Intensivlege: Fint å se at dødeligheten er blitt lavere

Sykehusene fylles igjen opp av koronapasienter, men legene har mer utstyr og kunnskap om hva de står overfor.

Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus

ØKER: 288 pasienter var innlagt på norske sykehus med korona tirsdag. Tallet har økt kraftig de siste ukene. Her fra intensivavdelingen på Haukeland sykehus.

Foto: Katrine Sunde

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norge opplever for tiden det høyeste tallet på innlagte koronapasienter siden april i fjor.

Tirsdag meldte Helsedirektoratet om 288 innlagte hvor 55 av dem fikk behandling i respirator.

Det er Helse sør-øst som står for den største andelen med 250 pasienter. Oslo universitetssykehus er enkeltsykehuset med flest innlagte, 60 i tallet.

– Det er et ikke ubetydelig press på plassene. Vi har over tid sett en gradvis økning i antall covid-pasienter. Både på sengepost, men også på intensivsiden, sier overlege Knut Erik Hovda ved akuttmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus til NRK.

Bedre rustet, men slitne ansatte

Knut Erik Hovda, overlege Ullevål sykehus

ANNERLEDES: Overlege Knut Erik Hovda sier man har mer utstyr og kunnskap enn i fjor, men at de ansatte er slitne.

Foto: NRK

Nabosykehuset Ahus på Lørenskog har til nå hatt den største belastningen, men nå følger hovedstadssykehusene etter.

Hovda sier at situasjonen er krevende, men de føler seg bedre rustet nå enn på samme tid i fjor.

– Vi har jo mye bedre tilgang på utstyr, ikke minst smittevernutstyr. Vi har også fått en del ekstra respiratorer. Vi kjenner mer til sykdomsbildet og løper ikke like mye etter oss selv som vi gjorde i starten. Da prøvde vi å innhente informasjon om noe ingen egentlig kunne gi oss svar på. Nå vet vi mer, sier Hovda.

Den største utfordringen, sier han, er personalproblematikken.

– Folk begynner å bli slitne. Vi kan ofte stå i en kort spurt, men de lange maratonløpene som ingen ende vil ta, er slitsomt for et helsevesen under press.

Færre dør

Det er den engelske varianten som står for størsteparten av smittetilfellene i Oslo nå. Varianten gjør folk sykere og smitter lettere. Flere blir lagt inn på sykehus.

– Pasientene er litt yngre enn de var for ett år siden. Etter at vaksineringen har fått fotfeste har vi sett færre av de eldste pasientene. Nå er det veldig mange i 50-60-årene som ligger på sykehus, sier Hovda.

Men selv om flere blir alvorlig syke, er det færre som dør nå enn i fjor.

– Hvis du får pasienter som har mye underliggende sykdommer, vil det øke dødeligheten.
Mange eldre, vil også reflekteres i døde. Med det antallet vi har på intensivavdelingen nå, så vil jeg si at dødeligheten nok er lavere. Det er veldig fint for oss å se nå, sier Hovda.

Samtidig legges det nå inn flere pasienter med andre alvorlige tilstander som gjør beslag på sykehussenger og intensivkapasitet.

– De opplevde vi færre av for et år siden. Nå er det mer normalsituasjon med mer press på avdelingene, sier Hovda.

Hovda tror det vil ta tid før situasjonen avtar.

– Det er en langsom materie. Forhåpentligvis vil smitten flate ut og avta. Så vil det ta noe lengre tid før vi får færre på intensivavdelingene. Foreløpig har vi litt å gå på og kan skalere opp kapasiteten ytterligere, men vi begynner å bli presset, sier Hovda.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 28.01.2022
125 769
Smittede siste 7 dager
263
Innlagte
1 439
Døde
4 313 034
Vaksinerte

SISTE NYTT

Siste meldinger