendringer som fører til økt skatt på bolig.

– Jeg kan si med en gang: Boligskatt står ikke på denne regjeringens meny, sa Jensen under pressekonferansen tirsdag.

Jensen understreker at rådene som kommer fram i rapporten ikke blir den politiske fasiten.

– Nå skal det bli en politisk behandling, og jeg regner med at vi får en heftig debatt.

Det får hun nok rett i.

Utvalget mener det er gode grunner til å trappe ned favoriseringen av bolig i inntektsbeskatningen.

Scheel-utvalget

Rapporten inneholder råd om formuesskatten som taler regjeringen midt imot. Som Dagens Næringsliv omtalte tidligere dag foreslås skattesatsen på formue økt fra regjeringens 0,85 til 1 prosent. Bunnfradraget økes fra 1,2 millioner til vel 2,1 millioner kroner. Verdifastsettelsen av alle formuesobjekter – eiendom, boliger og aksjer – settes til 80 prosent av markedsverdi.

– Det er ikke tvil om at regjeringen på noen punkter har et noe annet syn enn det som kommer fram i denne rapporten, sier Jensen.

Forslagene som fører til dyrere bolig

Utvalget foreslår at selskaps- og personskatten skal ned fra dagens 27 prosent til 20 prosent. Dermed må inndekningen, altså statens inntekter, komme fra et annet sted. Hovedgrepet fra utvalget er å vri beskatningen bort fra arbeid og bedrifter over til eiendom og forbruk.

I dag skattes bolig og eiendom relativt mildt sammenlignet med annen formue. Det vil utvalget endre på. De går blant annet inn for høyere ligningsverdi av boliger og lavere skattefritak for utleie av egen bolig. De lanserer også et forslag om at salgsinntekter fra eiendom skal regnes som skattepliktig inntekt.

I dag er eiendomsskatten en kommunal, frivillig ordning. Om lag 80 prosent av landets kommuner krever denne skatten fra innbyggerne sine. Utvalget foreslår at denne skatten blir statlig.

Som NRK fortalte tidligere i dag ser Huseiernes Landsforbund mørkt på utvalgets skatteforslag.

– Dette kan bli dramatisk for mange, sa leder Peter Batta tidligere i dag.

Åtte av ti voksne nordmenn eier boligen de bor i, og det setter Norge i en særstilling i Europa. Økonomer har også tidligere forslått økt skatt på bolig uten å bli hørt.

På spørsmål om Jensen allerede nå vil avlyse forlaget om å skattlegge utleie av rom eller sokkelleilighet i egen bolig, svarer Jensen:

– Det å øke boligskatten har verken Høyre eller Frp gått til valg på. Vi har derimot gått til valg på å redusere det samlede skattenivået både for bedrifter og for husholdningene.

– Hvilke skatter vil du da øke, og hvilke punkter på statsbudsjettet vil du kutte?

– Hvis jeg hadde alle svarene i dag, så hadde vi ikke trengt dette utvalget. De har jobbet med dette lenge, og det skal også vi gjøre, sier Jensen.

– Legger seg ut med alle

Når det gjelder hvordan skatteendringene slår ut på fordeling, understreker utvalgsleder Hans Henrik Scheel at det er et spørsmål politikerne må finne svaret på.

– Vi viser i figurer hvordan det slår ut, men vi har ingen preferanser om det skal være slik eller slik.

Finansminister Jensen er forberedt på en heftig politisk debatt om forslagene utvalget lanserer i dag.

– Jeg er ganske sikker på at man vil finne enkeltelementer i dette, der utvalget har klart å legge seg ut med samtlige politiske partier på et aller annet punkt.

Utvalgets forslag om å droppe Boligsparing for ungdom (BSU), for eksempel, vil nok være upopulært for mange.

«Etter utvalgets vurdering er det liten grunn til å subsidiere sparing blant unge mennesker generelt, og heller ikke til å knytte dette til boligsparing spesielt» skriver utvalget i rapporten som finansminister Siv Jensen (Frp) fikk overlevert tirsdag.

Nytt system for personskatt

Ett av de største grepene er store endringer i toppskatten.

– Som flere medier har vært inne på, fører kutt i personskatten til at 75 milliarder forsvinner ut. Det må man ta igjen på en eller annen måte. Da har vi foreslått en ny skatt på personinntekt som erstatter toppskatten, sa Scheel på pressekonferansen.

Scheel-utvalget vil altså gi alle 20 prosent skatt, pluss en progressiv skatt som er avhengig av hvor mye du tjener, skriver NTB.

Den progressive skatten vil ifølge forslaget være på tre prosent for inntekt mellom 140.000 og 206.000 kroner og seks prosent for inntekt over 206.000 kroner.

De som i dag får toppskatt på trinn 1 og 2, vil få henholdsvis 15 og 18 prosent progressiv skatt, ifølge forslaget.

Utvalget ble opprinnelig nedsatt av den rødgrønne regjeringen. Da Høyre og Frp overtok makten, ba de utvalget om også å vurdere et alternativt skattesystem som fører til skatteletter.

I dette alternativet vil den progressive skatten være to prosent fra 140.000 kroner, 5 prosent fra 219.000 kroner, og 15 prosent for dagens trinn 1 i toppskatt. I dette alternativet, foreslår utvalget å droppe dagens trinn 2 for toppskatt.

Vil kutte en rekke skattefradrag

En annen viktig endring utvalget går inn for er omfattende kutt i skattefradragene.

Scheel-utvalget foreslår blant annet å kutte fradragene som foreldre, fagforeningsmedlemmer, givere til frivillige organisasjoner og pendlere nyter godt av i dag.

NTB skriver at sjømanns- og fiskerfradraget, som gir sjøfolk og fiskere et fradrag på 30 prosent av inntekt opp til henholdsvis 80.000 og 150.000 kroner, også foreslås droppet.

Det samme gjør de særskilte skattereglene for Nord-Troms og Finnmark, som gir arbeidstakere her lavere skatt enn ellers i landet. «Det er sannsynlig at andre områder kan ha tilsvarende eller større utfordringer med fraflytting», heter det i rapporten som finansminister Siv Jensen (Frp) fikk overlevert tirsdag.

Rapporten gir også støtte til Høyre/Frp-regjeringens opprinnelige forslag om å fjerne skatteklasse 2 for ektepar. Forslaget ble droppet i budsjettforhandlingene med Venstre og KrF.

Forslagene skal nå ut på høring og bred politisk behandling.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger