Internett tar innpå TV som nordmenns favoritt

To av tre nordmenn bruker internett en vanlig dag. Og vi sitter foran PC-en stadig lengre: I fjor satt vi i gjennomsnitt på nettet over en time daglig.

Mediebruk 2007
Foto: Grafikk: SSB

66 prosent av befolkningen i alderen 9 - 79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2006, og 80 prosent brukte nettet i løpet av en uke.

Det viser Norsk mediebarometer som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde i dag.

Tiden vi bruket på Internett økte i samme periode fra 53 til 62 minutter daglig.

Nettet tar hele økningen

Undersøkelsen viser at totaltiden vi bruker på massemedier økte i fjor, og økningen skyldes i det store og hele internett, sier rådgiver Odd Frank Vaage i SSB, som er ansvarlig for rapporten.

Bruken av internett stjeler ikke tid fra andre medier. Det er en reell økning i vårt mediekonsum.

Odd Frank Vaage, SSB

98 prosent nettdekning blant de yngste

Internettdekningen øker i alle aldersgrupper. Det er de unge som er det største brukerne, og bruken øker også med graden av utdanning og jo nærmere en storby man bor.

PC-bruk

Blant unge mellom 13 og 15 år, brukte 98 prosent nettet i løpet av en uke i 2007.

Foto: Øystein Sanne / NRK

Når det gjelder den ukentlige bruken er 4 av 5 nordmenn innom Internett. Blant 13-15-åringene er 98 prosent på nettet i løpet av uka.

Daglig er 75 prosent av 13-15-åringene på nett, mens 83 prosent av 16-24-åringene sier de er online. 21 prosent av de eldste er på nett daglig.

Kjønnsforskjeller

Unge gutter og unge jenter bruker nettet forskjellig. Guttene dominerer når det gjelder spill, mens jentene leder an i bruken av nettsamfunn som bl. a. Facebook, Nettby og MySpace.

Det er stor spredning når man sorterer for kjønn og alder. 83 prosent av de unge bruker epost ukentlig, mens bare 14 prosent av de eldre kvinnene gjør det.

I aldersgruppen 16-24 år er det omtrent like mange kvinner og menn på nett, mens i alle de andre aldersgruppene er det en overvekt av menn.

Blant de aller eldste er kjønnsforskjellene størst. Bare 16 prosent av eldre kvinner er på nett daglig, mens 28 prosent av mennene er det.

- Her ser vi klart en gruppe i samfunnet som faller utenfor etterhvert som mer og mer offentlig informasjon gis over internett, sier rådgiver Odd Frank Vaage i SSB.

TV ruler fortsatt

Men fortsatt er det TV-bruken som dominerer nordmenns medievaner. TV-seeingen holder seg høy. Barn og eldre ser mest. de eldste ser lengst, barn kortest.

82 prosent så fjernsyn en gjennomsnittlig dag i 2006, og de er omtrent som året før. Og vi sitter lenge foran skjermen. I over 2,5 timer ser vi på fjernsyn daglig.

Radiolyttingen er også ganske stabil, men er forlengst passert av internett i oppslutning. Boklesingen holder seg også, etter en midlertidig nedgang på 90-tallet. Kvinner leser fortsatt flere bøker enn menn.

Når det gjelder trykte medier, leser barn færre trykte medier enn før.

Men barn leser fortsatt mye, sier Vaage. For eksempel trenger barn å kunne else for å ha utbytte av tekstede filmer hvor de må lese i høyt tempo, og utenlandske spiller, og det er en inspirasjon for mange, sier han.

Bredbånd bratt opp

Bredbåndsdekningen

Andelen av husholdninger med bredbånd økte kraftig fra 2006 til 2007.

Foto: Grafikk: SSB

83 prosent av nordmenn har internett hjemme. Det er en oppgang fra 79 prosent på ett år.

Og bredbåndsdekningen øker sterkt. Sju av ti har nå internett via bredbånd, ifølge mediebarometeret. 87 prosent oppgir at de har hjemme-PC.

Blant de unge mellom 16 og 19 år, oppgir 88 prosent at de har internett via bredbånd i heimen.

Jente med PC

De yngste jentene er nesten like mye på nett som unge gutter, mens blant ungdommer er det hårfint flere jenter enn gutter på nett.

Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Unge i alderen 13-15 år har den høyeste andelen daglige nettbrukere, mens 16-19-åringene bruker mest tid på nettet.

E-post og nyheter på topp

De som bruker internett,. bruker det mest til å sende og motta e-post (62 prosent) og til å lese nyheter (61 prosent). Tallet er omtrent uendret fra året før.

En tredel brukte nettbank og kjøpte varer og billetter på nettet en gjennomsnittsdag i 2007. Rundt 20 prosent brukte nettet til å se film og videoklipp.

Nettsamfunn

For første gang har Statistisk sentralbyrå også spurt nordmenn om de bruker nettsamfunn som Facebook, Nettby og MySpace.

13 prosent bekrefter at det gjorde de " i går", dvs en gjennomsnittlig dag i 2007. Denne del av undersøkelsen er gjort i september og desember.

Kvinner bruker nettsamfunn dobbelt så ofte som menn (18 mot 9 prosent), og unge oftere enn eldre. I gruppen unge i alderen 16-24 oppga 30 prosent at de var innom et nettsamfunn dagen før.

Ukentlig er 25 prosent av de spurte innom et nettsamfunn. Blant unge jenter (16-24 år) svarte 80 prosent bekreftende. Av unge gutter svarte 64 prosent at de logger seg på nettsamfunn ukentlig.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger