Jensen-anke avvist av Høyesterett

Eirik Jensen må belage seg på en ny runde i lagmannsretten etter at Høyesterett i dag avviste anken.

Eirik Jensen

UAVKLART SKJEBNE: Jensens anke til Høyesterett om dommerens tilsidesettelse av juryens kjennelse ble i dag avvist.

Foto: Gunhild Hjermundrud

Jensens forsvarer John Christian Elden anket fagdommernes beslutning om å tilsidesette juryens kjennelse 28. januar i år.

Elden mente fagdommerne hadde gått bort fra det som ble sagt i rettsbelæringen, og ikke forholdt seg til lovens intensjon.

I dag ble anken avvist av Høyesterett.

Elden: – Vi hadde håpet Høyesterett skulle skjære gjennom

Etter å ha fulgt den fem måneder lange ankesaken i sal 250 kom juryen den 28. januar frem til at Eirik Jensen var skyldig i grov korrupsjon, men ikke skyldig i medvirkning til innførsel av narkotika – noe som innebar en strafferamme på maks ti år.

Fagdommerne trakk seg tilbake for å diskutere, og etter litt over en time valgte de enstemmig å tilsidesette juryens kjennelse. Det innebærer at hele saken må opp for en ny rett.

Jensen anket tilsidesettelsen, men anken ble i dag forkastet av Høyesterett.

– Vi hadde håpet at Høyesterett skulle skjære gjennom og respektere juryen, men juristene stjal denne makten fra folket en gang mellom lovens vedtakelse i 1938 og i dag, sier Elden til NRK.

Eirik Jensen selv vil ikke kommentere saken og henviser til Elden.

Høyesterett: – Ikke feil lovtolkning

I Høyesteretts begrunnelse viser de til at de ikke kan se at lagmannsrettens tilsidesettelse er bygget på feil lovtolkning, slik Elden har anført i sin anke. De finner heller ikke feil med lagmannsrettens saksbehandling.

  • Les hele avslaget her

– Det var derfor ikke noen feil ved lagmannsrettens beslutning. Etter dette er ankeutvalgets konklusjon at anken må forkastes, skriver de.

Dermed går det mot en ny rettssak, denne gang uten jury og med nye dommere, i en så kalt meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere.

Fagdommarane oppheva juryen si avgjerd.

SISTE NYTT

Siste meldinger