Isaksen: – Ønsker ikke NM i skole

Kunnskapsministeren vil ikke svare på om han liker Bergen-skolen eller Trondheim-skolen best. Han mener likevel at rangeringen tyder på at mer penger ikke nødvendigvis gir bedre resultater.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

SKEPTISK: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener ikke det er grunnlag for å si at skolene i Bergen er mye bedre enn i Trondheim, men synes det er interessant at Trondheim ikke har resultater som står i stil med pengebruken.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Valglogo

En sammenligning skoleforsker Thomas Nordahl har gjort av skolene i Bergen og Trondheim, viser at bergenserne gjør det noe bedre selv om trønderhovedstaden bruker mer penger per elev og har færre elever per lærer.

I Politisk kvarter onsdag morgen advarte statsråd Torbjørn Røe Isaksen mot å bruke undersøkelsen til å fremstille noen skoler som vinnere, og andre som tapere.

– Jeg synes ikke om å presentere dette som et slags norgesmesterskap i skole. Det er ikke et NM. Dette handler om barn og unges utdannelse, at de som trenger ekstra utfordringer får det, og at ingen skal henge etter, sier kunnskapsministeren fra Høyre.

– Kan ikke betale oss til en bedre skole

Isaksen mener at Nordahls sammenligning viser så små forskjeller at det ikke gir grunnlag for å si at det er enorme ulikheter mellom skolene i Norges andre- og tredje største byer.

– Men tallene viser at Trondheim bruker litt mer penger på skolen enn Bergen, og likevel ikke har tilsvarende resultater, sier han.

Kunnskapsministeren mener derfor at forskningen fra Nordahl er et viktig innspill i debatten om sammenhengen mellom pengebruk og resultater.

Isaksen viser til at selv om Norge er ett av landene som bruker mest penger på skole, så har ikke norsk skole de beste resultatene.

– Når vi sammenligner oss med land rundt, så ligger våre resultater midt på treet. Det er ikke slik at vi bare kan betale oss til en bedre skole, sier han.

Ap mener de yngste vinner på flere lærere

Skolepolitisk talsmann og Ap-nestleder Trond Giske advarer mot å trekke for store konklusjoner ut fra Nordahls skolesammenligning.

Mens Bergen de siste fem årene har et snitt på 41,26 i grunnskolepoeng, har Trondheim 40,20.

– Det dreier seg om mikroskopiske forskjeller, sier han og legger til at Trondheim i enkelte fag har noe bedre eksamenskarakterer enn Bergen.

– Men du tror at lærere per elev har noe å si. Nordahl peker på at selv om Trondheim har større lærertetthet og bruker flere penger per elev, så er de likevel ikke det hestehodet foran?

– Jeg har sett på tallene. I Trondheim er det 18,1 elever per lærer i ordinær undervisning, i Bergen er det 18,6. I Trondheim brukte man 96 948* kr per elev, i Bergen 96 516. Jeg tror kanskje at rundt 400 kr mer per elev, eller en halv elev mer i klassen, ikke utgjør noen stor forskjell.

– Det vi tror, er at særlig blant de yngste elevene, så er en betydelig større tetthet av pedagoger avgjørende for at de ungene som sliter får et bedre grunnlag for læring gjennom hele skoleløpet.

I budsjettforhandlingene i fjor fikk KrF kjempet gjennom 200 millioner kroner ekstra for å sørge for flere lærere i småskolen.

*Giske viser her til driftsutgifter per elev for 2013. I 2014 brukte Trondheim 657 kroner mer per per elev sammenlignet med Bergen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger