I disse kommunene tjener folk best

En liten kommune i Troms slår «rikingkommunene» Bærum og Asker ned i støvlene når det kommer til høyest gjennomsnittlig inntekt per innbygger i 2011.

Inntektstoppen i norske kommuner

Kvænangen kommune (oppe til venstre), Sola sentrum (nede til venstre), Stavanger (oppe til høyre) og Nesøya i Asker (nede til venstre)

Foto: NRK

Gjengangere som «rikingkommunene» Bærum, Asker, Sola, Stavanger og Austevoll pryder som vanlig inntektstoppen for norsk kommuner i fjorårets skatteoppgjør.

Et overraskende moment er Kvænangen kommune i Troms. Nykommeren i nord kan titulere seg selv som kommunen med høyest gjennomsnittsinntekt per innbygger i 2011.

Hver av de 1 272 innbyggerne i kommunen skal ha i teorien ha tjent i gjennomsnitt nesten 680 000 kroner i fjor. Men i realiteten er det inntektene til tre personer som drar opp snittet til Kvænangen kommune.

Tre gründere bak Jøkelfjord Laks solgte hjørnesteinsbedriften i 2010 og tjente dermed mer enn 130 millioner hver i løpet av fjoråret. Ettersom kommunen har få innbyggere, gjør dette at kommunen soleklart kommer på inntektstoppen for 2011.

(Artikkelen fortsetter etter tabellene)

Kommunene med høyeste inntekter

Kommunene med høyeste inntekter

Kommune

Fylke

Inntekt

Skatt

Formue

Kvænangen

Troms

679171

171651

714284

Bærum

Akershus

392021

148184

966658

Asker

Akershus

371061

142992

1162086

Oppegård

Akershus

352805

127565

584560

Sola

Rogaland

351628

128974

593612

Stavanger

Rogaland

350780

129363

665020

Austevoll

Hordaland

346899

131234

1295723

Randaberg

Rogaland

332536

118892

525514

Rennesøy

Rogaland

331089

120462

561861

Svalbard

Svalbard

321977

52426

190280

Sandnes

Rogaland

321419

114631

491590

Frogn

Akershus

320001

115293

591365

Nittedal

Akershus

305678

107616

411093

Time

Rogaland

304575

106498

504859

Kongsberg

Buskerud

303812

105450

446491

Ski

Akershus

303193

106416

461528

Gjerdrum

Akershus

303062

107672

425496

Røyken

Buskerud

300461

105282

380631

Fjell

Hordaland

299255

104804

416138

Kommunene med høyeste inntekter

Kommunene med laveste inntekter

Kommunene med laveste inntekter

Kommune

Fylke

Inntekt

Skatt

Formue

Trysil

Hedmark

152067

46266

287837

Frosta

Nord-Trøndelag

167692

51703

261590

Hyllestad

Sogn og Fjordane

170164

53348

295832

Norddal

Møre og Romsdal

175209

55676

321386

Kautokeino

Finnmark

176507

47378

253475

Engerdal

Hedmark

179473

52960

232104

Verran

Nord-Trøndelag

185589

53858

194405

Hemsedal

Buskerud

186680

63874

537079

Vang

Oppland

189658

59323

400788

Etnedal

Oppland

192502

57809

433977

Agdenes

Sør-Trøndelag

192799

58952

315834

Gratangen

Troms

194554

57257

295954

Stor-Elvdal

Hedmark

195040

58901

358723

Krødsherad

Buskerud

196330

64385

433874

Tolga

Hedmark

196440

60595

300720

Nesna

Nordland

197110

60238

282923

Lierne

Nord-Trøndelag

197606

60722

346184

Hattfjelldal

Nordland

199628

59202

376343

Nordland

199958

57705

280984

Rendalen

Hedmark

200054

59620

349749

Kommunene med laveste inntekter

Store forskjeller i landet

Bærum kommune som har toppet listen de siste årene, må dermed ta til takke med annenplassen med «kun» 392 021 kroner i gjennomsnittsinntekt per innbygger.

Blant de ti kommunene i Norge med høyest gjennomsnittsinntekt for skatteåret 2011 finner vi også Oppegård i Akershus, Randaberg og Rennesøy kommune i Rogaland.

På motsatt side av skalaen er Trysil kommune i Hedmark som har landets laveste inntekter. Gjennomsnittet blant innbyggerne i denne kommunen ligger rundt 152 000 kroner.

Frosta kommune i Nord-Trøndelag og Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane ligger på andre- og tredjeplass med en gjennomsnittsinntekt langt under 200 000 kroner.

Forteller ikke hele sannheten

Skattelistene viser nettoinntekt etter alle fradrag som man skattemessig har krav på. Eksempelvis vil man, dersom man har stort lån og høye renteutgifter, redusere inntekten som fremkommer i skattelistene vesentlig i forhold til reell bruttoinntekt.

Minstefradrag, personfradrag og fradrag for utgifter til barnehage er andre eksempler som reduserer inntekten som fremkommer i skattelistene.

Det samme gjelder fradrag for tap ved salg av aksjer eller eiendom. Det betyr at mange kan ha høye reelle inntekter, og lave skattemessige inntekter.

Også når det gjelder formue forteller skattelistene langt fra hele sannheten. Årsaken er at enkelte formuesobjekter skattemessig ikke verdsettes til virkelig verdi.

Dette gjelder blant annet egen bolig, som skattemessig verdsettes til en fjerdedel av virkelig verdi. Fritidsboliger verdsettes også normalt lavt skattemessig.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger