Hopp til innhold

Innvandrere får mye sosialhjelp, men betaler lite skatt

Integrering av flyktninger fra ikke-vestlige land i det norske arbeidsmarkedet er en stor utfordring. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som NRK nå kan presentere for første gang.

Asylanter som går

LEVER PÅ SOSIALSTØTTE: Tall fra SSB viser at tre av ti innvandrere fra Syria og fire av ti innvandrere fra Somalia lever på sosialhjelp. Erna Solberg er redd det vil føre til høyere skatter for resten av befolkningen.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Folk med landbakgrunn fra Asia og Afrika har svært høy andel sosialhjelpsmottakere, og de bidrar med mindre enn halvparten av befolkningen ellers i utlignet skatt.

I innvandrerbefolkningen er andelen sosialhjelpsmottakere 7,5 %, i befolkningen ellers 2,2 prosent.

Artikkelen fortsetter under grafikken.

Andel sosialhjelpmottakere i 2014

GRAFIKK: Andel sosialhjelpsmottakere i Norge i 2014. Folk fra Europa og Nord-Amerika er inkludert i innvandrerbefolkningen. Kilde: SSB

Foto: NRK

Høyere andel blant ikke-vestlige

Sylo Taraku

KORT TID I NORGE, MER STØTTE: Sylo Taraku i LIM er selv innvandrer fra Kosovo.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Blant innvandrere fra Afrika og Asia er andelen sosialhjelpsmottakere mye høyere enn i innvandringsgruppen generelt.

– For det første fordi vi snakker om flyktninggrupper med relativt lav botid i Norge. Vi snakker om grupper med lavere kvalifikasjoner som gjør at det er vanskelig for dem å finne jobb i Norge, sier Sylo Taraku, generalsekretær i LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold).

Artikkelen fortsetter under grafikken.

Andel sosialhjelpmottakere i 2014 etter landbakgrunn

GRAFIKK: Andel sosialhjelpsmottakere i 2014, fordelt etter landbakgrunn. Kilde: SSB

Foto: NRK

Andelen innvandrere fra Somalia på sosialhjelp er 38 prosent, fra Syria 30 prosent, fra Afghanistan 22 prosent og fra Irak 20 prosent.

– Integreringen er ikke god nok

lundteigen

BEKYMRET: Buskerudrepresentanten Per Olaf Lundteigen mener integreringen må bli bedre.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

– Dette er jo urovekkende. Det viser at integreringen ikke fungerer godt nok, og det er noe å ta tak i, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp).

– Dette er fakta som vi må ha fram i debatten, mener han.

Også statsminister Erna Solberg er bekymret.

– Det blir en stor utfordring. Det er en stor utfordring i dag at det er mange som er i de dårligst betalte jobbene og mange ikke i jobb. Og jo flere som kommer og ikke er i jobb, jo vanskeligere blir det, sier Solberg.

Bidrar med lite skatt

Innvandrere med landbakgrunn fra Asia og Afrika bidrar også med lite skatt, mindre enn halvparten av befolkningen ellers.

Artikkelen fortsetter under grafikken.

Skattebidrag 2014.

GRAFIKK: Gjennomsnittlig skattebidrag 2014. Kilde: SSB og Finansdepartementet.

Foto: NRK

Innvandrere fra Afrika bidro gjennomsnittlig med 50.000 kroner i fjor, fra Asia med 70.000 kroner – mens befolkningen ellers bidro gjennomsnittlig med 140.000 kroner.

– Det kan være at mange av dem som kommer her vil bidra litt for lite, slik at andre må betale mer skatt, sier statsminister Erna Solberg.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Erna Solberg i Zaatari i Jordan

VIL BIDRA FOR LITE: Her besøker Erna Solberg flyktningleieren Zaatari i Jordan i november. Hun mener det kan være tilfelle at mange innvandrere i Norge vil bidra for lite.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Lav yrkesdeltakelse blant kvinner

Den lave skatteinngangen har også en kjønnsmessig forklaring.

– Den skyldes ikke minst lav yrkesdeltakelse blant kvinner, sier Sylo Taraku.

Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker å gjøre noe med dette.

– Vi bør fjerne kontantstøtten, vi bør fjerne skatteklasse II og vi bør også sørge for at vi har aktivitetsplikt knyttet til sosialhjelp, slik at alle får arbeidserfaring, sier partilederen.

Trine Skei Grande og Sylvi Listhaug

FJERNE KONTANTSTØTTEN: Trine Skei Grande mener flere innvandrere må presses inn i arbeidslivet. Her er hun med innvandringsminister Sylvi Listhaug.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger