Hopp til innhold

Jensen må svare om hemmelige SSB-notater

Finansminister Siv Jensen (Frp) møtes med anklager om manipulasjon og villedning foran torsdagens høring om SSB-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

SSB-høring i stortinget.

Siv Jensen møtte til SSB-høring

Finansminister Siv Jensen flankert av finansråd Hans Henrik Scheel (t.v.) og ekspedisjonssjef Amund Holmsen under høring om SSB-saken torsdag.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Det jeg ikke vet er hvem som har endret dokumentene i SSB-saken, hvorfor de er endret og hvem som fant ut at de skulle sende dokumentene. Det vet jeg ikke, men håper jeg får vite i løpet av høringen.

Det sier leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap) til NRK før høringen.

– Det er vanskelig å forstå at det Siv Jensen har påstått, er riktig. Hun sier at hun helt ifra januar i fjor kom med advarsler mot tidligere SSB-sjef Christine Meyer i forbindelse med omorganiseringsprosessen, men vi finner ingen spor av dette, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Sentralt i saken står notater fra møter mellom Meyer og Finansdepartementet, som Stortinget først fikk innsyn i etter en klage fra VG til Sivilombudsmannen. Notatene er unntatt offentlighet, men Dagens Næringsliv kunne i februar fortelle at departementet gjorde påtegnelser på notatene to dager før de ble sendt til Sivilombudsmannen 10. januar i år.

– Finansdepartementet har manipulert sakspapirene lenge etter at møtene som omtales var ferdig. Dette føyer seg inn i en serie av motvilje mot å gi informasjon og gi korrekt informasjon, sier Fylkesnes.

Lukket og åpen høring

Torsdagens høring er den andre i SSB-saken. Den innledes med en åpen del fra klokken 8 til 9.10, før høringen går over i en lukket del fra 9.20 til 9.50.

Ekspedisjonssjef Amund Holmsen møter i høringen sammen med finansminister Siv Jensen (Frp). Bisitter er Finansdepartementets øverste embetsmann, finansråd Hans Henrik Scheel.

Det er to hovedspørsmål Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ønsker svar på: Hvorfor ble det gjort påtegnelser på dokumentene som ble oversendt Sivilombudsmannen 10. januar 2018? Og hvorfor valgte departementet å ettersende de opprinnelige dokumentene uten påtegnelser seks dager senere?

Kontrollsaker kan ende med kritikk av den ansvarlige statsråd eller det kan i ytterste konsekvens blir fremmet mistillitsforslag. SV åpner for det siste.

– Hvis Jensen har forsøkt å villede Stortinget, så er det et brudd på Grunnloven, og hun må gå av. Hvis det viser seg at hun lyver overfor Stortinget, så kan hun ikke bli sittende, sier Fylkesnes.

Får ikke innsyn

Avgått SSB-sjef Christine Meyer får ikke innsyn i de hemmeligholdte notatene, selv om hun var til stede på de tre møtene som notatene er knyttet til.

Ifølge Dagens Næringsliv vil hun klage på avgjørelsen. Hennes advokat Dag Steinfeldt mener hun er å regne som part i saken, ettersom konflikten med Jensen endte med at Meyer fratrådte stillingen som SSB-sjef.

Notatene er sentrale i saken, ikke minst fordi Jensen og Meyer har ulike forklaringer på hvordan møtene forløp. Finansminister Siv Jensen (Frp) har forklart at hun advarte Meyer mot å fortsette med omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå. Advarslene skal ha blitt framsatt på to møter i januar og ett i september i fjor, men dette er noe Meyer bestrider.

– Det enkleste departementet kan gjøre, er å slutte med det tullete hemmeligholdet sitt, sier Fylkesnes.

– Tynt grunnlag

Beslutningen om å avholde ny høring i SSB-saken ble fattet mot Høyres og Frps stemmer. Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari har tidligere uttrykt overfor NTB at grunnlaget for den nye høringen er tynt og dessuten helt i periferien av hva SSB-saken dreier seg om.

– Vi har vært med på denne prosessen hele veien og støttet alle spørsmål som er stilt, men det er helt unødvendig å be om en ny høring for å få svar på noe som er forklart fullt ut i følgebrev, sier han til NTB.

AKTUELT NÅ