IT-sjef slutter i politiet i protest

Direktøren i Politiets IKT-tjenester har sagt opp jobben grunnet samarbeidsproblemer med Politidirektoratet. Var uenige om mulig outsourcing av IKT, ifølge politidirektoratet.

Politiet i arbeid. Operasjonssentralen til politiet.

Politiet har store utfordring knyttet til IKT. Nå har direktøren for Politiets IKT-tjenester trukket seg.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I en e-post til de ansatte skriver Erik Hasle ifølge Politiforum at han gjennom det siste året har opplevd at han faglig sett ikke lenger føler at arbeidet de utfører har tilstrekkelig forankring i direktoratet.

«En slik forankring og «sponsorship» mener jeg er helt nødvendig for den jobben jeg er satt til å gjøre. Og det er vel nå jeg mener at overskriften på denne mailen kommer til sin rett – det er en tid for alt. På bakgrunn av dette har jeg kommet fram til at det er mest riktig av meg å stille min plass til disposisjon og jeg har derfor valgt å si opp min stilling som direktør for Politiets IKT tjenester», skriver Hasle.

Uenige om outsourcing

Cato Rindal

Cato Rindal i Politidirektoratet sier avgangen kom som en overraskelse på ham.

Foto: Politiet

IKT-direktør i Politidirektoratet, Cato Rindal, sier han er lei seg for at Hasle trekker seg.

– Jeg ble overrasket og fryktelig lei meg da han informerte meg om dette i slutten av forrige uke. Han har gjort en kjempejobb.

Rindal sier han har en god dialog med Politiets IKT-tjenester, men at de er uenige om mulig outsourcing av driften.

– Nå ønsker vi å vurdere om det er noen av IKT-tjenestene vi leverer internt som kan leveres av noen andre billigere og raskere enn vi gjør i dag, sier Rindal.

Med innbeordrede fra distriktene, jobber så mange som rundt 500 mennesker i Politiets IKT-tjenester (PIT). Etter det Politiforum erfarer har det i en tid vært uenighet mellom ledelsen i PIT og direktoratet.

Hasle skriver at han vil fortsette i stillingen fram til en erstatter er på plass, og at det trolig vil skje på kort sikt i form av at noen vil fungere i hans rolle.

Dataproblemer

I fjor ble det for alvor kjent at det er omfattende problemer med politiets datasystemer. Politidirektoratet erkjente at problemene forsinker etterforskningen av saker og kan bli langvarige.

Cato Rindal mener avgangen til Hasle ikke påvirker IKT-arbeidet i politiet.

– Vi har et stort etterslep på IKT og et stort utviklingsbehov. Dette endrer ikke de aktivitetene vi har satt i gang for å møte utfordringene, sier han.

NRK har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Erik Hasle.

SISTE NYTT

Siste meldinger