Jens lover bråk og kreftgaranti

Jens Stoltenberg lover mer bråk og omstillinger i helsevesenet. Samtidig sier han at han vil innføre en tidsgaranti for kreftpasienter.

Statsminister Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg sa at eldrebølgen er Norges største utfordring da han møtte pressen fredag.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Jens Stoltenberg var på offensiven da han oppsummerte det siste halvåret i formiddag. Statsministeren kom med flere konkrete løfter, og lover samtidig mer bråk i helsevesenet.

– Det handler om kvalitet, sa han.

Les også: Slik oppsummerer Jens den politiske våren

Samtidig kom han med et løfte:

- Det skal ikke gå mer enn 20 dager fra man oppdager kreft til man begynner behandling.

Avvik fra dette skal være medisinsk begrunnet og føres inn i journalen.

- 80 prosent vil få behandling innen fristen, resterende kan ta noe lenger tid av medisinske grunner. Dette skal imidlertid være begrunnet, sier Stoltenberg.

Fikk kjeft

I vår og sommer har flere reportasjer i media avslørt at mange pasienter må vente lenge fra legen oppdager en mulig svulst til kreften blir diagnostisert.

I midten av mai sa Høyre-leder Erna Solberg at Norge burde innføre den danske praksisen med 48-timersregel for å få stilt kreftdiagnose. Fra Stortingets talerstol ba hun statsminister Jens Stoltenberg svare på om han ville sørge for at dette ble en rettighet også i Norge.

Den gang kom det ingen klare svar fra Stoltenberg. Han sa regjeringen måtte vite hvor stort problemet var før han kunne love noe.

Samtidig har kreftbehandlingen i Norge fått skarp kritikk fra Helsetilsynet. Dagens Næringsliv skrev tidligere denne måneden at en risikorapport avdekket at risikoen var for stor og forbedringspotensialet betydelig.

– Denne regjeringen er opptatt av de tunge utfordringer. Det handler om pensjonsreform, uføre og tjenesteproduksjon. Vi vil følge opp med flere ansatte og bedre utdanning. Vi skal gi mer penger og få bedre helsevesen gjennom effektivisering og omstilling, sier Stoltenberg.

- Hvordan skal sykehusene bli istand til å gjennomføre denne garantien?

- Sykehusene skal få mer penger og økte ressurser. Dette handler mye om rutiner, organisering og logistikk. Helsedep, dir og vi selv har jobbet med dette en stund, og er trygge på at dette lar seg gjøre med de forbehold vi har nevnt.

Mer helsebråk

Statsministeren har imidlertid ikke tro på at omstillingen i helsevesenet kommer til å gå uten sverdslag.

Ifølge Stoltenberg skal den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester skal sikre samhandling mellom kommuner og sykehus. Regjeringen skal også forsøke å dempe veksten i bruk av sykehustjenester.
- Jeg har ingen illusjoner om at dette blir gjennomført helt uten bråk.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger