Hopp til innhold

I dag møter Bollestad partiet: Abort-splid blottlagt i intern rapport

Abortsaken splitter KrF, ifølge en intern evaluering som NRK har fått tilgang til. Partilederen sier de som tar vanskelige valg «aldri, aldri, aldri» vil bli møtt med fordømmelse fra henne og KrF.

KrF-leder Olaug Bollestad

SPLITTET: KrF-leder Olaug Bollestad opplever nå en ny, opphetet abortdebatt i partiet.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

KrF-leder Olaug Bollestad talte i dag på partiets landsstyremøte i Oslo.

Det skjedde etter at KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland på nytt har åpnet abortdebatten i partiet.

Og etter at KrF i sin egen evaluering av valget viser til at «en stor andel» av grasrota ikke var tilfreds med partiets abortsvar i valgkampen. Men mens noen vil dreie mot å godta dagens lov, vil andre gå motsatt vei.

– Jeg har landet på at jeg ønsker å anerkjenne dagens abortlov og heller kjempe mot en utvidelse av dagens lov, der debatten nå står, sa Bjuland til Politisk kvarter på NRK denne uken.

Han mener KrF er utydelig når det gjelder å kommunisere hva partiet mener om abort og etterlyser et tydeligere standpunkt.

– Jeg tror heller ikke en innskrenkning av dagens abortlov er det mest effektive for å få ned aborttallene, sier Bjuland.

Om to uker skal KrFU ta stilling til en rekke ulike abortforslag på sitt landsmøte.

Hadle Rasmus Bjuland

PRAGMATISK: KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland ber moderpartiet gi opp kampen mot dagens abortlov.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Men fylkesleder Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius i Agder advarer sterkt mot debatten Bjuland har åpnet «fordi den berører selve fundamentet i vårt partis ideologi og politikk».

– Menneskeverdet, livets ukrenkelighet fra unnfangelse til naturlig død er for viktig til at det kan tilsidesettes for politisk pragmatikk, sier hun til NRK.

– Bjuland sier han ønsker tydelighet. Men å si at man alltid vil kjempe for det ufødte liv og samtidig akseptere dagens abortlov, er dessverre ikke noe annet enn en selvmotsigelse.

Dagens abortlov åpner for selvbestemt abort fram til uke 12.

Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius (KrF)

SELVMOTSIGELSE: KrFs fylkesleder i Agder, Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius, advarer mot abortdebatten KrFU-lederen har åpnet.

Foto: Jil Yngland / NTB

– Må ikke fordømme

I sin tale til landsstyret slo Bollestad fast at KrF under hennes ledelse «aldri, aldri, aldri» vil stille seg til doms over folk som «tar vanskelige valg».

– Jeg kommer aldri til å fordømme og ha en fordømmende pekefinger mot de som tar vanskelige valg, sa hun.

Så slo Bollestad fast at dagens politiske diskusjon handler om hvorvidt dagens abortlov skal bli utvidet.

– KrF sin inngang til disse spørsmålene handler om ærefrykt for livet, vi mener at rettsvern for barnet i mors mage må styrkes, det mener vi. Så vet vi samtidig at det ikke er aktuelt å stramme inn dagens abortlov.

KrF-lederen pekte på at flere partier på venstresiden ønsker å utvide dagens grense for selvbestemt abort til 18. uke.

– Gode landsstyre, KrF vil kjempe mot en slik utvidelse. Vi vil styrke arbeidet med å få ned antall aborter. Og tallene går ned, det nytter.

Intern misnøye

Abortdebatten er langt fra ny i KrF.

For i den interne valgevalueringen NRK har fått tilgang til, kommer det fram at partiet allerede i fjor høst hadde solid dokumentasjon på at folk internt ser ulikt på måten KrF håndterte saken på da den kom opp i det offentlige ordskiftet våren 2021.

I november i fjor, kort tid etter valget, gjorde KrF nemlig en stor undersøkelse blant sine medlemmer.

Partiet fikk inn rundt 1000 svar. Undersøkelsen er omtalt i den interne evalueringen av valget, som NRK har fått tilgang til.

Ifølge evalueringen er det «altså en stor andel som ikke er tilfreds med de svarene partiet hadde å gi i disse debattene».

Men KrF-erne var misfornøyde av ulike grunner, antydes det:

«Det er grunn til å tro at i denne gruppen finnes både de som ønsket at man i større grad viste tilslutning til dagens lovverk, og de som ønsket at man i større grad fremmet en strengere primærpolitikk».

I undersøkelsen svarte 22 prosent at KrF ikke burde snakket om abort i valgkampen, mens 66 prosent mente det motsatte.

Les også: Ville gi KrF-ere «munnkurv» med hemmelig avtale

KrF landsmøte 2021
KrF landsmøte 2021

På spørsmål om KrF svarte godt for seg om abort i valgkampen i 2021, svarte 53 prosent enten «verken eller» eller «vet ikke».

Over halvparten av de spurte partimedlemmene, var altså usikre på partiets abort-svar.

Og 28 prosent av de spurte mente KrF ikke var tydelig nok i sitt forsvar for fosterets menneskeverd før uke 12.

Evalueringen av valget er bare delt med partiets viktigste organer.

Ber Bollestad være tydelig

Før dagens tale til KrFs landsstyre fikk Bollestad klar beskjed om å være tydelig.

Partilederdebatten Arendalsuka 2022

PARTILEDER: Olaug Bollestad, her under partilederdebatten i Arendal i høst, taler i dag til KrFs landsstyre.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Som partileder er det naturligvis viktig at hun er tydelig på hvor hun selv står, slik at det i lys av debatten som foregår i ungdomspartiet, ikke sås unødvendig tvil om KrFs politikk i et så viktig verdispørsmål, sier Lossius til NRK.

Hun mener ikke det er snakk om noen intern splittelse i KrF.

– All kartlegging viser at størsteparten av KrFs medlemmer står et helt annet sted enn KrFU-lederen i abortspørsmålet, og at nettopp verdisaker knyttet til menneskeverd er en av hovedgrunnene til at de fleste er KrF-ere.

Bjuland avdramatiserer debatten i ungdomspartiet og sier han er glad for at Bollestad og partiledelsen «respekterer at dette er en debatt vi må ha i KrFU først».

Bollestad sier hun er opptatt av å jobbe for gjennomslag «der hvor det er mulig»:

– Nå betyr det å si et tydelig nei til en utvidelse av abortloven som mange partier tar til orde for.

Les også: Intern KrF-evaluering om valghavariet: Peker på Ropstads bolig-rot

Ropstad pressekonferanse
Ropstad pressekonferanse

Tok fyr i fjor vår

Som kjent endte valget i fjor høst med at KrF ikke kom over sperregrensen. Partiets stortingsgruppe krympet fra åtte til tre representanter.

Abortdebatten tok fyr i fjor vår da flere partier gikk inn for en mer liberal abortlov.

«I samme periode gjorde partiet et byks på meningsmålingene,» står det i KrFs valgevaluering.

Det pågikk en intern debatt i KrF, både om hva partiet burde mene om abort, og om hvordan det skulle håndtere selve debatten.

Les også: Intern KrF-splid om Bollestads sentralisering

I evalueringen pekes det på at KrF gikk til valg «uten entydige formuleringer om nøyaktig hvordan KrF ønsket at en evt. ny lov skulle se ut, men pekte på at det måtte en evt. fremtidig lovprosess avklare.»

KrFs avtroppende generalsekretær Geir Morten Nilsen svarte slik om abortspørsmålet da NRK spurte ham om dette i vår:

– En rekke partier gikk til valg på en betydelig utvidelse av abortloven og gjorde dette til et tema i valgkampen. KrF er imot en slik utvidelse, og vi argumenterte for vårt syn da vi ble spurt om det, sa han.

Hei!

Har du innspill eller tanker om saken du har lest? Ikke nøl med å sende meg en epost.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger